Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V60 Cross Country 2017
V60 Cross Country (-18) 2017

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
314394371.132204201, 32204202, 31439150
Parkeringsassistans, kamera, bak (fordon utan variantkod 2G04, med BLIS eller med Keyless)
 

Specialverktyg

 

981 4088 AVDRAGARE

Verktygsnummer:981 4088

Verktygsbeskrivning:AVDRAGARE

Verktygstavlor:80

 

999 7390 KIL

Verktygsnummer:999 7390

Verktygsbeskrivning:KIL

Verktygstavlor:80

 

951 2932 DRAGFJÄDER

Verktygsnummer:951 2932

Verktygsbeskrivning:DRAGFJÄDER

Verktygstavlor:80


Material

Benämning

Detaljnummer

Eltejp


Utrustning
IMG-242205
IMG-345497
IMG-239664
IMG-239667

IMG-400900


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Övrig Information

2
 

Det kan finnas detaljer i tillbehörsatsen som ej används vid denna montering.

 

Färgers symbolik

3
IMG-363036
 
 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

4
IMG-332193
 
5
IMG-292804
 

Ta bort panelen.

6
IMG-292806
 

Vik undan mattan.

7
IMG-292823
 

Haka av ledningsmattans clips.

Lossa kontaktstycket.

8
IMG-292826
 

Ta bort panelen.

9
IMG-292827
 

Lossa kontaktstycket, om sådant finns.

10
IMG-345113
 
11
IMG-340984
 

Lossa kontaktstycket.

12
IMG-340985
 

Ta bort skruvarna.

13
IMG-355818
 

Ta bort skruvarna.

 

Fordon med automatisk växellåda

14
IMG-293006
 

Ta bort markerad detalj.

15
IMG-293007
 

Frigör shift-lock funktionen.

 

Alla fordon

16
IMG-340981
 
17
IMG-345292
 
18
IMG-340604
 

Lossa kontaktstycket.

19
IMG-340605
 

Ta bort skruvarna.

20
IMG-340607
 

Ta bort markerad detalj.

21
IMG-380815
 

Ta bort markerad detalj.

 

Tillbehörsmontering

22
IMG-399720
 
 

Ditsättning

23
IMG-400531
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

24
IMG-340605
 

Sätt tillbaka skruvarna.

 

Borttagning

 

Fordon med Sensus Connect

25
IMG-340988
 

Ta bort skruvarna.

26
IMG-340989
 
27
IMG-399566
 

Lossa kontaktstycket, om sådant finns.

28
IMG-399598
 

Kontaktstycket ska inte användas.

Fäst kontaktstycket vid ledningsmattan.

Använd: , Eltejp

29
IMG-380933
 

Obs!
Antalet kontaktstycken kan variera beroende på fordonets utrustningsnivå.

Lossa kontaktstyckena.

 

Fordon utan Sensus Connect

30
IMG-360002
 

Obs!
Bilden visar detaljens baksida före borttagning.

31
IMG-345114
 

Bänd försiktigt loss panelen i nederkant och fortsätt sedan runt om panelen.

32
IMG-360001
 
33
IMG-345115
 
34
IMG-340008
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

35
IMG-352166
 

Lossa kontaktstycket.

36
IMG-399598
 

Kontaktstycket ska inte användas.

Fäst kontaktstycket vid ledningsmattan.

Använd: , Eltejp

37
IMG-346175
 

Obs!
Antalet kontaktstycken kan variera beroende på fordonets utrustningsnivå.

Lossa kontaktstyckena.

 

Alla fordon

38
IMG-339918
 

Ta bort panelen.

39
IMG-340032
 

Ta bort skruven.

Ta bort markerad detalj.

40
IMG-340033
 

Lossa tätningslisten.

41
IMG-340034
 

Lossa på panelen.

42
IMG-340036
 

Viktigt!
Den främre och övre tröskelpanelen ska demonteras som en enhet.

43
IMG-346682
 
44
IMG-399651
 

Upprepa på andra sidan.

45
IMG-341902
 

Lossa kontaktstycket, om sådant finns.

Upprepa på andra sidan.

46
IMG-399653
 
47
IMG-391515
 
48
IMG-391502
 
49
IMG-391505
 
50
IMG-391532
 
51
IMG-400970
 

Ta bort panelen.

52
IMG-343676
 

Ta bort panelen.

53
IMG-391650
 
54
IMG-343678
 
55
IMG-376371
 

Lossa tätningslisterna.

56
IMG-376375
 
57
IMG-376377
 

Ta bort panelen.

58
IMG-376380
 

Ta bort skruvarna.

59
IMG-376382
 

Ta bort panelen.

60
IMG-400535
 

Ta bort panelen.

61
IMG-344986
 
62
IMG-400820
 
63
IMG-400821
 
64
IMG-400822
 
65
IMG-400815
 

Lossa på panelen.

66
IMG-400816
 

Ta bort skruven.

67
IMG-343417
 

Ta bort panelen.

68
IMG-351651
 
69
IMG-391570
 
70
IMG-343413
 
71
IMG-343420
 

Ta bort panelen.

Kontrollera att fästelement är hela före ditsättningen. Om inte, så ska de bytas till nya.

72
IMG-343679
 
73
IMG-343422
 

Ta bort skruvarna.

74
IMG-391847
 

Ta bort panelen.

Kontrollera att fästelement är hela före ditsättningen. Om inte, så ska de bytas till nya.

75
IMG-391863
 

Ta bort skruven.

Upprepa på andra sidan.

76
IMG-391876
 

Lossa på panelen.

Upprepa på andra sidan.

77
IMG-343681
 

Upprepa på andra sidan.

78
IMG-343682
 

Upprepa på andra sidan.

79
IMG-390812
 

Ta bort skruvarna.

Upprepa på andra sidan.

80
IMG-343683
 

Ta bort panelen.

Lossa kontaktstycket, om sådant finns.

Upprepa på andra sidan.

81
IMG-400772
 

Lossa clipsen.

Vik undan isoleringen.

82
IMG-344481
 
83
IMG-344483
 


Använd specialverktyg: T9814088, AVDRAGARE

84
IMG-344484
 
85
IMG-344487
 
86
IMG-344488
 
87
IMG-344489
 
88
IMG-344490
 

Upprepa på andra sidan.

89
IMG-352241
 

Obs!
Orienteringsvy

90
IMG-352242
 


Använd specialverktyg: T9997390, KIL

91
IMG-352243
 
92
IMG-352244
 
93
IMG-352246
 

Ta bort panelen.

94
IMG-400630
 

Lossa kontaktstyckena.

95
IMG-400633
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

96
IMG-400634
 

Ta bort muttrarna.

97
IMG-400660
 

Frigör hakarna.

98
IMG-344499
 

Frigör hakarna.

99
IMG-344498
 

Ta bort panelen.

 

Tillbehörsmontering

100
IMG-400618
 
101
IMG-400665
 
102
IMG-400671
 
103
IMG-344518
 
104
IMG-400660
 

Se till att samtliga clips gripit in.

105
IMG-344532
 

Sätt dit muttrarna.


Åtdragningsmoment: Ytterhandtag till bak-/bagagelucka , 3 Nm

106
IMG-400672
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Sätt tillbaka skruvarna.

107
IMG-400673
 

Anslut kontaktstyckena.

108
IMG-400676
 

Lossa detaljen försiktigt

109
IMG-382372
 


Använd specialverktyg: T9512932, DRAGFJÄDER

110
IMG-399925
 

Sätt fast ledningen.

Använd: , Eltejp

111
IMG-400677
 

Dra igenom ledningen.

112
IMG-400690
 

Dra igenom ledningen.

113
IMG-400712
 

Dra igenom ledningen.

Ta bort specialverktyg.

114
IMG-401046
 
115
IMG-399835
 

Anslut ledningsmattans terminaler i kontaktstycket enligt följande.

YE = Gul

BU = Blå

GY = Grå

VT = Violett

GN = Grön

WH = Vit

BK = Svart

116
IMG-401095
 

Tryck ihop sekundärlåsningen.

117
IMG-400721
 

Anslut kontaktstycket.

118
IMG-400725
 

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

119
IMG-400731
 

Justera ledningens position.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

120
IMG-400735
 

Justera ledningens position.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

121
IMG-400764
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

122
IMG-400781
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

123
IMG-400783
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

124
IMG-400825
 

Placera/dra ledningsmattan enligt bild.

125
IMG-400835
 

Placera/dra ledningsmattan enligt bild.

126
IMG-400850
 

Lossa kontaktstycket.

127
IMG-400845
 

Anslut den framdragna ledningsmattan.

128
IMG-400855
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

129
IMG-400857
 

Vik undan isoleringen.

130
IMG-400858
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Dra igenom ledningen.

131
IMG-400859
 

Vik undan isoleringen.

132
IMG-400860
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

133
IMG-400870
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

134
IMG-400890
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

 

Fordon med Sensus Connect

135
IMG-400896
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

136
IMG-384899
 

Anslut den framdragna ledningen.

137
IMG-380943
 

Obs!
Antalet kontaktstycken, ledningar och ledningsklammor kan variera beroende på bilens utrustningsnivå.

Anslut kontaktstyckena.

138
IMG-400897
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Sätt tillbaka skruvarna.

 

Fordon utan Sensus Connect

139
IMG-400895
 

Placera/dra ledningsmattan enligt bild.

140
IMG-348748
 

Obs!
Antalet kontaktstycken kan variera beroende på fordonets utrustningsnivå.

Anslut kontaktstyckena.

141
IMG-352266
 

Anslut den framdragna ledningen.

142
IMG-400898
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Sätt tillbaka skruvarna.

 

Alla fordon

143
IMG-381919
 
144
IMG-381922
 
145
IMG-242268
 

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA. Se VIDA eller tillbehörskatalog för artikelnummer på mjukvara.

146
IMG-400005
 

Kalibrera enligt: DIAGNOSTIK/BILKOMMUNIKATION/Avancerad/PAC/Servicekalibrering, parkeringskamera