2020 L.H.D

Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V90 2020
V90 (17-) 2020 Nordic

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
314086631.732147765, 31470787, 31664221, 32296483, 32296484
Drag, infällbart
Material

Benämning

Detaljnummer

Isopropanol

Maskeringstejp

Rostskyddsmedel


Utrustning
IMG-242205
IMG-345497
IMG-239664
IMG-239667
IMG-240693
IMG-268803

IMG-472870

IMG-414670


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Färgers symbolik

2
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Frånkoppling av batteri

3
IMG-394535
 
4
IMG-407110
 
5
IMG-416086
 
6
IMG-421705
 

Ta bort panelen.

7
IMG-394520
 

Ta bort batteriets minusledning.

 

Borttagning

8
IMG-414611
 

Ta bort markerad detalj.

9
IMG-415787
 

Upprepa på andra sidan.

10
IMG-411070
 
11
IMG-414613
 
 1. Frigör låsningarna.

 2. Ta bort markerad detalj.

12
IMG-418525
 

Ta bort skruven.


Åtdragningsmoment: Lastögla, till kaross , 13 Nm

13
IMG-414614
 

Ta bort markerad detalj.

14
IMG-414995
 
 1. Vik undan markerad detalj.

 2. Ta bort skruven.


 3. Åtdragningsmoment: Bältesstyrning, till Konsol , 4.4 Nm

15
IMG-415046
 

Obs!
Bilden visar detaljens baksida före borttagning.

16
IMG-415047
 

Lossa detaljen försiktigt

Vik undan markerad detalj.

17
IMG-415048
 

Obs!
Bilden visar detaljens baksida före borttagning.

18
IMG-415049
 
 1. Frigör haken.

 2. Ta bort markerad detalj.

19
IMG-415050
 

Obs!
Bilden visar detaljens baksida före borttagning.

20
IMG-415051
 

Obs!
Antalet kontaktstycken kan variera beroende på fordonets utrustningsnivå.

Vik undan markerad detalj.

Lossa kontaktstyckena.

 

Tillbehörsmontering

21
IMG-414055
 

Rengör ytan.

Använd: , Isopropanol

Torka torrt.

22
IMG-414056
 

Rengör ytan.

Använd: , Isopropanol

Torka torrt.

23
IMG-414059
 
24
IMG-241925
 

Ta bort skyddsfilmen.

25
IMG-414060
 

Mät

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

26
IMG-356352
 

Ta bort skyddsfilmen.

27
IMG-414058
 

Obs!
Observera placeringen.


Obs!
Säkerställ att tejpen fäster mot underlaget.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

 

Borttagning

28
IMG-413540
 

Se till att komponenterna inte blir förväxlade vid ditsättningen.

Ta bort markerad detalj.

Upprepa på andra sidan.

29
IMG-410325
 

Ta bort skruvarna.

30
IMG-410326
 

Vik undan innerskärmen.

31
IMG-410333
 

Ta bort skruven.

32
IMG-410335
 

Frigör haken.

Ta bort markerad detalj.

33
IMG-410340
 

Lossa detaljen försiktigt

34
 

Upprepa metodstegen för borttagning på motsatt sida.

35
IMG-410355
 

Ta bort skruvarna.

36
IMG-413535
 

Obs!
För det här momentet behövs hjälp av ytterligare en mekaniker.

Lossa den markerade detaljen. Ta inte bort den.

37
IMG-413541
 

Obs!
Antalet kontaktstycken kan variera beroende på fordonets utrustningsnivå.

Frigör kontaktstyckets spärr.

Lossa kontaktstycket.

38
IMG-413546
 

Viktigt!
Placera stötfångarhöljet på lämpligt underlag.


Obs!
För det här momentet behövs hjälp av ytterligare en mekaniker.

Ta bort markerad detalj.

 

Tillbehörsmontering

39
IMG-410979
 

Lokalisera aktuell markering.

40
IMG-413287
 

Gör hål med hjälp av det angivna verktyget.

41
IMG-410992
 

Tejpa mitt för markeringarna på motsatt sida.

Använd: , Maskeringstejp

42
IMG-410981
 
 1. Markera med penna

 2. Ta bort markerad detalj.

Använd: Luftdriven sticksåg

43
IMG-410983
 

Grada av kanter

 

Borttagning

44
IMG-414885
 

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska ej återanvändas.

45
IMG-410526
 

Ta bort muttrarna.

Detaljen ska återanvändas.

Upprepa på andra sidan.

46
IMG-410527
 

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska ej återanvändas.

47
IMG-410533
 

Ta bort markerad detalj.

Använd: Falsben

Detaljen ska ej återanvändas.

 

Tillbehörsmontering

48
IMG-414650
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

49
IMG-472871
 

Sätt dit muttrarna.

Upprepa på andra sidan.

50
IMG-405908
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Upprepa på andra sidan.

51
IMG-414036
 

Dra åt muttrarna.

Dra åt skruven.


Åtdragningsmoment: Dragkroksbalk infästning till kaross
Steg 1: 50 Nm
Steg 2: 30 Degree

Upprepa på andra sidan.

52
IMG-420756
 

Applicera angivet material på den markerade ytan.

Upprepa på andra sidan.

Använd: , Rostskyddsmedel

53
IMG-414652
 
 

Fordon med Twin Engine

54
IMG-433970
 

Ta bort markerad detalj.

 

Gäller övriga fordon

55
IMG-414736
 

Ta bort markerad detalj.

 

Fordon med reservhjul

56
IMG-411295
 

Ta bort skruven.

57
IMG-411296
 

Ta bort markerad detalj.

 

Alla fordon

58
IMG-414071
 

Obs!
Observera placeringen.

För in ledningsmattan i kupén.

59
IMG-358177
 

Viktigt!
Kontrollera att gummigenomföringen sluter tätt mot karossen.

60
IMG-414661
 

Sätt dit clipset/clipsen.

 

Fordon med nyckellöst låssystem

61
IMG-413321
 

Frigör haken.

Vik undan markerad detalj.

 

Fordon med Twin Engine

62
IMG-433972
 

Placera ledning enligt bild.

63
IMG-433975
 
 

Alternativ 1

64
IMG-414665
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningsmattan med dess befintliga clips.

 

Alternativ 2

65
IMG-415291
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningsmattan.

 

Alla fordon

66
IMG-414666
 

Sätt fast ledningsmattan med dess befintliga clips.

67
IMG-414083
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

68
IMG-414084
 

Anslut de framdragna ledningarna.

69
IMG-414085
 

Lokalisera de fördragna kontaktstyckena.

Anslut kontaktstyckena.

70
IMG-414667
 

Detaljen ska återanvändas.

Ta bort muttern.

71
IMG-414668
 

Anslut den framdragna ledningen.

Sätt dit muttern.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

72
IMG-418722
 
 1. Frigör låsningen.

 2. Ta bort markerad detalj.

73
IMG-414090
 

Obs!
Om position DF18 är upptagen säkerställ att en 40A säkring är monterad.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

 

Alternativ 1

 

Borttagning

74
IMG-414706
 

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska ej återanvändas.

Använd: Falsben

 

Tillbehörsmontering

75
IMG-414708
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

76
IMG-414718
 

Anslut den framdragna ledningen.

 

Alternativ 2

 

Borttagning

77
IMG-414710
 

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska ej återanvändas.

Använd: Falsben

 

Tillbehörsmontering

78
IMG-414712
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

79
IMG-414717
 
 1. Anslut kontaktstycket.

 2. Anslut den framdragna ledningen.

 

Alla fordon

 

Ditsättning

80
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

 

Anslutning av batteri

81
IMG-394580
 

Sätt tillbaka batteriets minusledning.


Åtdragningsmoment: Batteriledning till batteri , 6 Nm

82
IMG-394531
 

Varning!
Första gången fordonet aktiveras efter att batteriet varit frånkopplat, ska detta utföras från baksätet, undvik arbetsområdet för krockkuddarna.

 

Tillbehörsmontering

83
IMG-242268
 

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA. Se VIDA eller tillbehörskatalog för artikelnummer på mjukvara.

Beställ och ladda ned programvara enligt: 31435639

 

Kontroll

84
IMG-414730
 

Tryck på knappen.

85
IMG-414300
 

Fäll ut dragkroken.

86
IMG-419240
 

Om komponenterna skaver mot varandra ska mellanrummet mellan dem justeras.

87
IMG-348017
 

Varning!
Säkerställ att funktionen är korrekt efter installationen.


Obs!
För att aktivera dragkrokens styrenhet (TRM) måste minst två ljuskällor (lampor) vara inkopplade. Detta kan ske genom att koppla in testutrustning för släpvagnskontakt, eller ett släpfordon.


Obs!
Styrenheten för dragkroken (TRM) måste vara programmerad med korrekt mjukvara för att få rätt funktion.

 1. Vänster blinkljus

 2. Dimbakljus

 3. Jordanslutning

 4. Höger blinkljus

 5. Höger positionsljus

 6. Bromsljus

 7. Vänster positionsljus

 8. Backljus

 9. Batterispänning, konstant

 10. Batterispänning, tändning påslagen

 11. Jordanslutning

 12. Ej ansluten

 13. Jordanslutning

88
IMG-414730
 

Tryck på knappen.

89
IMG-414301
 

Fäll in dragkroken.