Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S80 2015
S80 (07-) 2015 L.H.D

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
314145771.131339994
Parkeringsassistans, kamera, fram. För Sensus Connect.
IMG-373506
 

Material

Benämning

Detaljnummer

Lågtemperaturfett

1161427


Utrustning
IMG-242205
IMG-345497
IMG-300203
IMG-327738
IMG-239667
IMG-244945
IMG-240693

IMG-380823


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Förutsättningar

2
IMG-332179
 

Sätt tändningsnyckeln i läge 0.

Ta bort batteriets minusledning.

 

Färgers symbolik

3
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Borttagning

4
IMG-354313
 

Ta bort panelen.

5
IMG-354315
 

Ta bort panelen.

6
IMG-354318
 

Lossa tätningslisten.

7
IMG-354319
 

Ta bort panelen.

8
IMG-344930
 
9
IMG-354320
 
10
IMG-349804
 

Ta bort panelen.

11
IMG-349806
 

Ta bort skruvarna.

12
IMG-345282
 

Ta bort skruvarna.

 

Fordon med manuell växellåda

13
IMG-345747
 

Frigör låsningen som är placerad innanför växelspaksdamasken.

14
IMG-347222
 
 

Fordon med automatisk växellåda

15
IMG-345283
 
16
IMG-345284
 

Frigör shift-lock funktionen.

Placera växelspaken i läge D.

 

Alla fordon

17
IMG-341878
 

Ta bort panelen.

18
IMG-346036
 

Ta bort panelen.

19
IMG-340599
 
 1. Vik undan mattan.

 2. Haka loss clipset/clipsen.

 3. Lossa kontaktstycket.

20
IMG-350000
 
21
IMG-349811
 

Ta bort skruvarna.

22
IMG-347139
 

Ta bort panelen.

 

Fordon med 4-C system.

23
IMG-345317
 

Lossa kontaktstycket.

 

Alla fordon

24
IMG-349826
 

Viktigt!
Var försiktig så att hakarna inte skadas.

Ta bort panelen.

25
IMG-340605
 

Ta bort skruvarna.

26
IMG-345296
 

Lossa på panelen.

27
IMG-380815
 
 

Tillbehörsmontering

28
IMG-380819
 
29
IMG-380816
 
 

Borttagning

30
IMG-349942
 

Ta bort skruvarna.

31
IMG-349946
 
32
IMG-380933
 

Viktigt!
Antalet kontaktstycken kan variera beroende på fordonets utrustningsnivå.

Lossa kontaktstyckena.

33
IMG-353512
 
34
IMG-353511
 

Ta bort skruvarna.

35
IMG-349993
 

Ta bort panelen.

36
IMG-350006
 

Ta bort panelen.

37
IMG-352301
 

Ta bort skruvarna.

Gäller båda sidor.

38
IMG-352271
 

Ta bort panelen.

39
IMG-350026
 

Ta bort skruvarna.

40
IMG-349999
 

Lossa på panelen.

41
IMG-349992
 

Lossa kontaktstycket.

 

Tillbehörsmontering

42
IMG-350072
 
43
IMG-355161
 

Viktigt!
Säkerställ att ingen del av ledningsmattan kläms.

Underlätta ledningsdragning genom att tillfälligt höja upp golvkonsolen med hjälp av exempelvis en hylsa.

Dra igenom ledningen.

44
IMG-355174
 

Anslut kontaktstyckena.

45
IMG-355175
 

Riv av överlängden på skumtejpen.

46
IMG-355200
 

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

47
IMG-345857
 

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

Dra igenom ledningen.

Sätt fast ledningen.

48
IMG-381348
 
49
IMG-380941
 

Anslut den framdragna ledningen.

 

Ditsättning

50
IMG-380943
 

Anslut kontaktstyckena.

51
IMG-349948
 
52
IMG-349942
 

Sätt dit skruvarna.

 

Borttagning

53
IMG-352186
 
54
IMG-352187
 

Vik undan mattan.

55
IMG-353339
 

Lokalisera gummigenomföringen under isoleringsmattan och tryck den utåt.

 

Tillbehörsmontering

56
IMG-345859
 

Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

57
IMG-345860
 

Dra igenom ledningen.

 

Borttagning

58
IMG-345877
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort clipsen.

59
IMG-345878
 
60
IMG-345879
 

Obs!
På vissa modeller kan gummigenomföringen vara täckt av värmeskyddsplåten.

 

Tillbehörsmontering

61
IMG-345880
 

Dra igenom ledningen.

62
IMG-345881
 
63
IMG-353681
 

Viktigt!
Var extra försiktig vid hantering av denna komponent.

Använd: 1161427, Lågtemperaturfett

64
IMG-345883
 
 

Borttagning

65
IMG-373507
 
66
IMG-353377
 

Frigör hakarna.

67
IMG-373508
 
68
IMG-353381
 

Lossa kontaktstycket.

69
IMG-373509
 
70
IMG-273585
 
71
IMG-340533
 

Ta bort muttrarna.

 

Tillbehörsmontering

72
IMG-340606
 
73
IMG-345884
 

Dra igenom ledningen.

74
IMG-345885
 

Viktigt!
Se till att ledningen placeras så att den inte skadas av värme eller slitage.


Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

75
IMG-345886
 

Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

76
IMG-345887
 

Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

77
IMG-353446
 

Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

78
IMG-353447
 

Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

79
IMG-345889
 
80
IMG-340544
 

Viktigt!
Se till att ledningen placeras så att den inte skadas av värme eller slitage.

För in ledningen i kupén, anpassa ledningslängden ut i motorrummet och tryck fast gummigenomföringen.

81
IMG-354476
 

Viktigt!
Dra fast klammorna ordentligt.

 

Borttagning

82
IMG-373510
 

Obs!
Orienteringsvy

83
IMG-373511
 

Lokalisera aktuell markering.

 

Tillbehörsmontering

84
IMG-373512
 
85
IMG-347781
 
86
IMG-347786
 
87
IMG-373513
 
88
IMG-373514
 
89
IMG-373515
 

Anslut kontaktstycket.

90
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

91
IMG-336901
 

Sätt tillbaka batteriets minusledning.

92
IMG-242268
 

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

Beställ och ladda ned programvara enligt: 31288598