2018 L.H.D

Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V90 2018
V90 (17-) 2018

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
316591621.039842582, 39842581, 31470690
Instegslist belyst fram
Utrustning
IMG-345497
IMG-239667

IMG-406595


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Färgers symbolik

2
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Borttagning

3
IMG-412242
 

Ta bort panelen.

Lossa kontaktstycket, om sådant finns.

Upprepa på andra sidan.

4
IMG-414575
 

Ta bort panelen.

Upprepa på andra sidan.

5
IMG-414580
 

Ta bort panelen.

Upprepa på andra sidan.

6
IMG-414585
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort panelen.

7
IMG-406626
 

Ta bort markerad detalj.

8
IMG-406628
 

Lossa kontaktstycket.

9
IMG-383314
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort panelen.

10
IMG-383315
 

Lossa kontaktstycket.

11
IMG-406875
 

Ta bort skruvarna.

12
IMG-406878
 

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska ej återanvändas.

13
 

Vid borttagning på högerstyrd bil utförs momenten på motsatt sida och/eller spegelvänt.

 

Tillbehörsmontering

14
IMG-406925
 

Anslut kontaktstyckena.

15
IMG-406879
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

16
IMG-406877
 

Sätt dit skruvarna.

17
IMG-406885
 

Sätt dit kontaktstycket på sitt fäste.

18
IMG-406926
 

Anslut kontaktstycket.

19
 

Upprepa metodstegen för tillbehörsmontering på motsatt sida.

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

 

Borttagning

20
IMG-414411
 

Frigör låsningen.

Upprepa på andra sidan.

Ta bort markerad detalj.

21
IMG-417200
 
22
IMG-414614
 

Ta bort panelen.

23
IMG-414995
 
 1. Vik undan markerad detalj.

 2. Ta bort skruven.


 3. Åtdragningsmoment: Bältesstyrning, till Konsol , 4.4 Nm

24
IMG-415046
 

Obs!
Bilden visar detaljens baksida före borttagning.

25
IMG-415047
 

Lossa detaljen försiktigt

Vik undan markerad detalj.

26
IMG-415048
 

Obs!
Bilden visar detaljens baksida före borttagning.

27
IMG-414478
 

Frigör haken.

Ta bort markerad detalj.

28
IMG-414482
 
29
IMG-414483
 

Ta bort panelen.

30
IMG-406635
 

Ta bort skruvarna.

Detaljen ska återanvändas.

31
IMG-406637
 

Ta bort markerad detalj.

Detaljen ska ej återanvändas.

32
 

Upprepa metodstegen för borttagning på motsatt sida.

 

Tillbehörsmontering

33
IMG-406638
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

34
IMG-406636
 

Sätt dit skruvarna.

35
 

Upprepa metodstegen för ditsättning på motsatt sida.

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.