Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC70 2015
XC70 (08-) 2015 B6304T4 Nordic

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313995171.030776728
Elektrisk motorvärmare 230V
IMG-290450
 
Utrustning
A0000162
IMG-239664
IMG-239660

IMG-231534

IMG-231470


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 
1
IMG-231547
 

 • Vrid framhjulen så att skruvarna i innerskärmen blir åtkomliga.

2
IMG-231549
 

 • Ta bort de fem skruvarna i framkant av innerskärmen.

3
IMG-231550
 

 • Ta bort plastmuttern som håller fast innerskärmen i karossen.

4
IMG-231551
 

 • Vik undan innerskärmen.

5
IMG-231309
 

 • Ta bort motorskyddsplåten.

 
6
IMG-265069
 

 • Lossa de tre skruvarna.

7
IMG-265070
 

 • Ta bort stötfångardelen på vänster sida genom att dra den framåt samtidigt som luftstyrningen böjs ner.

8
IMG-265071
 

 • Lossa kontaktstycket för dimljuset och om bilen är försedd med parkeringsassistans även kontaktstycket till denna.

9
IMG-265072
 

 • Ta en vass kniv. Skär först ett tunt snitt runt om längs kanterna på markeringen på insidan av stötfångarhöljet. Skär sedan försiktigt ur stötfångarhöljet.


  Obs!

  Skär försiktigt, det är lätt att slinta med kniven och hamna utanför markeringen.


 • Sätt dit frontintagets skyddskåpa ur satsen och prova att den passar.


  Obs!

  Se till att skyddskåpan är vänd åt rätt håll (visas i nästa bild).


 • Justera hålet med kniv efter behov.

 • Grada av hålkanterna och ta bort spånorna.

10
IMG-265073
 

 • Sätt dit kontaktstycket till dimljuset och parkeringsassistans om detta finns, och sätt tillbaka stötfångardelen.

 • Ta en vass kniv. Skär först ett tunt snitt runt om längs kanterna på den inre delen av stötfångaren jäms med det förberedda hålet på den yttre stötfångardelen.


  Obs!

  Skär försiktigt, det är lätt att slinta med kniven och hamna utanför.


 • Sätt dit frontintagets skyddskåpa ur satsen och prova att den passar.


  Obs!

  Se till att skyddskåpan är vänd åt rätt håll, se bild.


 • Justera hålet med kniv eller fil vid behov.

 
11
IMG-231551
 

 • Vik undan innerskärmen.

12
IMG-231564
 

 • Tryck fast skyddskåpan ur satsen i det utskurna hålet i stötfångarhöljet.

 • För in frontintagets ledning med jordledning ur satsen genom skyddskåpan.

13
IMG-231566
 

 • Sätt dit fästbygel och mutter ur satsen.

 • Dra fast frontintaget till stötfångarhöljet.

 • Anslut elkontakten till frontintaget för att hålla emot med när detta dras fast.

 • Tryck fast ledningen i hållaren på spolarbehållaren.

 • Ta bort locket till kylets expansionstank.

14
IMG-231565
 

 • Se till att frontintagets lock öppnas bakåt.

15
IMG-231567
 

 • Dra ledningen med jordledning från frontintaget framför hjälpramens vänstra främre infästning.

16
IMG-231568
 

 • Fortsätt ned på insidan av hjälpramen.

17
IMG-231571
 

 • Borra ett Ø4 mm (Ø5/32") hål för frontintagets jordning på undersidan av vänster främre sidobalk där bilden visar.

 • Grada av hålkanterna, ta bort borrspånorna och rostskydda kanterna.

 • Ta av skruv och taggbricka ur satsen och dra fast jordledningen.

 • Klamma upp jordledningens överlängd vid ledningen till frontintaget med bandklamma ur satsen.

18
IMG-231572
 

 • Ta två clips ur satsen och sätt dit dem på hjälpramens övre kant och vända inåt i hjälpramens U-profil. Sätt clipsen i de positioner som bilden visar.

19
IMG-231472
 

 • Sätt dit en bandklämma med clips i hålet i hjälpramens ovankant för att klamma upp eventuell ledningsöverlängd. Bandklamman skall sitta vänd inåt i hjälpramens U-profil, mellan de redan ditsatta clipsen.

20
IMG-231473
 

 • Tappa ur kylvätskan.

 • Dra fast nippeln efter att kylvätskan tappats ur.

21
IMG-231474
 

 • Lossa dubbelklamman till ledningen till generatorn på slangen till termostathuset.

 • Vrid låsningen på röret till termostathuset motsols, dra loss slangen och tappa ur resterande kylvätska.

22
IMG-231475
 

 • Skär av slangen med en vass kniv enligt mått.


  Tips

  Sätt en bit tejp över kapstället och markera med en penna var snittet skall vara. Sätt tillbaka slanganslutningen i röret för att få stöd vid avskärningen.  Obs!

  Var rädd om intilliggande ledningsmattor.


 • Gör snittet så rakt som möjligt.

 • Den avskurna korta slangänden skall användas igen.

23
IMG-231476
 

 • Skär till den korta avskurna slangdelen enligt bilden.

 • Släng bort den av skurna slangböjen.

24
IMG-231477
 

 • Ta den korta slangänden och tryck fast den på röret som går till termostathuset. Se till att urtaget i slangens anslutning är vänt nedåt och passar in i motsvarande tapp i rörets anslutning.

 • Vrid låsningen på röret medsols mot stopp.

 • Ta en slangklämma ur satsen och sätt dit på slangänden.

25
IMG-231478
 

 • Ta värmare, konsol, gummiklädd klamma och skruv ur satsen och sätt ihop dessa enligt bild.

 • Dra inte åt skruven ännu.

26
IMG-231479
 

 • Ta slangklamman ur satsen och sätt på värmarens övre anslutning.

27
IMG-231480
 

 • Placera elvärmare med konsol i framkant av oljesumpen och anslut de båda slangändarna till elvärmarens anslutningar.

 • Ta skruv ur satsen och dra fast konsol med värmare i befintligt hål i oljesumpen.


  Obs!

  Skruven är självgängande så det kan vara trögt att få i dem. Se till att skruven centreras rakt i hålet, så att skruvskallen ligger plant mot konsolen.


28
IMG-231481
 

 • Justera värmaren i den gummiklädda klamman så att slangarna sitter riktigt på värmarens anslutningar.

 • Dra fast skruven till den gummiklädda klamman.

 • Dra fast slangklämmorna på värmaren.

 • Sätt fast dubbelklamman på ledningen till generatorn i värmarens övre slang.

29
IMG-225580
 

 • Ta skarvledningen ur satsen.

 • Smörj in O-ringen på kontakten till värmarens ledning med lågtemperaturfett art.nr.1161427.


Obs!

Det får inte komma något fett på kontaktytorna.


30
IMG-231482
 

 • Anslut skarvledningen i värmaren och tryck fast den ordentligt.

 • Ta en låshylsa ur satsen och tryck fast den över skarven.

31
IMG-214063
 

 • Ta en dubbel bandklamma och klamma fast skarvledningen i röret som går till termostathuset.

32
IMG-231576
 

Gäller vid samtidig montering av kupékontakt

 • Ta låshylsorna ur satsen.

 • Anslut ledningarna enligt följande:

 • Ledning (1) från motorvärmaren.

  Ledning (2) skarvledning till kupékontakten.

  Ledning (3) från frontintaget.

 • Tryck fast ledningarna i grenkontakten ordentligt och tryck fast låshylsorna över skarvarna.

33
IMG-231577
 

Gäller när endast motorvärmare monteras

 • Tryck ihop ledningen från värmaren och ledningen från frontintaget ordentligt och tryck fast en låshylsa ur satsen över kanten.

34
IMG-214064
 

 • Tryck fast ledningen i de två clipsen och dra fast skarven till hjälpramen med clipsets bandklamma.

35
IMG-290983
 

Ditsättning

 • Fyll på kylvätska och varmkör motorn.

 • Lufta ur kylsystemet och kontrollera så att inget läckage förekommer.

 • Efterfyll kylsystemet vid behov.

36
IMG-231335
 

 • Sätt tillbaka motorskyddsplåten och dra fast den.

37
IMG-231579
 

 • Sätt tillbaka innerskärmen.

38
IMG-231580
 

 • Sätt tillbaka plastmuttern som håller fast innerskärmen i karossen.

39
IMG-231581
 

 • Dra fast skruvarna i framkant av innerskärmen.

 
40
IMG-265069
 

 • Sätt tillbaka de tre skruvarna.