2018 L.H.D

Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC60 2018
XC60 (18-) 2018

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
322073611.031664778
Skärmbreddare (fordon med variantkod UF07)
Material

Benämning

Detaljnummer

Isopropanol

1161721

Primer

1161727


Utrustning
IMG-268803
IMG-263203
IMG-425905
IMG-425896

IMG-421931

IMG-425895

IMG-430760


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Övrig Information

2
IMG-400007
 

Obs!
Om tillbehör ska monteras som medför borttagning och ditsättning av stötfångare, så bör den monteringen utföras först.

Vid montering ska bilen hålla en temperatur på 20 grader C.

Efter montering får inte bilen tvättas på 48h

 

Färgers symbolik

3
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Borttagning

4
IMG-403425
 

Ta bort markerad detalj.

Använd: Tång

5
IMG-426018
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

6
IMG-430876
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska återanvändas.

7
IMG-430810
 

Ta bort clipset.

Ta bort skruvarna.

Detaljen ska återanvändas.

8
IMG-430812
 

Ta bort muttrarna.

 

Fordon med luftfjädring

9
IMG-430818
 

Lossa clipset.

 

Alla fordon

10
IMG-430845
 

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska ej återanvändas.

11
IMG-430846
 

Lossa clipsen.

12
IMG-430847
 

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska ej återanvändas.

13
IMG-430855
 

Ta bort eventuella limrester.

Använd: 1161721, Isopropanol

 

Fordon med Parkeringsassistans, pilot

14
IMG-426050
 

Frigör hakarna.

Lossa den markerade detaljen. Ta inte bort den.

15
IMG-426070
 

Ta bort markerad detalj.

Använd: Falsben

Detaljen ska ej återanvändas.

 

Alla fordon

 

Tillbehörsmontering

16
IMG-430898
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

17
IMG-430812
 

Sätt dit muttrarna.

18
IMG-430810
 

Sätt tillbaka skruvarna.

Sätt dit clipset/clipsen.

19
IMG-430876
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Sätt tillbaka skruvarna.

20
IMG-426078
 

Obs!
Säkerställ att mallen är placerad på rätt plats.

Håll fast komponenten i visat läge.

Gör hål med hjälp av det angivna verktyget.

Ta bort specialverktyg.

21
IMG-426095
 

Obs!
Säkerställ att mallen är placerad på rätt plats.

Håll fast komponenten i visat läge.

Gör hål med hjälp av det angivna verktyget.

Ta bort specialverktyg.

22
IMG-426105
 

Rengör ytorna.

Låt torka.

Använd: 1161721, Isopropanol

23
IMG-426103
 

Ta bort skruven.

24
IMG-426104
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Sätt tillbaka skruven.

25
IMG-426136
 

Obs!
Observera placeringen.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

26
IMG-426137
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.

 1. Håll fast komponenten i visat läge.

 2. Använd: Maskeringstejp

Ta bort markerad detalj.

27
IMG-426165
 

Obs!
Observera placeringen.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

28
IMG-426166
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.

 1. Håll fast komponenten i visat läge.

 2. Använd: Maskeringstejp

Ta bort markerad detalj.

29
IMG-426170
 

Applicera ett tunt lager primer.

Låt torka i minst 5 minuter men maximalt 30 minuter.

Använd: 1161727, Primer

Ta bort tejpen.

30
IMG-426175
 

Applicera ett tunt lager primer.

Låt torka i minst 5 minuter men maximalt 30 minuter.

Använd: 1161727, Primer

Ta bort tejpen.

 

Borttagning

31
IMG-430965
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska ej återanvändas.

32
IMG-426191
 

Obs!
Säkerställ att mallen är placerad på rätt plats.

Håll fast komponenten i visat läge.

Gör hål med hjälp av det angivna verktyget.

Ta bort specialverktyg.

33
IMG-426185
 

Rengör ytorna.

Låt torka.

Använd: 1161721, Isopropanol

34
IMG-426260
 

Obs!
Observera placeringen.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

35
IMG-426262
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.

 1. Håll fast komponenten i visat läge.

 2. Använd: Maskeringstejp

Ta bort markerad detalj.

36
IMG-426263
 

Applicera ett tunt lager primer.

Låt torka i minst 5 minuter men maximalt 30 minuter.

Använd: 1161727, Primer

Ta bort tejpen.

37
IMG-426270
 

Obs!
Observera placeringen.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

38
IMG-426275
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.

 1. Håll fast komponenten i visat läge.

 2. Använd: Maskeringstejp

Ta bort markerad detalj.

39
IMG-426276
 

Applicera ett tunt lager primer.

Låt torka i minst 5 minuter men maximalt 30 minuter.

Använd: 1161727, Primer

Ta bort tejpen.

40
IMG-426280
 

Obs!
Observera placeringen.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

41
IMG-426281
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.

 1. Håll fast komponenten i visat läge.

 2. Använd: Maskeringstejp

Ta bort markerad detalj.

42
IMG-426282
 

Applicera ett tunt lager primer.

Låt torka i minst 5 minuter men maximalt 30 minuter.

Använd: 1161727, Primer

Ta bort tejpen.

43
IMG-426310
 

Vik fram skyddsfilmen

 

Fordon med Parkeringsassistans, pilot

44
IMG-431030
 

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska ej återanvändas.

 

Alla fordon

45
IMG-426136
 

Obs!
Observera placeringen.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

46
IMG-426311
 

Viktigt!
Dra försiktigt.


Obs!
Pressa och håll ett tryck på detaljen över tejpen i minst 20 sekunder.


Obs!
Säkerställ att tejpen fäster mot underlaget.

Ta bort skyddsfilmen.

47
IMG-426395
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Fixera mallen med tejp.

Använd: Maskeringstejp

48
IMG-426332
 

Vik fram skyddsfilmen

49
IMG-426396
 

Obs!
Observera placeringen.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

50
IMG-426335
 

Viktigt!
Dra försiktigt.


Obs!
För det här momentet behövs hjälp av ytterligare en mekaniker.


Obs!
Justera detaljerna så att jämna mellanrum skapas.

Ta bort skyddsfilmen.

51
IMG-430895
 

Ta bort skruven.

Ta bort markerad detalj.

Sätt tillbaka skruven.

52
IMG-430881
 

Viktigt!
Dra försiktigt.


Obs!
Pressa och håll ett tryck på detaljen över tejpen i minst 20 sekunder.


Obs!
Säkerställ att tejpen fäster mot underlaget.

Ta bort skyddsfilmen.

53
IMG-426400
 

Vik fram skyddsfilmen

54
IMG-426260
 

Obs!
Observera placeringen.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

55
IMG-426401
 

Viktigt!
Dra försiktigt.


Obs!
Pressa och håll ett tryck på detaljen över tejpen i minst 20 sekunder.


Obs!
Säkerställ att tejpen fäster mot underlaget.

Ta bort skyddsfilmen.

56
IMG-426405
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Fixera mallen med tejp.

Använd: Maskeringstejp

57
IMG-426410
 

Vik fram skyddsfilmen

58
IMG-426426
 

Obs!
Observera placeringen.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

59
IMG-426420
 

Viktigt!
Dra försiktigt.


Obs!
Pressa och håll ett tryck på detaljen över tejpen i minst 20 sekunder.


Obs!
Justera detaljerna så att jämna mellanrum skapas.

Ta bort skyddsfilmen.

60
IMG-426430
 

Vik fram skyddsfilmen

61
IMG-426436
 

Obs!
Justera detaljerna så att jämna mellanrum skapas.


Obs!
Observera placeringen.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

62
IMG-426435
 

Viktigt!
Dra försiktigt.


Obs!
Pressa och håll ett tryck på detaljen över tejpen i minst 20 sekunder.


Obs!
Säkerställ att tejpen fäster mot underlaget.

Ta bort skyddsfilmen.

 

Vid behov utför följande instruktion.

63
IMG-430970
 

Ta bort skruvarna.

64
IMG-420407
 

Vik undan innerskärmen.

65
IMG-431010
 

Obs!
Justera detaljerna så att jämna mellanrum skapas.

Lossa skruven.

66
IMG-382211
 

Vik undan innerskärmen.

67
IMG-412715
 

Obs!
Lossa inte skruvarna mer än ett varv.

68
IMG-431020
 

Obs!
Justera detaljerna så att jämna mellanrum skapas.

 

Ditsättning

69
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

 

Tillbehörsmontering

70
 

Upprepa metodstegen för tillbehörsmontering på motsatt sida.