Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V60 Cross Country 2017
V60 Cross Country (-18) 2017

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
314358521.132204201, 32204202, 31470154
Parkeringsassistans, kamera bak (fordon utan variantkod 2G04, utan BLIS och utan Keyless)
 

Specialverktyg

 

999 5919 UTDRAGARE (TÄTNING-PINJONG,KAM-VEVAXEL)B200-6304

Verktygsnummer:999 5919

Verktygsbeskrivning:UTDRAGARE (TÄTNING-PINJONG,KAM-VEVAXEL)B200-6304

Verktygstavlor:46

 

981 4088 AVDRAGARE

Verktygsnummer:981 4088

Verktygsbeskrivning:AVDRAGARE

Verktygstavlor:80

 

999 7390 KIL

Verktygsnummer:999 7390

Verktygsbeskrivning:KIL

Verktygstavlor:80

 

951 2932 DRAGFJÄDER

Verktygsnummer:951 2932

Verktygsbeskrivning:DRAGFJÄDER

Verktygstavlor:80


Material

Benämning

Detaljnummer

Eltejp


Utrustning
IMG-242205
IMG-345497
IMG-239664
IMG-239667

IMG-406433


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Övrig Information

2
 

Det kan finnas detaljer i tillbehörsatsen som ej används vid denna montering.

 

Färgers symbolik

3
IMG-363036
 
 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

4
IMG-332193
 
5
IMG-292804
 

Ta bort panelen.

6
IMG-292806
 

Vik undan mattan.

7
IMG-292823
 

Haka av ledningsmattans clips.

Lossa kontaktstycket.

8
IMG-292826
 

Ta bort panelen.

9
IMG-292827
 

Lossa kontaktstycket, om sådant finns.

10
IMG-345113
 
11
IMG-340984
 

Lossa kontaktstycket.

12
IMG-340985
 

Ta bort skruvarna.

13
IMG-355818
 

Ta bort skruvarna.

 

Fordon med automatisk växellåda

14
IMG-293006
 

Ta bort markerad detalj.

15
IMG-293007
 

Frigör shift-lock funktionen.

 

Alla fordon

16
IMG-340981
 
17
IMG-345292
 
18
IMG-340604
 

Lossa kontaktstycket.

19
IMG-340605
 

Ta bort skruvarna.

20
IMG-340607
 

Ta bort markerad detalj.

21
IMG-380815
 

Ta bort markerad detalj.

 

Tillbehörsmontering

22
IMG-399720
 
 

Ditsättning

23
IMG-400531
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

24
IMG-340605
 

Sätt tillbaka skruvarna.

 

Borttagning

 

Fordon med Sensus Connect

25
IMG-341780
 
26
IMG-341781
 

Ta bort markerad detalj.

27
IMG-406135
 
28
IMG-406136
 
29
IMG-340988
 

Ta bort skruvarna.

30
IMG-340989
 
31
IMG-380933
 

Obs!
Antalet kontaktstycken kan variera beroende på fordonets utrustningsnivå.

Lossa kontaktstyckena.

32
IMG-399566
 

Lossa kontaktstycket, om sådant finns.

33
IMG-399598
 

Kontaktstycket ska inte användas.

Fäst kontaktstycket vid ledningsmattan.

Använd: , Eltejp

 

Fordon utan Sensus Connect

34
IMG-360002
 

Obs!
Bilden visar detaljens baksida före borttagning.

35
IMG-345114
 

Bänd försiktigt loss panelen i nederkant och fortsätt sedan runt om panelen.

36
IMG-360001
 
37
IMG-345115
 
38
IMG-340008
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

39
IMG-352166
 

Lossa kontaktstycket.

40
IMG-399598
 

Kontaktstycket ska inte användas.

Fäst kontaktstycket vid ledningsmattan.

Använd: , Eltejp

41
IMG-346175
 

Obs!
Antalet kontaktstycken kan variera beroende på fordonets utrustningsnivå.

Lossa kontaktstyckena.

 

Alla fordon

42
IMG-344926
 

Ta bort panelen.

Lossa kontaktstycket, om sådant finns.

43
IMG-355782
 

Ta bort skruvarna.

Lossa på panelen.

44
IMG-355781
 

Lossa kontaktstycket.

Ta bort panelen.

45
IMG-375258
 

Ta bort skruvarna.

46
IMG-378228
 

Ta bort skruvarna.

Observera placeringen.

47
IMG-378229
 
48
IMG-356889
 

Lossa kontaktstycket.

49
IMG-375053
 

Haka av ledningsmattans clips.

50
IMG-378229
 

Ta bort markerad detalj.

51
IMG-339918
 

Ta bort panelen.

52
IMG-340032
 

Ta bort skruven.

Ta bort markerad detalj.

53
IMG-340033
 

Lossa tätningslisten.

54
IMG-340034
 

Lossa på panelen.

55
IMG-340036
 

Viktigt!
Den främre och övre tröskelpanelen ska demonteras som en enhet.

56
IMG-346682
 
57
IMG-399651
 

Upprepa på andra sidan.

58
IMG-341902
 

Lossa kontaktstycket, om sådant finns.

Upprepa på andra sidan.

59
IMG-399653
 
60
IMG-391515
 
61
IMG-391502
 
62
IMG-391505
 
63
IMG-391532
 
64
IMG-400970
 

Ta bort panelen.

65
IMG-343676
 

Ta bort panelen.

66
IMG-391650
 

Ta bort skruven.

67
IMG-343678
 

Ta bort skruven.

Ta bort panelen.

68
IMG-376371
 

Lossa tätningslisterna.

69
IMG-376375
 
70
IMG-376377
 

Ta bort panelen.

71
IMG-376380
 

Ta bort skruvarna.

72
IMG-376382
 

Ta bort panelen.

73
IMG-400535
 

Ta bort panelen.

74
IMG-351651
 
75
IMG-391570
 
76
IMG-343413
 
77
IMG-343420
 

Ta bort panelen.

Kontrollera att fästelement är hela före ditsättningen. Om inte, så ska de bytas till nya.

78
IMG-343679
 

Ta bort panelen.

79
IMG-343422
 

Ta bort skruvarna.

80
IMG-391847
 

Ta bort panelen.

Kontrollera att fästelement är hela före ditsättningen. Om inte, så ska de bytas till nya.

81
IMG-391863
 

Ta bort skruven.

82
IMG-391876
 

Lossa på panelen.

83
IMG-343681
 
84
IMG-343682
 


Använd specialverktyg: T9995919, UTDRAGARE (TÄTNING-PINJONG,KAM-VEVAXEL)B200-6304

85
IMG-390812
 

Ta bort skruvarna.

86
IMG-343683
 

Ta bort panelen.

Lossa kontaktstycket, om sådant finns.

87
IMG-400772
 

Lossa clipsen.

Vik undan isoleringen.

88
IMG-344481
 
89
IMG-344483
 


Använd specialverktyg: T9814088, AVDRAGARE

90
IMG-344484
 

Ta bort skruvarna.

91
IMG-344487
 

Lossa kontaktstycket.

92
IMG-344488
 

Ta bort markerad detalj.

93
IMG-344489
 

Ta bort panelen.

94
IMG-344490
 

Ta bort panelen.

Upprepa på andra sidan.

95
IMG-352241
 

Obs!
Orienteringsvy

96
IMG-352242
 


Använd specialverktyg: T9997390, KIL

97
IMG-352243
 
98
IMG-352244
 
99
IMG-352246
 

Ta bort panelen.

100
IMG-400630
 

Lossa kontaktstyckena.

101
IMG-400633
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

102
IMG-400634
 

Ta bort muttrarna.

103
IMG-400660
 

Frigör hakarna.

104
IMG-344499
 

Frigör hakarna.

105
IMG-344498
 

Ta bort markerad detalj.

 

Tillbehörsmontering

106
IMG-400618
 
107
IMG-400665
 
108
IMG-400671
 
109
IMG-344518
 
110
IMG-400660
 

Se till att samtliga clips gripit in.

111
IMG-344532
 

Sätt dit muttrarna.


Åtdragningsmoment: Ytterhandtag till bak-/bagagelucka , 3 Nm

112
IMG-400672
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Sätt tillbaka skruvarna.

113
IMG-400673
 

Anslut kontaktstyckena.

114
IMG-400676
 

Lossa detaljen försiktigt

115
IMG-382372
 


Använd specialverktyg: T9512932, DRAGFJÄDER

116
IMG-399925
 

Sätt fast ledningen.

Använd: , Eltejp

117
IMG-400677
 

Dra igenom ledningen.

118
IMG-400690
 

Dra igenom ledningen.

119
IMG-400712
 

Dra igenom ledningen.

Ta bort specialverktyg.

120
IMG-401046
 
121
IMG-399835
 

Anslut ledningsmattans terminaler i kontaktstycket enligt följande.

122
IMG-401095
 

Tryck ihop sekundärlåsningen.

123
IMG-400721
 

Anslut kontaktstycket.

124
IMG-400725
 

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

125
IMG-400731
 

Justera ledningens position.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

126
IMG-400735
 

Justera ledningens position.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

127
IMG-400764
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

128
IMG-400781
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

129
IMG-400783
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

130
IMG-400855
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

131
IMG-400857
 

Vik undan isoleringen.

132
IMG-400858
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Dra igenom ledningen.

133
IMG-400859
 

Vik undan isoleringen.

134
IMG-400860
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

135
IMG-400870
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

136
IMG-400890
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

137
IMG-405992
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

138
IMG-406125
 
139
IMG-406126
 
140
IMG-406127
 
141
IMG-406128
 
142
IMG-406175
 
 

Fordon med Sensus Connect

143
IMG-406222
 

Placera/dra ledningsmattan enligt bild.

 

Fordon utan Sensus Connect

144
IMG-406224
 

Placera/dra ledningsmattan enligt bild.

145
IMG-348748
 

Obs!
Antalet kontaktstycken kan variera beroende på fordonets utrustningsnivå.

Anslut kontaktstyckena.

146
IMG-352266
 

Anslut den framdragna ledningen.

147
IMG-400898
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Sätt tillbaka skruvarna.

 

Alla fordon

148
IMG-400932
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

149
IMG-400934
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

150
IMG-400933
 

Obs!
Orienteringsvy

151
IMG-400319
 
 1. Tryck in låsningen.

 2. Frigör kontaktstyckets spärr.

 3. Lossa kontaktstycket.

152
IMG-387423
 

Frigör hakarna.

Ta bort markerad detalj.

153
IMG-400415
 

Frigör kontaktstyckets sekundärlåsning.

Lyft cirka 2 mm.

154
IMG-400381
 
155
IMG-399604
 

Anslut ledningsmattans terminaler i kontaktstycket enligt följande.

156
IMG-400383
 

Tryck ihop sekundärlåsningen.

157
IMG-387424
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

158
IMG-400420
 

Anslut kontaktstycket.

159
IMG-400935
 

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

160
IMG-400320
 
161
IMG-381922
 
 

Fordon med Sensus Connect

162
IMG-384899
 

Anslut den framdragna ledningen.

163
IMG-380943
 

Obs!
Antalet kontaktstycken, ledningar och ledningsklammor kan variera beroende på bilens utrustningsnivå.

Anslut kontaktstyckena.

164
IMG-400897
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Sätt tillbaka skruvarna.

 

Alla fordon

165
IMG-242268
 

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA. Se VIDA eller tillbehörskatalog för artikelnummer på mjukvara.

166
IMG-400005
 

Kalibrera enligt: DIAGNOSTIK/BILKOMMUNIKATION/Avancerad/PAC/Servicekalibrering, parkeringskamera