Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC90 2016
XC90 (16-) 2016

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
314148001.332204780, 32204779, 39842099, 31414795, 31414796, 39842098, 31659529, 31659530
Ratt läder uppvärmd
 

Specialverktyg

 

999 5919 UTDRAGARE (TÄTNING-PINJONG,KAM-VEVAXEL)B200-6304

Verktygsnummer:999 5919

Verktygsbeskrivning:UTDRAGARE (TÄTNING-PINJONG,KAM-VEVAXEL)B200-6304

Verktygstavlor:46

 

981 4089 ANTISTATISKT BAND

Verktygsnummer:981 4089

Verktygsbeskrivning:ANTISTATISKT BAND

Verktygstavlor:39

 

981 4199 MOMENTNYCKEL

Verktygsnummer:981 4199

Verktygsbeskrivning:MOMENTNYCKEL

Verktygstavlor:08


Utrustning
IMG-345497
IMG-239664

IMG-433181


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Färgers symbolik

2
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Borttagning

3
IMG-394535
 
4
IMG-387004
 

Frigör låsningen.

Ta bort panelen.

5
IMG-394520
 

Ta bort batteriets minusledning.

6
 

Vid borttagning på högerstyrd bil utförs momenten på motsatt sida och/eller spegelvänt.

7
IMG-395203
 
8
IMG-395231
 

Frigör låsningen.

9
IMG-395232
 
10
IMG-395236
 

Frigör låsningen.

11
IMG-395252
 
12
IMG-395250
 

Frigör låsningarna.

13
IMG-395260
 

Ta bort panelen.

14
IMG-395262
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort panelen.

15
IMG-395203
 
16
IMG-395375
 

Frigör låsningen.

17
IMG-395232
 
18
IMG-395391
 

Frigör låsningen.

19
IMG-395397
 

Varning!
Vid tillfällig förvaring ska den pyrotekniska komponenten förvaras på så sätt att dess aktiva del (krockkudde eller motsvarande) alltid är vänd uppåt.

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska återanvändas.

20
IMG-395457
 

Lossa kontaktstycket.

21
IMG-395470
 

Lossa kontaktstycket.

22
IMG-395471
 

Ta bort skruven.

Ta bort markerad detalj.

23
IMG-433271
 

Ta bort skruvarna.

24
IMG-433240
 

Obs!
Bilden visar detaljens baksida före borttagning.

Lossa kontaktstyckena.

Lossa ledningsmattans clips.

25
IMG-433426
 
 1. Vinkla detaljen något.

 2. Frigör haken.

 3. Ta bort markerad detalj.


Använd specialverktyg: T9995919, UTDRAGARE (TÄTNING-PINJONG,KAM-VEVAXEL)B200-6304

 

Tillbehörsmontering

26
IMG-433229
 


Använd specialverktyg: T9814089, ANTISTATISKT BAND

27
IMG-433430
 

Viktigt!
Var extra försiktig vid hantering av denna komponent.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

28
IMG-433240
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

29
IMG-433271
 


Åtdragningsmoment: Rattstyrenhet, till Styrkolonn , 2.8 Nm


Använd specialverktyg: T9814199, MOMENTNYCKEL

 

Ditsättning

30
IMG-433671
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

31
IMG-433665
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Sätt tillbaka skruvarna.

32
IMG-433661
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

 

Borttagning

33
IMG-395670
 

Använd: Falsben

34
IMG-395671
 

Använd: Falsben

35
IMG-395681
 

Använd: Falsben

36
IMG-395682
 

Använd: Falsben

37
IMG-395680
 

Ta bort markerad detalj.

38
IMG-395701
 

Ta bort markerad detalj.

Upprepa på andra sidan.

Detaljen ska återanvändas.

 

Tillbehörsmontering

39
IMG-433690
 

Upprepas på höger sida.

Återanvänd befintlig detalj.

40
IMG-395806
 

Upprepas på höger sida.

41
IMG-395811
 

Obs!
Använd endast måttlig kraft.

42
IMG-395820
 

Placera/dra ledningsmattan enligt bild.

43
IMG-395825
 

Placera/dra ledningsmattan enligt bild.

44
IMG-395945
 

Sätt dit markerad detalj.

45
IMG-447575
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Dra åt skruven.


Åtdragningsmoment: Ratt till styrkolonn (centrumskruv) , 60 Nm

46
IMG-395968
 

Anslut kontaktstyckena.

47
IMG-396035
 

Anslut kontaktstycket.

48
IMG-396040
 

Återanvänd befintlig detalj.

Tryck in tills ett klickljud hörs.

 

Ditsättning

49
IMG-394580
 

Sätt tillbaka batteriets minusledning.


Åtdragningsmoment: Batteriledning till batteri , 6 Nm

50
IMG-394531
 

Varning!
Första gången fordonet aktiveras efter att batteriet varit frånkopplat, ska detta utföras från baksätet, undvik arbetsområdet för krockkuddarna.

51
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

 

Tillbehörsmontering

52
IMG-242268
 

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

Beställ och ladda ned programvara enligt: 31428189