Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC70 2015
XC70 (08-) 2015 D5244T17, XC70 (08-) 2015 D5244T15, XC70 (08-) 2015 D5204T3, XC70 (08-) 2015 D5244T12, XC70 (08-) 2015 D5244T11

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313995081.131454166, 31664097
Elektrisk motorvärmare, 230V
IMG-290823
 
Utrustning
A0000162
IMG-239664
IMG-239660

IMG-316183


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 
1
IMG-316263
 

Borttagning

2
IMG-217771
 

 • Ta bort höger framhjul.

3
IMG-231547
 

 • Vrid framhjulen så att skruvarna i innerskärmen på vänster och höger sida blir åtkomliga.

4
IMG-231549
 

 • Ta bort de fem skruvarna i framkant av innerskärmen på vänster och höger sida.

5
IMG-231550
 

 • Ta bort plastmuttern som håller fast innerskärmen i karossen på vänster och höger sida.

6
IMG-231551
 

7
IMG-231309
 

 • Ta bort motorskyddsplåten.

8
IMG-265069
 

 • Lossa de tre skruvarna.

9
IMG-265070
 

 • Ta bort de fyra skruvarna i framkant av innerskärmen på vänster sida.

 • Ta bort stötfångardelen på vänster sida genom att dra den framåt samtidigt som luftstyrningen böjs ner.

10
IMG-265071
 

 • Lossa kontaktstycket för dimljuset, och om bilen är försedd med parkeringsassistans även kontaktstycket till denna.

11
IMG-265072
 

Tillbehörsmontering

 • Ta en vass kniv. Skär först ett tunt snitt runt om längs kanterna på markeringen på insidan av stötfångarhöljet. Skär sedan försiktigt ur stötfångarhöljet.


Obs!

Skär försiktigt, det är lätt att slinta med kniven och hamna utanför markeringen.


 • Sätt dit frontintagets skyddskåpa ur satsen och prova att den passar.


Obs!

Se till att skyddskåpan är vänd åt rätt håll (visas i nästa bild).


 • Justera hålet med kniv eller fil vid behov.

 • Grada av hålkanterna och ta bort spånorna.

12
IMG-265073
 

 • Sätt dit kontaktstycket till dimljus och parkeringsassistans om detta finns och sätt tillbaka stötfångardelen.

 • Ta en vass kniv. Skär först ett tunt snitt runt om längs kanterna på den inre delen av stötfångaren. Skär sedan försiktigt ur den inre delen av stötfångaren jäms med det förberedda hålet på den yttre stötfångardelen.


Obs!

Skär försiktigt, det är lätt att slinta med kniven och hamna utanför.


 • Sätt dit frontintagets skyddskåpa ur satsen och prova att den passar.


Obs!

Se till att skyddskåpan är vänd åt rätt håll, se bild.


 • Justera hålet med kniv eller fil vid behov.

13
IMG-231551
 

 • Vik undan innerskärmarna.

14
IMG-231564
 

 • Tryck fast skyddskåpan från satsen i det utskurna hålet i stötfångarhöljet.

 • Ta frontintagets ledning med jordledning ur satsen och trä in dessa genom skyddskåpan.

15
IMG-231566
 

 • Sätt dit fästbygel och mutter ur satsen.

 • Anslut elkontakten till frontintaget för att hålla emot med när detta dras fast.

 • Dra fast frontintaget till stötfångarhöljet.

 • Tryck fast ledningen i hållaren på spolarbehållaren.

16
IMG-231565
 

 • Se till att frontintagets lock öppnas bakåt.

17
IMG-231567
 

 • Dra ledningen med jordledning från frontintaget framför hjälpramens vänstra främre infästning.

18
IMG-231568
 

 • Fortsätt ned på insidan av hjälpramen.

19
IMG-231571
 

 • Borra ett Ø 4 mm (5/32 ") hål för frontintagets jordning på undersidan av vänster främre sidobalk där bilden visar.

 • Grada av hålkanterna, ta bort borrspånorna och rostskydda.

 • Ta skruv och taggbricka ur satsen och dra fast jordledningen.

20
IMG-316303
 

 • Vrid avtappningskranen motsols och tappa ur kylvätskan.

 • Dra åt kranen när kylvätskan tappats ut.

21
IMG-316564
 

 • Ta bort slangklamman, dra loss slangen från oljekylet och låt resterande kylvätska rinna ur.

22
IMG-316566
 

 • Trä på slangen igen och skär av den ungefär på mitten av den raka slangböjen.

23
IMG-316568
 

 • Dra loss slangänden och släng den. Ny slang och nippel finns i satsen.

24
IMG-316571
 

 • Ta skarvnippel ur satsen och för in den till hälften i den återstående slangdelen.

25
IMG-316583
 

 • Ta slangklamma ur satsen och dra fast nippeln.

 • Dra åt slangklamman ordentligt.

26
IMG-214121
 

 • Ta konsol, två skruvar och brickor ur satsen och dra fast konsolen i befintliga hål på vänster sida av oljekylaren.


Obs!

Skruvarna är självgängande så det kan vara trögt att få i dem. Se till att skruvarna centreras rakt i hålen, så att skruvskallarna ligger plant mot konsolen.


27
IMG-214122
 

Gäller FWD

 • Ta värmare, gummiklädd klamma och skruv ur satsen och dra fast värmaren med klamman i det övre hålet i konsolen. Slanganslutningarna på värmaren ska peka bakåt.

28
IMG-214125
 

Gäller AWD

 • Ta värmare, gummiklädd klamma och skruv ur satsen och dra fast värmaren med klamman i det nedre hålet i konsolen. Slanganslutningarna på värmaren ska peka bakåt.

29
IMG-377570
 

Gäller alla

 • Ta skarvledning och två slangklammor ur satsen.

 • Skär av slangen enligt bild.

30
IMG-316743
 

 • Sätt dit slangen mellan den tidigare monterade skarvnippeln och övre uttag i motorvärmaren.

 • Dra åt klammorna ordentligt. Se till att slangarna inte skaver mot drivaxel eller slangklammor.

31
IMG-316744
 

 • Ta den sista skarvslangen och de två återstående klammorna ur satsen. Anslut skarvslangen mellan de återstående uttagen i motorvärmaren och oljekyl.

 • Dra åt klammorna ordentligt.

32
IMG-317737
 

 • Ta clipsförsedd bandklamma avsedd för hål Ø 6.5 mm (1/4 ") och tryck fast den i det vänstra hålet på insidan av hjälpramens övre kant.

33
IMG-317740
 

 • Ta fyra clips ur satsen och tryck fast på hjälpramens övre/främre kant.

34
D3601932
 

 • Ta skarvledningen ur satsen och smörj in O-ringen på kontakten med lågtemperaturfett art.nr.1161427.

 • Gör samma sak med O-ringen på kontakten på ledningen till frontintaget.


Obs!

Det får inte komma något fett på kontaktytorna.


35
IMG-214136
 

Gäller när endastmotorvärmare monteras

 • Sätt ihop skarvledningen till motorvärmaren med ledningen från frontintaget. Tryck ihop kontakterna ordentligt och tryck fast en låshylsa ur satsen över skarven.

36
IMG-317743
 

 • Klamma fast ledningsskarven (1) i hjälpramens insida med hjälp av bandklamman och tryck fast ledningen i de ditsatta clipsen.

37
IMG-231576
 

Gäller vid samtidig montering av kupékontakt

Ska tillbehöret kupékontakt monteras samtidigt sätts grenkontakten dit nu och O-ringarna på kontakten ska smörjas enligt tidigare.

 • Anslut:

 • ledning (1) från värmaren

  ledning (2) till kupékontakten

  ledning (3) till frontintaget

38
IMG-317744
 

 • För in grenkontakten i utrymmet i hjälpramen och dra fast grenkontakten runt den bakre av ledningarna med bandklamma i hål i hjälpramens övre kant.

39
IMG-214133
 

Gäller alla

 • Ta två bandklammor med kantclips ur satsen och tryck fast dessa på plåtkanterna i hjälpramens högra främre hörn, enligt bild.

40
IMG-214140
 

 • Ta två clipsförsedda bandklammor avsedda för hål Ø 8 mm (5/16 ") ur satsen och tryck fast dem i de två hålen på hjälpramens högra insida.

41
IMG-317748
 

 • Vik undan och fäst upp bakkanten på hjulhusets högra innerskärm för bättre åtkomst vid montering av de två dubbelklammorna till värmarens ledning.

42
IMG-214130
 

 • Ta två dubbla bandklammor och dra fast vid motorns nedre upphängning. Den främre klamman runt plåtslaget (1) och den bakre genom gummibussningen (2).

43
IMG-407095
 

 • Montera kantclips enligt bild.

44
IMG-214132
 

 • Dra upp ledningen framför hjälpramens högra främre hörn, placera den enligt bilden och dra åt den främre av de två bandklammorna. Den bakre dras åt löst. Eventuell ledningsöverlängd kan justeras i detta område.


Obs!

Klamma inte ledningen direkt vid bromsrör, bränslerör, rör till styrservo eller AC-rör.


45
IMG-214068
 

 • Fortsätt dra ned ledningen mot insidan av hjälpramen och klamma fast den med de två bandklammorna, men dra inte åt dem hårt ännu.

46
IMG-214131
 

 • Dra ledningen bakåt längs hjälpramen och fram till värmaren. Klamma fast ledningen i de två dubbla bandklammorna, men dra inte åt dem hårt ännu.

47
IMG-214129
 

 • Ta strålningsskyddet ur satsen och trä det på skarvledningen.

48
IMG-214128
 

Gäller AWD

 • Tryck fast den framdragna skarvledningen ordentligt i värmaren och tryck fast en låshylsa över skarven.

49
IMG-214127
 

 • Dra tillbaka strålningsskyddet så att det helt täcker värmarens kontakt.

 • Ta den grå bandklamman ur satsen och dra fast strålningsskyddet till värmarens kontakt.

 • Justera nu ledningen i klammorna från värmaren mot hjälpramens främre högra hörn och samla den eventuella ledningsöverlängden där. Dra åt samtliga lösa bandklammor när ledningen löper så att den ej riskerar att nötas eller skavas av.


Obs!

Se till att ledningen är dragen så att den inte kommer i kontakt med remskivan, remmen till luftkonditioneringens kompressor eller drivaxeln.


50
IMG-406766
 

Gäller FWD

 • Placera detaljen enligt bilden.

51
IMG-406765
 

 • Anslut kontaktstycket.

52
IMG-317783
 

 • Ta en dubbelklamma ur satsen och klamma fast ledningen till värmaren i skarven mellan resonatorn och rör till turboaggregatet.


Obs!

Se till att ledningen hålls på avstånd från drivaxeln.


53
IMG-317784
 

Gäller alla

 • Fyll på kylvätska och varmkör motorn. Lufta ur kylsystemet och kontrollera så att inget läckage förekommer. Efterfyll kylsystemet vid behov.

54
IMG-231579
 

 • Sätt tillbaka innerskärmarna.

55
IMG-317785
 

 • Vik tillbaka den högra innerskärmens bakre del.

56
IMG-231580
 

 • Sätt tillbaka plastmuttern som håller fast innerskärmen i karossen på vänster och höger sida.

57
IMG-231581
 

 • Dra fast skruvarna i framkant av innerskärmen på vänster och höger sida.

58
IMG-231335
 

 • Sätt tillbaka motorskyddsplåten och dra fast den.

59
IMG-265069
 

 • Sätt tillbaka de tre skruvarna.

60
IMG-214062
 

 • Sätt tillbaka höger framhjul och momentdrag hjulskruvarna med 140 Nm (103 lbf.ft.).