Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC60 2018
XC60 (18-) 2018

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
321470431.039792439, 39792423, 39792437, 39792436, 39792435, 39792434, 39792433, 39792432, 39792431, 39792430, 39792429, 39792428, 39792426, 39792425, 39792427, 39792438, 31454535
Skid plate
 

Specialverktyg

 

115 8590 RÖRAVSKÄRARE

Verktygsnummer:115 8590

Verktygsbeskrivning:RÖRAVSKÄRARE

Verktygstavlor:08


Material

Benämning

Detaljnummer

Isopropanol

1161721

Primer

1161765


Utrustning
IMG-345497
IMG-239980
IMG-239667
IMG-256903
IMG-239664
IMG-239681
IMG-239940

IMG-426472

IMG-445291

IMG-438570

IMG-464164


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Övrig Information

2
 

Vid montering ska bilen hålla en temperatur på 20 grader C.

 

Färgers symbolik

3
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Förarbete

 

Fordon med infällbar dragkrok, hitch

4
IMG-414730
 

Tryck på knappen.

5
IMG-458888
 

Fäll ut dragkroken.

6
IMG-464087
 

Ta bort skruvarna.

Detaljen ska ej återanvändas.

Vik undan markerad detalj.

7
IMG-464105
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

8
IMG-464158
 

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

Dra åt skruvarna.

9
IMG-464168
 

Fäll in dragkroken.

 

Fordon med fotrörelsedetektering (FMDM)

10
IMG-242268
 

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

Beställ och ladda ned programvara enligt: 31470436

11
IMG-426476
 

Rengör ytan på stötfångarhöljet.

 

Tillbehörsmontering

12
IMG-427611
 

Vik fram skyddsfilmen

13
IMG-427285
 

Obs!
Observera placeringen.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

14
IMG-426496
 

Obs!
Observera placeringen.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

15
IMG-427625
 

Tryck in markerad detalj.

Ta bort skyddsfilmen.

16
IMG-426504
 

Borra ett hål och montera en popnit i taget, enligt visad ordningsföljd.

17
IMG-426518
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Se till att samtliga clips gripit in.

18
IMG-426527
 

Borra ett hål och montera en popnit i taget, enligt visad ordningsföljd.

 

Gäller bakre skidplate

 

Borttagning

 

Fordon utan integrerade slutrör

19
IMG-427590
 

Obs!
Orienteringsvy

 

Fordon utan aktuator

20
IMG-427591
 

Obs!
Orienteringsvy

21
IMG-427383
 

Mät och markera enligt bild.

Ta bort markerad detalj.


Använd specialverktyg: T1158590, RÖRAVSKÄRARE

 

Fordon med aktuator, tidigt utförande

22
IMG-427592
 

Obs!
Orienteringsvy

23
IMG-427405
 

Mät och markera enligt bild.

Ta bort markerad detalj.


Använd specialverktyg: T1158590, RÖRAVSKÄRARE

24
IMG-427413
 

Lossa clipset.

Lossa kontaktstycket.

25
IMG-427426
 

Lossa muttern.

Ta bort markerad detalj.

26
IMG-427430
 

Viktigt!
Var extra försiktig vid borttagning/ditsättning av denna komponent.

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska återanvändas.

27
IMG-445107
 

Ta bort muttrarna.

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska återanvändas.

 

Fordon med aktuator, sent utförande

28
IMG-445292
 

Obs!
Orienteringsvy

29
IMG-445294
 

Lossa clipset.

Lossa kontaktstycket.

30
IMG-445295
 

Mät och markera enligt bild.

Ta bort markerad detalj.


Använd specialverktyg: T1158590, RÖRAVSKÄRARE

31
IMG-445107
 

Ta bort muttrarna.

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska återanvändas.

 

Alla fordon

32
IMG-426630
 

Ta bort skruvarna.

Detaljen ska återanvändas.

33
IMG-427451
 

Frigör hakarna.

Ta bort markerad detalj.

 

Fordon med fotrörelsedetektering (FMDM)

34
IMG-427451
 

Ta hjälp av en kollega vid detta moment.

Frigör hakarna.

Lossa den markerade detaljen. Ta inte bort den.

35
IMG-438511
 

Lossa kontaktstycket.

Ta bort fästelementen.

36
IMG-438512
 

Ta bort markerad detalj.

37
IMG-438515
 

Ta bort skruvarna.

38
IMG-438516
 

Frigör hakarna.

Ta bort markerad detalj.

39
IMG-438517
 
 1. Frigör låsningen.

 2. Frigör kontaktstyckets spärr.

Lossa kontaktstyckena.

40
IMG-438525
 

Frigör haken.

Ta bort markerad detalj.

41
IMG-420406
 

Ta bort skruvarna.

42
IMG-420407
 

Vik undan innerskärmen.

43
IMG-420411
 

Ta bort skruven.

44
IMG-438540
 

Viktigt!
Se till att inte skada lackerade ytor.

Lossa den markerade detaljen. Ta inte bort den.

 

Tillbehörsmontering

45
IMG-427516
 

Frigör hakarna.

46
IMG-427521
 

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska ej återanvändas.

47
IMG-427500
 

Ta bort markerad detalj.

Använd: Luftdriven sticksåg

48
IMG-427522
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

49
IMG-427529
 

Kontrollera att detaljen låser i sitt läge.

 

Fordon med fotrörelsedetektering (FMDM)

50
IMG-438590
 

Rengör ytorna.

Använd: 1161721, Isopropanol

Låt torka.

51
IMG-438591
 

Applicera ett tunt lager primer.

Använd: 1161765, Primer

Låt torka i minst 10 minuter.

52
IMG-460686
 

Sätt dit markerad detalj.

53
IMG-460667
 

Viktigt!
Säkerställ att komponenten placeras enligt bild.

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

54
IMG-460658
 

Obs!
Orienteringsvy

Observera komponenternas placering.

55
IMG-241925
 

Ta bort skyddsfilmen.

56
IMG-460668
 

Obs!
Pressa och håll ett tryck på detaljen över tejpen i minst 20 sekunder.

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

57
IMG-444431
 
 1. Lossa clipset.

  Ta bort clipset.

 2. Ta bort tejpen.

  Ta bort clipsen.

 3. Ta bort clipset.

 

Fordon utan Parkeringsassistans, pilot

58
IMG-445671
 

Placera/dra ledningarna enligt bild.

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

Anslut kontaktstycket.

59
IMG-445672
 

Placera ledningsmattans överlängd där bilden visar.

60
IMG-445670
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

 

Fordon med Parkeringsassistans, pilot

61
IMG-445674
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

Anslut kontaktstycket.

62
IMG-445675
 

Placera ledningsmattans överlängd där bilden visar.

63
IMG-438625
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Se till att samtliga clips gripit in.

64
IMG-420411
 

Sätt tillbaka skruven.

65
IMG-420406
 

Sätt tillbaka skruvarna.

 

Alla fordon

66
IMG-427486
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Se till att samtliga clips gripit in.

67
IMG-427482
 

Sätt tillbaka skruvarna.

 

Fordon utan integrerade slutrör

68
IMG-427530
 

Obs!
Dra inte åt muttern helt ännu.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

69
IMG-427536
 

Obs!
Säkerställ att komponenten är centrerad.

70
IMG-416908
 

Dra åt med verktyget till angivet värde.


Åtdragningsmoment: M10 , 50 Nm

 

Fordon utan aktuator

71
IMG-427540
 

Obs!
Dra inte åt muttern helt ännu.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

72
IMG-427537
 

Obs!
Säkerställ att komponenten är centrerad.

73
IMG-416908
 

Dra åt med verktyget till angivet värde.


Åtdragningsmoment: M10 , 50 Nm

 

Fordon med aktuator, tidigt utförande

74
IMG-427545
 

Viktigt!
Var extra försiktig vid borttagning/ditsättning av denna komponent.

Sätt tillbaka losstagen detalj.

75
IMG-393336
 

Obs!
Observera placeringen.

76
IMG-445126
 


Åtdragningsmoment: Aktuator, till Avgassystem , 5 Nm

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Dra åt muttrarna.

77
IMG-427560
 

Obs!
Dra inte åt muttern helt ännu.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

78
IMG-427537
 

Obs!
Säkerställ att komponenten är centrerad.

79
IMG-427565
 


Åtdragningsmoment: ,

Dra åt med verktyget till angivet värde.

80
IMG-427566
 

Anslut kontaktstycket.

Sätt dit clipset/clipsen.

 

Fordon med aktuator, sent utförande

81
IMG-445301
 

Obs!
Observera placeringen.

82
IMG-445126
 


Åtdragningsmoment: Aktuator, till Avgassystem , 5 Nm

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Dra åt muttrarna.

83
IMG-445302
 

Obs!
Dra inte åt muttern helt ännu.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

84
IMG-427537
 

Obs!
Säkerställ att komponenten är centrerad.

85
IMG-416908
 


Åtdragningsmoment: M10 , 50 Nm

Dra åt med verktyget till angivet värde.

86
IMG-445308
 

Anslut kontaktstycket.

Sätt dit clipset/clipsen.

 

Fordon med fotrörelsedetektering (FMDM)

 

Kontroll

87
IMG-434130
 

Obs!
Se till att bakluckan enbart öppnas med en fotrörelse under bilen

Kontrollera funktionen.