Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V60 Cross Country 2017
V60 Cross Country (-18) 2017

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
314086651.039825247, 39829613, 39834476, 39825250, 39841562, 39825249, 39825248, 39825237, 39825238, 39825233
Underhållningssystem, RSE två skärmar med två spelare
 

Material

Benämning

Detaljnummer

Bandklamma, 750mm

988734

Eltejp


Utrustning
IMG-345497
IMG-239664

IMG-382160

IMG-382285


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Färgers symbolik

2
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Borttagning

3
IMG-332194
 

Sätt tändningsnyckeln i läge I.

4
IMG-292804
 

Ta bort panelen.

5
IMG-292806
 

Vik undan mattan.

6
IMG-292823
 
 1. Haka av ledningsmattans clips.

 2. Lossa kontaktstycket.

7
IMG-292826
 

Ta bort panelen.

 

Fordon med 4-C system.

8
IMG-292827
 

Lossa kontaktstycket.

 

Alla fordon

9
IMG-346236
 

Ta bort panelen.

10
IMG-340984
 

Lossa kontaktstycket.

11
IMG-340985
 

Ta bort skruvarna.

12
IMG-355818
 

Ta bort skruvarna.

 

Fordon med automatisk växellåda

13
IMG-293006
 
14
IMG-293007
 

Frigör shift-lock funktionen.

 

Alla fordon

15
IMG-340981
 

Ta bort panelen.

 

Fordon med manuell växellåda

16
IMG-345292
 
 

Alla fordon

17
IMG-293021
 
18
IMG-293022
 
19
IMG-293023
 

Ta bort skruvarna.

20
IMG-377998
 

Ta bort skruvarna.

21
IMG-372558
 

Justera till det nedersta läget.

Upprepa på andra sidan.

22
IMG-372559
 

Justera stolen till mittposition så att fästskruvarna är åtkomliga.

Upprepa på andra sidan.

23
IMG-332179
 
 1. Sätt tändningsnyckeln i läge 0.

 2. Ta bort batteriets minusledning.

24
IMG-329148
 
25
IMG-340979
 
26
IMG-340980
 

Ta bort skruvarna.


Åtdragningsmoment: ,

27
IMG-303005
 
28
IMG-303006
 

Ta bort skruvarna.


Åtdragningsmoment: ,

 

Alternativ 1

29
IMG-380657
 
 

Alternativ 2

30
IMG-380655
 
31
IMG-380656
 
 

Alla fordon

32
IMG-329151
 
33
IMG-373198
 

Obs!
Orienteringsvy

34
IMG-329209
 

Lossa skruven.

Lossa kontaktstycket.

35
IMG-382639
 

Lossa kontaktstycket, om sådant finns.

36
IMG-329153
 

Viktigt!
Var extra försiktig vid borttagning/ditsättning av denna komponent.

37
IMG-377070
 

Upprepa metodstegen för borttagning på motsatt sida.

 

Tillbehörsmontering

38
IMG-382637
 

Använd: 988734, Bandklamma, 750mm

39
IMG-382638
 

Använd: 988734, Bandklamma, 750mm

40
IMG-372824
 

Använd: , Eltejp

41
IMG-373154
 

Trä bandklamman från nackstödets inre infästning.

Bandklamman ska dras i ryggstödet mellan klädselns tunna skum och stötskyddet.

42
IMG-380827
 

Placera detaljen där bilden visar.

43
IMG-379508
 

Obs!
Orienteringsvy

44
IMG-379510
 
45
IMG-379514
 

Använd: , Eltejp

46
IMG-379516
 

Dra igenom ledningen.

Ta bort tejpen.

47
IMG-380828
 

Placera detaljen där bilden visar.

Ledningarna ska placeras framför nackstödets rör.

48
IMG-380829
 

Dra igenom ledningen.

49
IMG-380830
 

Viktigt!
Kontrollera att detaljen har låst i bottenläget.

50
IMG-262956
 

Bilden visar stol utan klädsel.

Pressa med fingrarna in ledningsmattan under stötskyddet. Efter montering ska inte ledningsmattan framträda under klädsen.

 1. Stoppning

 2. Stötskydd

51
IMG-373320
 

Viktigt!
Säkerställ att ingen del av ledningsmattan kläms.

Bilden visar stol utan klädsel.

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningen.

52
IMG-373201
 

Obs!
Orienteringsvy

53
IMG-373200
 

Obs!
Bilden visar detaljens baksida före borttagning.

54
IMG-373202
 

Ta bort skruven.

55
IMG-373206
 
56
IMG-380695
 

Obs!
Extra ledningslängd ska fästas med bandklammor.

Sätt fast ledningen.

57
IMG-377070
 

Upprepa metodstegen för tillbehörsmontering på motsatt sida.

 

Borttagning

58
IMG-293024
 
 

Fordon med uttag för hörlurar

59
IMG-293025
 
60
IMG-293026
 

Lossa kontaktstycket.

 

Alla fordon

61
IMG-293021
 
62
IMG-329163
 
63
IMG-293028
 
64
IMG-293029
 
65
IMG-329164
 

Ta bort skruvarna.

66
IMG-344819
 

Lossa kontaktstycket.

 

Tillbehörsmontering

67
IMG-344825
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Anslut kontaktstycket.

68
IMG-344827
 

Anslut kontaktstycket.

69
IMG-344828
 

Sätt fast detaljen med butyltejp.

70
IMG-329435
 

Dra igenom ledningen.

71
IMG-329164
 

Viktigt!
Säkerställ att ingen del av ledningsmattan kläms.

Sätt tillbaka losstagen detalj.

72
IMG-345746
 

Ta bort panelen.

73
IMG-374497
 
74
IMG-374495
 

Lokalisera kontaktstycket.

Lossa kontaktstycket.

75
IMG-379240
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Anslut kontaktstycket.

76
IMG-362040
 

Anslut kontaktstycket.

77
IMG-382650
 
78
IMG-379247
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

79
IMG-379250
 

Anslut kontaktstycket.

80
IMG-379345
 

Sätt fast ledningarna.

81
IMG-379274
 
82
IMG-379278
 

Dra igenom ledningen.

83
IMG-379291
 

Anslut kontaktstyckena.

84
IMG-379293
 
85
IMG-379365
 

Vik undan mattan.

86
IMG-379367
 
87
IMG-379368
 

Vik tillbaka golvmattan.

88
IMG-379369
 
89
IMG-379485
 
 

Ditsättning

90
IMG-329473
 

Viktigt!
Var extra försiktig vid borttagning/ditsättning av denna komponent.

Sätt tillbaka framstol.

91
IMG-382653
 
92
IMG-372884
 

Obs!
Orienteringsvy

93
IMG-380703
 

Anslut ledningsmattan.

94
IMG-380704
 
95
IMG-329270
 

Anslut kontaktstycket.

Dra åt skruven.

96
IMG-382654
 

Anslut kontaktstycket.

97
 

Upprepa metodstegen för ditsättning på motsatt sida.

98
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

99
IMG-336901
 

Sätt tillbaka batteriets minusledning.

100
IMG-336904
 

Varning!
När tändningen ska slås på första gången efter att strömmen varit bruten, ska detta utföras genom att stå utanför fordonet, sträcka in armen och undvika arbetsområdet för krockkuddarna.

Sätt tändningsnyckeln i läge II.

101
IMG-382943
 

Ställ klockan.

102
 

Placera manualen för detta tillbehör på lämplig plats i bilen.

103
IMG-382312
 
104
IMG-382311
 
105
IMG-275777
 

Anpassa DVD-spelaren till fordonet enligt: Produktspecifikationer/Konstruktion och funktion/3 Elsystem/39 Media - kommunikation och underhållning/393 Utrustning för underhållning/ System för baksätesunderhållning/Konstruktion