Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC90 2016
XC90 (16-) 2016

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313994941.131399489, 31399486, 31399483, 31399480, 31399479
Backspeglar, yttre
IMG-382732
 

Specialverktyg

 

999 7390 KIL

Verktygsnummer:999 7390

Verktygsbeskrivning:KIL

Verktygstavlor:80IMG-382733


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Färgers symbolik

2
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Borttagning

3
IMG-382604
 

Viktigt!
Var försiktig, glaset spricker lätt.

Ta bort markerad detalj.


Använd specialverktyg: T9997390, KIL

Detaljen ska ej återanvändas.

Lossa eventuellt kontaktstycke/kontaktstycken.

4
IMG-382605
 

Frigör låsningarna.

5
IMG-382608
 

Frigör låsningarna.

Ta bort markerad detalj.

Använd: Falsben

Detaljen ska återanvändas.

6
IMG-397135
 
7
IMG-394535
 
8
IMG-382526
 

Ta bort markerad detalj.

Använd: Falsben

9
IMG-382527
 

Ta bort skruvarna.

10
IMG-382538
 
11
IMG-382554
 

Frigör låsningarna.

Vik undan markerad detalj.

12
IMG-382545
 

Lossa kontaktstycket.

13
IMG-382630
 

Ta bort markerad detalj.

14
IMG-382574
 

Obs!
Antalet kontaktstycken kan variera beroende på fordonets utrustningsnivå.

Lossa kontaktstyckena.

15
IMG-397298
 

Ta bort markerad detalj.

16
IMG-397145
 
17
IMG-397322
 
18
IMG-397154
 

Frigör hakarna.

19
IMG-397155
 

Obs!
Säkerställ att tejpen fäster mot underlaget.

Använd tejp

20
IMG-397299
 

Viktigt!
Dra dörrhandtaget utåt och håll kvar det i utdraget läge.

Lossa skruven.

21
IMG-397301
 
 

Fordon med nyckellöst låssystem

22
IMG-397300
 

Lossa kontaktstycket.

 

Alla fordon

23
IMG-397302
 
24
IMG-397366
 

Ta bort skruven.

25
IMG-397141
 

Ta bort skruvarna.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

26
IMG-397143
 

Ta bort skruvarna.


Åtdragningsmoment: M5 , 5 Nm

27
IMG-397164
 

Ta bort markerad detalj.

28
IMG-397166
 

Dra igenom ledningen.

29
IMG-397167
 

Lossa clipset.

30
IMG-382587
 

Ta bort skruvarna.

31
IMG-382586
 

Ta bort markerad detalj.

32
 

Upprepa metodstegen för borttagning på motsatt sida.

 

Tillbehörsmontering

33
IMG-382719
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

34
IMG-397211
 

Sätt dit skruvarna.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

35
IMG-397210
 

Sätt dit clipset/clipsen.

 

Ditsättning

36
IMG-403861
 
37
IMG-397195
 

Återanvänd befintlig detalj.

38
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

39
 

Upprepa metodstegen för tillbehörsmontering på motsatt sida.

40
IMG-242268
 

Beställ och ladda ned programvara enligt: 31399491