Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S80 2015
S80 (07-) 2015 B4204T11, S80 (07-) 2015 D4204T5, S80 (07-) 2015 B4204T15

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
314143391.031408281
Batteriladdare
 

Specialverktyg

 

951 2782 NITMUTTERVERKTYG

Verktygsnummer:951 2782

Verktygsbeskrivning:NITMUTTERVERKTYG

Verktygstavlor:08


Material

Benämning

Detaljnummer

tvålvatten

Eltejp

Isopropanol

1161721


Utrustning
IMG-345497

IMG-381738

IMG-381739

IMG-381750

IMG-378072


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Övrig Information

2
 

Det kan finnas detaljer i tillbehörsatsen som ej används vid denna montering.

 

Färgers symbolik

3
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Borttagning

4
 

Obs!
Arbetsstegen för borttagning kan även innehålla information som rör ditsättningen.

5
IMG-332179
 
 1. Sätt tändningsnyckeln i läge 0.

 2. Ta bort batteriets minusledning.

6
IMG-376071
 


Åtdragningsmoment: Hjul till hjulnav
Steg 1: 20 Nm
Steg 2: 140 Nm

7
IMG-381209
 

Ta bort skruvarna.

8
IMG-381211
 

Ta bort skruvarna.

9
IMG-376079
 

Ta bort muttrarna.

10
IMG-374255
 
11
IMG-374576
 

Ta bort tejpen.

 

Tillbehörsmontering

12
IMG-374853
 


Använd specialverktyg: T9512782, NITMUTTERVERKTYG

 

Gäller modell S80

13
IMG-378244
 

Rengör ytan på stötfångarhöljet.

Använd: , tvålvatten

Torka torrt.

14
IMG-378259
 

Använd mallen från monteringsanvisningen.

Klipp utefter de streckade linjerna.

15
IMG-378251
 
16
IMG-378254
 

Viktigt!
Skär försiktigt, det är lätt att slinta med kniven.


Obs!
Använd en vass kniv.

17
IMG-375838
 

Grada av kanter

18
IMG-381751
 
19
IMG-231564
 

Dra igenom ledningen.

20
IMG-381752
 
21
IMG-374227
 
22
IMG-376105
 
23
IMG-374378
 

Obs!
Orienteringsvy

24
IMG-231571
 
25
IMG-381736
 
26
IMG-376106
 

Obs!
Orienteringsvy

27
IMG-376107
 
28
IMG-374440
 
29
IMG-374446
 
30
IMG-374451
 

Sätt dit clipset/clipsen.

31
IMG-374470
 
32
IMG-374472
 
33
IMG-374474
 

Sätt dit clipset/clipsen.

 

Fordon med larmsiren

 

Borttagning

34
IMG-374826
 

Obs!
Orienteringsvy

35
IMG-374832
 

Lossa kontaktstycket.

36
IMG-374828
 

Ta bort skruvarna.

 

Tillbehörsmontering

 

Alla fordon

37
IMG-374553
 
38
IMG-374568
 
39
IMG-374562
 

Sätt dit skruvarna.

40
IMG-375848
 

Sätt dit clipset/clipsen.

41
IMG-374835
 
42
IMG-374570
 

Sätt dit låsningen.

43
IMG-374571
 

Sätt fast ledningarna.

 

Fordon med larmsiren

44
IMG-374843
 
45
IMG-375218
 
46
IMG-374862
 

Sätt dit skruven.

47
IMG-374856
 

Sätt dit skruvarna.

48
IMG-374860
 

Anslut kontaktstycket.

 

Fordon utan larmsiren

49
IMG-375885
 
50
IMG-375218
 
51
IMG-374862
 

Sätt dit skruven.

52
IMG-375886
 

Sätt dit skruvarna.

Sätt dit muttrarna.

 

Alla fordon

53
IMG-374863
 
54
IMG-374882
 
55
IMG-381741
 

Sätt dit clipset/clipsen.

56
IMG-374963
 
57
IMG-374526
 
58
IMG-375030
 

Obs!
Orienteringsvy

59
IMG-376114
 
60
IMG-376133
 

Dra igenom ledningen.

Använd tejp

61
IMG-375035
 
62
IMG-376135
 

Sätt dit clipset/clipsen.

 

Borttagning

63
IMG-376121
 
64
IMG-381243
 

Lossa ledningsmattans clips.

65
IMG-381261
 

Lossa ledningsmattans clips.

66
IMG-376160
 

Lossa kontaktstycket.

67
IMG-376158
 

Lossa slangklämman.

68
IMG-376159
 
69
IMG-375085
 
70
IMG-375093
 

Obs!
Bilden visar detaljens baksida före borttagning.

71
IMG-375099
 
72
IMG-375100
 
73
IMG-381321
 

Ta bort skruven.

74
IMG-376162
 
 

Tillbehörsmontering

75
IMG-375102
 
76
IMG-376169
 
77
IMG-376168
 
 

Ditsättning

78
IMG-381321
 

Sätt tillbaka skruven.

 

Tillbehörsmontering

79
IMG-376164
 
80
IMG-376163
 

Sätt dit clipset/clipsen.

81
IMG-375110
 

Sätt dit skruven.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

 

Borttagning

82
IMG-375129
 
83
IMG-375131
 
84
IMG-375143
 
85
IMG-375146
 

Viktigt!
Skär försiktigt, det är lätt att slinta med kniven.

 

Tillbehörsmontering

86
IMG-375150
 

Använd: Expandertång

87
IMG-375151
 

Dra igenom ledningen.

88
IMG-376501
 

Använd: , Eltejp

Linda tejp runt ledningen för att öka diametern.

Öka diametern till 6,5 mm.

89
IMG-375153
 

Ta bort muttern.

90
IMG-375161
 


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

Sätt dit muttern.

91
IMG-376433
 
92
IMG-376438
 
93
IMG-376507
 

Rengör ytan.

Använd: 1161721, Isopropanol

94
IMG-376511
 

Använd: , Eltejp

95
IMG-376442
 
 

Ditsättning

96
IMG-375167
 
97
IMG-375093
 
98
IMG-375168
 
99
IMG-375169
 
100
IMG-381243
 
101
IMG-381261
 
102
IMG-376171
 

Anslut kontaktstycket.

103
IMG-376165
 
104
IMG-376158
 

Dra åt slangklämman.

105
IMG-375172
 
 

Tillbehörsmontering

106
IMG-381188
 
107
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.