2018 L.H.D

Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V90 2018
V90 (17-) 2018

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
322077501.032207420
Batteriladdare
IMG-448302
Material

Benämning

Detaljnummer

Lågtemperaturfett

1161427


Utrustning
IMG-345497
IMG-239664
IMG-240673

IMG-449480

IMG-449481


 
 

Information

1
 

  • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

  • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

  • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

  • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

  • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Frånkoppling av batteri

2
IMG-394535
 
3
IMG-400002
 

Ta bort batteriets minusledning.

 

Borttagning

4
IMG-420320
 

Öppna motorhuven.

5
IMG-412677
 

Ta bort clipsen.

Ta bort markerad detalj.

6
IMG-449526
 

Ta bort skruven.

7
IMG-449531
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

 

Fordon med dieselmotor

8
IMG-449491
 

Lossa markerad detalj.

9
IMG-449492
 

Ta bort clipsen.

Ta bort markerad detalj.

10
IMG-449500
 
 

Alla fordon

11
IMG-403425
 

Ta bort markerade detalj/detaljer.

Använd: Tång 31423632

12
IMG-415975
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

13
IMG-382210
 

Ta bort clipsen.

Ta bort skruvarna.

14
IMG-448299
 

Ta bort muttern.

15
IMG-421164
 

Ta bort skruvarna.

16
IMG-421165
 

Ta bort muttern.

Ta bort clipset.

17
IMG-421166
 

Ta bort markerad detalj.

18
IMG-448503
 

Lossa ledningsmattans clips.

19
IMG-448504
 

Lossa skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

20
IMG-448505
 

Viktigt!
Var extra försiktig vid hantering av denna komponent.

Vik undan markerad detalj.

21
IMG-448506
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort markerad detalj.

 

Tillbehörsmontering

22
IMG-448261
 
23
IMG-448272
 

Mät upp och markera centrum.

Använd borr med angiven storlek

24
IMG-448275
 

Sätt ihop detaljer ur tillbehörssatsen.

25
IMG-448276
 

Dra igenom ledningen.

26
IMG-448277
 

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

Dra åt muttern.

Använd handkraft.

27
IMG-448512
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

28
IMG-448511
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Tejpa fast kabeln mot befintlig ledningsmatta.

 

Ditsättning

29
IMG-448507
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Sätt tillbaka skruvarna.

30
IMG-448509
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

31
IMG-448504
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Sätt tillbaka skruvarna.

32
IMG-448510
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

 

Tillbehörsmontering

33
IMG-448290
 

Ta fram detalj enligt bild.

34
IMG-448386
 

Dra igenom ledningen.

35
IMG-448389
 

Dra igenom ledningen.

 

Fordon med dieselmotor

36
IMG-448408
 
 

Alla fordon

37
IMG-400004
 

Obs!
Bilderna visas utan framskärm.

38
IMG-448418
 

Dra igenom ledningen.

39
IMG-448421
 

Sätt dit detaljer ur tillbehörssatsen.

40
IMG-449536
 

Sätt ihop detaljer ur tillbehörssatsen.

41
IMG-448427
 

Sätt ihop detaljer ur tillbehörssatsen.

42
IMG-448450
 

Dra igenom ledningsmattan.

43
IMG-440310
 

Smörj in O-ringen.

Använd: 1161427, Lågtemperaturfett

44
IMG-448458
 

Anslut ledningen.

Sätt dit låsningen.

45
IMG-448469
 
46
IMG-449525
 
47
IMG-448470
 
48
IMG-448488
 

Viktigt!
Klamma ej i spolarslangen

Placera/dra ledningarna enligt bild.

Sätt fast ledningarna.

Använd bandklamma

49
IMG-448491
 

Placera/dra ledningarna enligt bild.

Sätt fast ledningarna.

Använd bandklamma

50
IMG-448495
 

Placera/dra ledningsmattan enligt bild.

Sätt fast ledningsmattan.

Använd bandklamma

51
IMG-449529
 

Dra igenom ledningsmattan.

Sänk ner bilen.

52
IMG-449534
 

Dra igenom ledningsmattan.

53
IMG-449545
 

Placera/dra ledningsmattan enligt bild.

Sätt fast ledningsmattan.

Använd bandklamma

54
IMG-449615
 

Viktigt!
Säkerställ att ledningen eller ledningsmattan inte skaver mot omgivande komponenter.


Obs!
Orienteringsvy

RD = Röd

BK = Svart

55
IMG-449562
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

56
IMG-449560
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

57
IMG-449555
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

58
IMG-449557
 

Ta bort muttern.

59
IMG-449558
 

Anslut den framdragna ledningen.

Sätt dit muttern.


Åtdragningsmoment: Mutter (M8), till BCSM , 24 Nm

60
IMG-449616
 

Dra igenom ledningen.

61
IMG-449617
 

Sätt fast ledningsmattan.

Använd bandklamma

Hissa upp bilen.

62
IMG-449636
 

Obs!
Orienteringsvy

Jordanslutning

63
IMG-449680
 

Ta bort muttern.

64
IMG-449690
 

Frigör hakarna.

Lossa markerad detalj.

65
IMG-449730
 

Ta bort tejpen.

66
IMG-449728
 

Anslut de framdragna ledningarna.

67
IMG-449695
 

Sätt dit markerad detalj.

Se till att samtliga clips gripit in.

68
IMG-449696
 

Sätt dit muttern.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

69
IMG-448496
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

70
IMG-449600
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

71
IMG-440310
 

Smörj in O-ringen.

Använd: 1161427, Lågtemperaturfett

72
IMG-449601
 

Anslut ledningen.

Sätt dit låsningen.

73
IMG-449602
 

Placera/dra ledningen enligt bild.

Sätt fast ledningen.

Använd bandklamma

 

Ditsättning

74
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

75
IMG-405228
 


Åtdragningsmoment: Aluminiumfälg till hjulnav
Steg 1: 4 Nm
Steg 2: 50 Nm
Steg 3: 140 Nm

76
IMG-400003
 

Sätt tillbaka batteriets minusledning.