L.H.D

Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V90
(17-) 2022

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
321477041.032147686
Batteriladdare
IMG-473345
Material

Benämning

Detaljnummer

Lågtemperaturfett

1161427


Utrustning
IMG-345497
IMG-239664

IMG-450144

IMG-473320


 
 

Information

1
 

  • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

  • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

  • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

  • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

  • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Frånkoppling av batteri

2
IMG-426135
 

Sätt fordonet i Inaktivt läge.

3
IMG-400002
 

Ta bort batteriets minusledning.

 

Borttagning

4
IMG-420320
 

Öppna motorhuven.

5
IMG-412677
 

Ta bort clipsen.

Ta bort markerad detalj.

6
IMG-449526
 

Ta bort skruven.

7
IMG-449531
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

 

Fordon med dieselmotor

8
IMG-449491
 

Lossa markerad detalj.

9
IMG-449492
 

Ta bort clipsen.

Ta bort markerad detalj.

10
IMG-449500
 
 

Alla fordon

11
IMG-403425
 

Ta bort markerade detalj/detaljer.

Använd: Tång 31423632

12
IMG-415975
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

13
IMG-382210
 

Ta bort clipsen.

Ta bort skruvarna.

14
IMG-448299
 

Ta bort muttern.

15
IMG-421164
 

Ta bort skruvarna.

16
IMG-421165
 

Ta bort muttern.

Ta bort clipset.

17
IMG-421166
 

Ta bort markerad detalj.

18
IMG-448503
 

Lossa ledningsmattans clips.

19
IMG-448504
 

Lossa skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

20
IMG-448505
 

Viktigt!
Var extra försiktig vid hantering av denna komponent.

Vik undan markerad detalj.

21
IMG-448506
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

 

Tillbehörsmontering

22
IMG-472931
 

Obs!
Observera placeringen.

Lokalisera aktuell markering.

23
IMG-472958
 
24
IMG-472965
 

Använd: Luftdriven sticksåg

25
IMG-472969
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Kontrollera att detaljens fläns ligger an mot stötfångarhöljet.

Justera hålet med fil eller kniv vid behov.

26
IMG-472974
 

Dra igenom ledningen.

27
IMG-472979
 

Observera placeringen.

28
IMG-473011
 

Obs!
Dra inte åt muttern helt ännu.

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

29
IMG-473069
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Denna används som mothåll.

30
IMG-473080
 

Dra åt muttern.

Använd handkraft.

31
IMG-448511
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Tejpa fast kabeln mot befintlig ledningsmatta.

 

Ditsättning

32
IMG-448507
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Sätt tillbaka skruvarna.

33
IMG-448509
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

34
IMG-448504
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Sätt tillbaka skruvarna.

35
IMG-448510
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

 

Tillbehörsmontering

36
IMG-448290
 

Ta fram detalj enligt bild.

37
IMG-448386
 

Dra igenom ledningen.

38
IMG-448389
 

Dra igenom ledningen.

 

Fordon med dieselmotor

39
IMG-448408
 
 

Alla fordon

40
IMG-400004
 

Obs!
Bilderna visas utan framskärm.

41
IMG-448418
 

Dra igenom ledningen.

42
IMG-448421
 

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

43
IMG-449536
 

Sätt ihop detaljer ur tillbehörssatsen.

44
IMG-448427
 

Sätt ihop detaljer ur tillbehörssatsen.

45
IMG-448450
 

Dra igenom ledningsmattan.

46
IMG-440310
 

Smörj in O-ringen.

Använd: 1161427, Lågtemperaturfett

47
IMG-448458
 

Anslut ledningen.

Sätt dit låsningen.

48
IMG-448469
 
49
IMG-449525
 
50
IMG-448470
 
51
IMG-448488
 

Viktigt!
Klamma ej i spolarslangen

Placera/dra ledningarna enligt bild.

Sätt fast ledningarna.

Använd bandklamma

52
IMG-448491
 

Placera/dra ledningarna enligt bild.

Sätt fast ledningarna.

Använd bandklamma

53
IMG-448495
 

Placera/dra ledningsmattan enligt bild.

Sätt fast ledningsmattan.

Använd bandklamma

54
IMG-449529
 

Dra igenom ledningsmattan.

Sänk ner bilen.

55
IMG-449534
 

Dra igenom ledningsmattan.

56
IMG-449545
 

Placera/dra ledningsmattan enligt bild.

Sätt fast ledningsmattan.

Använd bandklamma

57
IMG-449615
 

Viktigt!
Säkerställ att ledningen eller ledningsmattan inte skaver mot omgivande komponenter.


Obs!
Orienteringsvy

RD = Röd

BK = Svart

58
IMG-449562
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

59
IMG-449560
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

60
IMG-449555
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

61
IMG-449557
 

Ta bort muttern.

62
IMG-449558
 

Anslut den framdragna ledningen.

Sätt dit muttern.


Åtdragningsmoment: Mutter (M8), till BCSM , 24 Nm

63
IMG-449616
 

Dra igenom ledningen.

64
IMG-449617
 

Sätt fast ledningsmattan.

Använd bandklamma

Hissa upp bilen.

65
IMG-449636
 

Obs!
Orienteringsvy

Jordanslutning

66
IMG-449680
 

Ta bort muttern.

67
IMG-449690
 

Frigör hakarna.

Lossa markerad detalj.

68
IMG-449730
 

Ta bort tejpen.

69
IMG-449728
 

Anslut de framdragna ledningarna.

70
IMG-449695
 

Sätt dit markerad detalj.

Se till att samtliga clips gripit in.

71
IMG-449696
 

Sätt dit muttern.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

72
IMG-448496
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

73
IMG-449600
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

74
IMG-440310
 

Smörj in O-ringen.

Använd: 1161427, Lågtemperaturfett

75
IMG-449601
 

Anslut ledningen.

Sätt dit låsningen.

76
IMG-449602
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

 

Ditsättning

77
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

78
IMG-405228
 


Åtdragningsmoment: Aluminiumfälg till hjulnav
Steg 1: 4 Nm
Steg 2: 50 Nm
Steg 3: 140 Nm

79
IMG-400003
 

Sätt tillbaka batteriets minusledning.