Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V60 Cross Country 2017
V60 Cross Country (-18) 2017 L.H.D

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313990911.031339994
Parkeringsassistans, kamera, fram. För Sensus Connect.
IMG-374543
 

Specialverktyg

 

951 2932 DRAGFJÄDER

Verktygsnummer:951 2932

Verktygsbeskrivning:DRAGFJÄDER

Verktygstavlor:80

 

999 7482 SKÄRVERKTYG

Verktygsnummer:999 7482

Verktygsbeskrivning:SKÄRVERKTYG

Verktygstavlor:30


Material

Benämning

Detaljnummer

Lågtemperaturfett

1161427


Utrustning
IMG-242205
IMG-345497
IMG-300203
IMG-239667
IMG-244945
IMG-240675

IMG-380917


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Förutsättningar

2
IMG-332179
 

Sätt tändningsnyckeln i läge 0.

Ta bort batteriets minusledning.

 

Färgers symbolik

3
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Borttagning

4
IMG-292804
 

Ta bort panelen.

5
IMG-292826
 

Ta bort panelen.

6
IMG-346036
 

Ta bort panelen.

7
IMG-345113
 

Bänd försiktigt loss panelen i nederkant och fortsätt sedan runt om panelen.

8
IMG-340590
 

Lossa kontaktstycket.

9
IMG-340985
 

Ta bort skruvarna.

10
IMG-340987
 

Ta bort skruvarna.

11
IMG-292806
 

Vik undan mattan.

12
IMG-292823
 

Lossa ledningsmattans clips.

Lossa kontaktstycket.

 

Fordon med 4-C system.

13
IMG-292827
 

Lossa kontaktstycket.

 

Fordon med automatisk växellåda

14
IMG-293006
 
15
IMG-293007
 

Frigör shift-lock funktionen.

 

Alla fordon

16
IMG-340981
 
17
IMG-340604
 

Lossa kontaktstycket.

18
IMG-340605
 

Ta bort skruvarna.

19
IMG-340607
 
20
IMG-380815
 
 

Tillbehörsmontering

21
IMG-380819
 
22
IMG-380816
 
 

Borttagning

23
IMG-340988
 

Ta bort skruvarna.

24
IMG-340989
 

Lossa detaljen försiktigt

25
IMG-380933
 

Lossa kontaktstyckena.

26
IMG-374439
 
27
IMG-374438
 

Ta bort skruvarna.

28
IMG-374497
 

Lossa på panelen.

29
IMG-374495
 

Lossa kontaktstycket.

 

Tillbehörsmontering

30
IMG-374547
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

31
IMG-362040
 

Lokalisera det befintliga kontaktdonet i fordonets ledningsmatta.

Anslut kontaktstycket.

32
IMG-374510
 

Riv av överlängden på skumtejpen.

Klamma fast ledningarna och kontaktstyckena till befintliga ledningar för att undvika skrammel.

33
IMG-380923
 

Dra igenom ledningen.

34
IMG-380925
 

Sätt fast clipsen enligt bilden.

35
IMG-380941
 

Anslut den framdragna ledningen.

36
IMG-380943
 

Anslut kontaktstyckena.

37
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

 

Borttagning

38
IMG-374244
 
39
IMG-340576
 
40
IMG-340547
 

Obs!
Orienteringsvy

41
IMG-340581
 
42
IMG-340552
 
43
IMG-340528
 
44
IMG-340524
 
45
IMG-374266
 
46
IMG-374267
 
 

Fordon med 5-cyl motor

47
IMG-345234
 
48
IMG-345235
 
 

Alla fordon

49
IMG-345236
 
50
IMG-345397
 

Ta bort panelen.

51
IMG-345237
 

Ta bort skruvarna.

52
IMG-345238
 
53
IMG-340716
 

Lokalisera gummigenomföringen under isoleringsmattan.

54
IMG-374511
 

Vik tillbaka golvmattan.

Dra igenom ledningen.

55
IMG-345239
 

Ta bort clipsen.

 

Tillbehörsmontering

56
IMG-340606
 

Vik undan isoleringen.


Använd specialverktyg: T9512932, DRAGFJÄDER

57
IMG-340721
 
58
IMG-353681
 

Använd: Expandertång

Använd: 1161427, Lågtemperaturfett

59
IMG-374512
 
60
IMG-340726
 


Använd specialverktyg: T9512932, DRAGFJÄDER

Dra igenom ledningen.

61
IMG-374513
 

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

62
IMG-340539
 

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

63
IMG-374322
 

Ta bort panelen.

 

Fordon utan jalusi kylarmaskering

64
IMG-340538
 
65
IMG-374341
 
 

Fordon med jalusi kylarmaskering

66
IMG-340733
 
67
IMG-340611
 
68
IMG-340737
 
69
IMG-374363
 
70
IMG-375758
 

Obs!
Orienteringsvy


Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.

71
IMG-375748
 

Använd: Vinkelborrmaskin


Använd specialverktyg: T9997482, SKÄRVERKTYG

72
IMG-375795
 


Använd specialverktyg: T9997482, SKÄRVERKTYG

73
IMG-375753
 

Använd: Vinkelborrmaskin


Använd specialverktyg: T9997482, SKÄRVERKTYG

74
IMG-375800
 
75
IMG-347781
 
76
IMG-347786
 
77
IMG-374396
 
78
IMG-374391
 
79
IMG-374418
 

Anslut kontaktstycket.

80
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

81
IMG-336901
 

Sätt tillbaka batteriets minusledning.

82
IMG-336904
 

Varning!
När tändningen ska slås på första gången efter att strömmen varit bruten, ska detta utföras genom att stå utanför fordonet, sträcka in armen och undvika arbetsområdet för krockkuddarna.

83
IMG-242268
 

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA. Se VIDA eller tillbehörskatalog för artikelnummer på mjukvara.

Beställ och ladda ned programvara enligt: 31285245