Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC60 2021
XC60 (18-) 2021

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
322593211.132241085, 32259319
Batteriladdare
IMG-455961
 

Material

Benämning

Detaljnummer

Lågtemperaturfett

1161427


Utrustning
IMG-345497
IMG-239664
IMG-240693
IMG-431830

IMG-458326

IMG-459534


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Färgers symbolik

2
IMG-440436
 
 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 7. Används för tillbehörsdetaljer.

 

Frånkoppling av batteri

3
IMG-426135
 
4
IMG-400002
 

Ta bort batteriets minusledning.


Åtdragningsmoment: Batteriledning till batteri , 6 Nm

 

Borttagning

5
IMG-430856
 

Öppna motorhuven.

6
IMG-456025
 

Obs!
Bilden visar detaljens baksida före borttagning.

7
IMG-456026
 

Ta bort markerad detalj.

8
IMG-456027
 

Vik undan markerad detalj.

9
IMG-457305
 

Ta bort clipsen.

Ta bort markerad detalj.

10
IMG-459941
 

Lyft upp markerad detalj

11
IMG-456216
 

Ta bort clipsen.

Ta bort markerad detalj.

12
IMG-457360
 

Lossa skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

13
IMG-459715
 

Obs!
Orienteringsvy

14
IMG-403425
 

Ta bort markerade detalj/detaljer.

Använd: Tång 31423632

15
IMG-426018
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

16
IMG-459717
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

17
IMG-459719
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

18
IMG-459720
 

Ta bort clipsen.

19
IMG-457295
 

Ta bort muttrarna.

 

Fordon med luftfjädring

20
IMG-430818
 

Haka loss clipset/clipsen.

 

Alla fordon

21
IMG-459738
 

Obs!
Bilden visar detaljens baksida före borttagning.

22
IMG-430845
 

Ta bort markerad detalj.

 

Tillbehörsmontering

23
IMG-430741
 

Lokalisera aktuell markering.

24
IMG-430742
 
25
IMG-430740
 

Använd: Luftdriven sticksåg

26
IMG-456272
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Kontrollera att detaljens fläns ligger an mot stötfångarhöljet.

Justera hålet med fil eller kniv vid behov.

27
IMG-456274
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

28
IMG-457303
 

Obs!
Observera placeringen.

29
IMG-456301
 

Obs!
Dra inte åt muttern helt ännu.

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

30
IMG-456305
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Denna används som mothåll.

31
IMG-457065
 

Dra åt muttern.

Använd handkraft.

32
IMG-459938
 

Placera/dra ledningarna enligt bild.

33
IMG-459936
 

Dra igenom ledningen.

34
IMG-459750
 

Obs!
Orienteringsvy

35
IMG-400004
 

Obs!
Bilderna visas utan framskärm.

36
IMG-459752
 

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

Skruva i skruven 2 varv.

37
IMG-458105
 

Sätt ihop detaljer ur tillbehörssatsen.

38
IMG-440310
 

Smörj in O-ringen.

Använd: 1161427, Lågtemperaturfett

39
IMG-459765
 

Anslut ledningen.

Sätt dit låsningen.

40
IMG-459753
 

Sätt dit markerade detaljer.

Sätt dit skruvarna.

41
IMG-459756
 

Dra åt skruvarna.

42
IMG-459536
 

Ta fram detalj enligt bild.

Justera markerad detalj till position enligt bild.

43
IMG-459911
 

Placera/dra ledningarna enligt bild.

Sätt fast ledningarna.

Använd bandklamma

44
IMG-459912
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningarna.

Använd bandklamma

45
IMG-459913
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

46
IMG-459915
 

Dra igenom ledningsmattan.

47
IMG-459914
 

Ta bort skruven.

48
IMG-459916
 
 1. Lyft upp markerad detalj

 2. Dra igenom ledningsmattan.

49
IMG-449536
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

50
IMG-459917
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

51
IMG-460679
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

52
IMG-459926
 

Dra igenom ledningsmattan.

53
IMG-459928
 

Dra igenom ledningen.

54
IMG-459930
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

55
IMG-456951
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

56
IMG-457127
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

57
IMG-457495
 

Ta bort muttern.

Denna ska återanvändas.

58
IMG-457411
 

Placera ledning enligt bild.

59
IMG-457465
 

Anslut den framdragna ledningen.

Sätt dit muttern.


Åtdragningsmoment: Mutter (M8), till BCSM , 24 Nm

60
IMG-459940
 

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

61
IMG-430880
 

Obs!
Orienteringsvy

Jordanslutning

62
IMG-430905
 

Frigör hakarna.

Vik undan markerad detalj.

63
IMG-457129
 

Ta bort muttern.

Denna ska återanvändas.

64
IMG-457110
 

Anslut de framdragna ledningarna.

Sätt dit muttern.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

65
IMG-457111
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

 

Ditsättning

66
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

67
IMG-405228
 

Obs!
Se till att ordningsföljden blir korrekt.


Åtdragningsmoment: Aluminiumfälg till hjulnav
Steg 1: 4 Nm
Steg 2: 50 Nm
Steg 3: 140 Nm

68
IMG-400003
 

Sätt tillbaka batteriets minusledning.


Åtdragningsmoment: Batteriledning till batteri , 6 Nm

69
IMG-394531
 

Varning!
Första gången fordonet aktiveras efter att batteriet varit frånkopplat, ska detta utföras från baksätet, undvik arbetsområdet för krockkuddarna.