Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC40 2020
L.H.D

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
316590101.431659011
Alkolås, monteringssats
 

Specialverktyg

 

951 2631 DEMONTERINGSVERKTYG (FÄRGKOD: BRUN)

Verktygsnummer:951 2631

Verktygsbeskrivning:DEMONTERINGSVERKTYG (FÄRGKOD: BRUN)

Verktygstavlor:39


Utrustning
IMG-242205
IMG-345497
IMG-239667
IMG-239664

IMG-445589


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Förutsättningar

2
 

Det kan finnas detaljer i tillbehörsatsen som ej används vid denna montering.

 

Färgers symbolik

3
IMG-440436
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 7. Används för tillbehörsdetaljer.

 

Borttagning

4
IMG-430215
 
5
IMG-435731
 

Öppna motorhuven.

6
IMG-444200
 

Ta bort markerad detalj.

7
IMG-444205
 

Ta bort markerad detalj.

8
IMG-444207
 

Ta bort skruven.

9
IMG-444208
 

Ta bort markerad detalj.

10
IMG-444212
 

Ta bort markerad detalj.

11
IMG-444215
 
12
IMG-431196
 

Ta bort skruvarna.


Åtdragningsmoment: Framstol till kaross , 40 Nm

13
IMG-444216
 
14
IMG-431197
 

Ta bort skruvarna.


Åtdragningsmoment: Framstol till kaross , 40 Nm

15
IMG-383134
 
16
IMG-396605
 

Lossa kontaktstycket.

17
IMG-396606
 

Haka av ledningsmattans clips.

18
IMG-444225
 

Ta bort markerad detalj.

 

Frånkoppling av batteri

19
IMG-435733
 

Ta bort batteriets minusledning.


Åtdragningsmoment: Batteriledning till batteri , 6 Nm

 

Borttagning

20
IMG-459370
 

Obs!
Orienteringsvy

21
IMG-445366
 

Ta bort muttern.

Vik undan markerad detalj.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

22
IMG-445350
 

Ta bort markerade detalj/detaljer.

23
IMG-445351
 

Ta bort muttrarna.

24
IMG-446006
 

Ta bort bandklamman/bandklammorna.

Lossa markerad detalj.

25
IMG-445380
 

Ta bort markerad detalj.

26
IMG-445475
 

Ta bort markerad detalj.

 

Tillbehörsmontering

27
IMG-445490
 
28
IMG-445536
 

Anslut ledningen.

29
IMG-445520
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

30
IMG-445537
 

Anslut ledningen.

31
IMG-445522
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

32
IMG-446007
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

33
IMG-445630
 

Obs!
Orienteringsvy

Jordanslutning

34
IMG-445588
 

Frigör hakarna.

Vik undan markerad detalj.

35
IMG-445613
 

Ta bort muttern.

Denna ska återanvändas.

36
IMG-445619
 

Anslut den framdragna ledningen.

Sätt dit muttern.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

37
IMG-445625
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

38
IMG-445915
 

Dra ledningen intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

39
IMG-445727
 

Lossa kontaktstycket.

40
IMG-445726
 

Haka av ledningsmattans clips.

41
IMG-445911
 

Anslut den framdragna ledningen.

42
IMG-445912
 

Anslut den framdragna ledningen.

43
IMG-445907
 

Anslut kontaktstycket.

Sätt dit kontaktstycket på sitt fäste.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

44
IMG-445792
 

Frigör kontaktstyckets primärlåsning.

45
IMG-445898
 

Lossa kontaktstycket.

46
IMG-447095
 

Dra ledningen intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

 

Gäller fordon tidigt utförande

47
IMG-447094
 

Denna ska ej återanvändas.


Använd specialverktyg: T9512631, DEMONTERINGSVERKTYG (FÄRGKOD: BRUN)

 

Alla fordon

48
IMG-445910
 

Anslut den framdragna ledningen.

49
IMG-445899
 

Anslut kontaktstycket.

50
IMG-445902
 

Sätt dit låsningen.

51
IMG-445913
 

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

52
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

53
 

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA. Se VIDA eller tillbehörskatalog för artikelnummer på mjukvara.