Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S80 2014
S80 (07-) 2014 B4164T, S80 (07-) 2014 B4164T2

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313994991.031269364
Elektrisk motorvärmare, 230V
IMG-378240
 
Utrustning
A0000162
IMG-239660
IMG-239664

IMG-347561

IMG-231470

IMG-378072


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 
1
IMG-363036
 

Färgers symbolik


Obs!

Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.


 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

2
IMG-316263
 

Borttagning

 
3
IMG-231547
 

4
IMG-231549
 

5
IMG-231550
 

6
IMG-231551
 

 
7
IMG-378244
 

 • Tvätta rent ytan där mallen ska fästas.


 • Obs!

  Använd tvållösning.


  8
  IMG-378259
   

  • Använd mallen från monteringsanvisningen.

  • Klipp ut efter de streckade linjerna.


  Obs!

  Kontrollera skalan.


  9
  IMG-378251
   

  • Fäst mallen med tejp kant i kant med präglingen mot framskärm och präglingen i stötfångarhöljet som bilden visar.

  10
  IMG-378254
   

  Tillbehörsmontering

  • Ta en vass kniv. Skär först ett tunt snitt runt om längs kanterna på mallens insida för att få ett spår att följa. Skär sedan försiktigt ur stötfångarhöljet.


  Obs!

  Skär försiktigt, det är lätt att slinta med kniven och hamna utanför mallen.


  • Ta bort mallen.

  • Sätt dit frontintagets skyddskåpa ur satsen och prova att den passar. Justera hålet med kniv eller fil vid behov.

  • Grada av hålkanterna och ta bort spånorna.

   
  11
  IMG-231309
   

  12
  IMG-347576
   

  • Tryck fast skyddskåpan ur satsen i det utskurna hålet i stötfångarhöljet.

  • Ta frontintagets ledning med jordledning ur satsen och trän in dessa genom skyddskåpan.

  13
  IMG-347577
   

  • Sätt dit fästbygel och mutter ur satsen.

  • Anslut elkontakten till frontintaget för att hålla emot med när detta dras fast.

  • Dra fast frontintaget till stötfångarhöljet.

  • Tryck fast ledningen i hållaren på spolarbehållaren.

  • Ta bort locket till kylarens expansionskärl.

  14
  IMG-231565
   

  • Se till att frontintagets lock öppnas bakåt.

  15
  IMG-231567
   

  • Dra ledningen med jordledning från frontintaget framför hjälpramens vänstra främre infästning.

  16
  IMG-231568
   

  • Fortsätt ned på insidan av hjälpramen.

  17
  IMG-347581
   

  • Borra ett Ø4 mm (Ø5/32 ") hål för frontintagets jordning på undersidan av vänster främre sidobalk där bilden visar.

  • Grada av hålkanterna, ta bort borrspånorna och rostskydda.

  • Ta skruv och taggbricka ur satsen. Dra fast jordledningen.

   
  18
  IMG-279168
   

  • Tappa ur kylvätskan.

  • Dra åt nippeln efter avtappning.

  19
  IMG-347237
   

  • Lossa slangen.

  20
  IMG-347238
   

  • Lossa skruven till AC-kompressorn några varv.

  21
  IMG-347240
   

  • Kapa slangen från oljekylet.


  Obs!

  En viss mängd kylvätska kan rinna ut.


  22A
  IMG-347241
  22B
  IMG-347242
   

  • Dra inte fast skruven (K) hårt ännu.

  • Vrid värmaren ungefär enligt bild.

  23
  IMG-347243
   

  • Sätt dit värmaren med konsol i skruven för AC-aggregatet.


  Obs!

  Klacken i AC-kompressorn för värmarens konsol.  Obs!

  Dra inte åt slangklammorna hårt ännu.


  24
  IMG-347244
   

  • Sätt dit den övre slangen i värmaren.


  Obs!

  Klacken i AC-kompressorn för värmarens konsol.  Obs!

  Dra inte åt slangklammorna hårt ännu.


  25
  IMG-347245
   

  • Anslut slangen från oljekylet.

  • Se till att värmaren sitter riktigt i klamman och slangarna löper riktigt.

  • Dra fast samtliga slangklammor.

  26
  IMG-347246
   

  27
  IMG-347596
   

  • Smörj in O-ringen på kontakten på ledningen med lågtemperaturfett.


  Obs!

  Det får inte komma något fett på kontaktytorna.


  28
  IMG-347248
   

  • Anslut ledningen till värmaren.

  29
  IMG-347250
   

  • Ta clips ur satsen och tryck fast den på hjälpramens övre/främre kant och i vänster framkant av denna.

  30
  IMG-344086
   

  Gäller vid samtidig montering av kupékontakt

  • Ta låshylsor och grenkontakt ur satsen.

  • Anslut ledningarna enligt följande:

  • Ledning (1) från motorvärmaren.

   Ledning (2) till kupékontakten.

   Ledning (3) från frontintaget.

  • Tryck fast ledningarna i grenkontakten ordentliget och tryck fast låshylsorna över skarvarna.

  31
  IMG-347596
   

  • Smörj in O-ringen på kontakten på ledningen med lågtemperaturfett.


  Obs!

  Det får inte komma något fett på kontaktytorna.


  32
  IMG-347251
   

  Gäller när endast motorvärmare monteras

  • Anslut ledningarna och klamma i clips.

  33
  IMG-347252
   

  Gäller alla fordon

  • Klamma fast ledningarna vid hjälpramens framkant/ovankant.

  34
  IMG-347253
   

  • Klamma fast ledningsskarven vid befintlig ledningsmatta.

  35
  IMG-317784
   

  Ditsättning

  • Fyll på kylvätska, varmkör motorn, lufta ur kylsystemet och kontrollera så att inget läckage förekommer.

  • Efterfyll kylsystemet vid behov.

  36
   

  • Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.