Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S60 2013
S60 (11-18) 2013

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313389641.031359557
Drag, delbart
IMG-338563
 
Utrustning
A0000162
IMG-239664
IMG-240693
A0800088
A0800094
IMG-261824

IMG-376758

IMG-376708


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 
1
IMG-363036
 

Färgers Symbolik


Obs!

Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.


 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

2
IMG-337272
 

Borttagning

 • Ta bort skruvarna.

3
IMG-337277
 

 • Ta bort skruvarna.

4
IMG-337278
 

 • Ta bort skruvarna.

5
IMG-337279
 


Obs!

Två personer bör utföra följande moment.


 • Haka av stötfångarhöljets gavel i den främre kanten från fästhaken på båda sidorna.

 • Dra försiktigt loss stötfångarhöljets gavlar tills fästhakarna i den bakre kanten, i bakskärmen samt under baklampan, släpper.

 • Dra loss stötfångarhöljet bakåt.

6
IMG-337311
 

 • Lossa kontaktstycket under höger bakljus. Låsningen sitter på undersidan.

7
IMG-337281
 

 • Ta bort skruvarna.

8
IMG-337283
 

 • Ta bort skruvarna.

9
IMG-337285
 

Gäller 4- och 6-cyl motorer

10
IMG-337286
 

Gäller alla

11
IMG-337287
 

Gäller alla

 • Ta bort skruvarna till infästningarna på den bakre ljuddämparen och sänk mot stopp.

12
IMG-337288
 

 • Vrid ner fästena.

13
IMG-337289
 

 • Ta bort de tre clipsen i strålningsskyddet och lossa det.

14
IMG-337290
 

15
IMG-337291
 

 • Bocka ned de utskjutande ändarna på strålningsskyddet för bättre åtkomst till balkarnas insida.

16
IMG-337292
 

 • Ta bort täckplattorna från sidobalkarnas insidor på båda sidorna.

17
IMG-337293
 

 • Rengör plåtytorna på sidobalkarnas insidor noggrant från stänk av underredsmassa, kitt eller smuts där förstärkningsjärnen ska sitta.

18
IMG-338051
 

Tillbehörsmontering

 • Kontrollera att anliggningsytorna inuti sidobalkarna är rena. Vid behov, rengör mittför där dragbalkens sidoplåtar ska dras fast.

 • Ta dragbalken ur satsen och för in de två sidoplåtarna i hålen i den bakre kanten av sidobalkarna.

19
IMG-337314
 

 • Ta skruvar och förstärkningsjärn ur satsen. För att hålla och justera läge på dragbalken bör två personer samarbeta när skruvarna äntras i dragbalkens svetsmuttrar. Använd verkstadslyft art.nr. 9985972 och fixtur art.nr. 9995972 under ljuddämparen för att positionera den för bättre åtkomst.


Obs!

Var rädd om avgassystemet.Obs!

Se till att förstärkningsjärnen placeras i rätt position, med den präglade delen pekande framåt enligt bild.


 • Dra åt skruvarna växelvis på båda sidorna.

20
IMG-337317
 

  Åtdragning av skruvförband

 • Momentdrag skruvarna med 140 Nm (103 Ibf.ft.) och vinkeldra till 60°. Använd verktyg art.nr.9997338 för bättre åtkomst. Vid vinkeldragning av förband i trånga utrymmen kan inte gradskiva anbringad på momentnyckel användas. Utnyttja istället sexkantsskruvens skalle för att bestämma vridningsvinkeln. Använd verkstadslyft art.nr. 9985972 och fixtur art.nr. 9995972 under ljuddämparen för att positionera den för bättre åtkomst.

 • Markera skruvskallens fläns (1).

 • Gör en andra markering (2) i sidobalken eller förstärkningsjärnet.

 • Dra åt skruven så att skruvskallens markering (1) sammanfaller med markeringen (2) i sidobalken/förstärkningsjärnet.

 • Upprepa för samtliga skruvar.

21
IMG-374624
 

Ditsättning

 • Räta ut strålningsskyddet.

22
IMG-374625
 

 • Sätt tillbaka clipsen.

23
IMG-338056
 

 • Sätt tillbaka skruvarna.

24
IMG-337297
 

 • Sätt tillbaka skruvarna.

25
IMG-337298
 

26
IMG-337299
 

27
IMG-337320
 

 • Rostskyddsbehandla med tunnflytande medel på de markerade plåtrena ytorna på krockbalkens båda sidor samt den bakre kanten på de bakre sidobalkarna på höger och vänster sida.

28
IMG-338568
 

 • Sätt tillbaka skruvarna.

29
IMG-357761
 

Gäller fordon med standard spoiler

1. Markering för Delbart drag

2. Markering för fast drag

 • Såga ut enligt avsedd markering.


  Obs!

  Såga så att markeringen på insidan som markerar urtaget blir kvar.


 • Jämna till sågkanterna med en fintandad fil.

30
IMG-357792
 

Gäller fordon med skidplate

 • Sätt tejp på stötfångarhöljets utsida motsvarande markeringarna på insidan. Gör detta för att skydda lacken från sågfoten när urtaget för dragkroken ska sågas upp.

31
IMG-353440
 

1 Markering för delbart drag

2 Markering för fast drag

 • Såga ut enligt avsedd markering.


  Obs!

  Såga så att markeringen på insidan som markerar urtaget blir kvar.


 • Ta bort tejpen.

 • Jämna till sågkanterna med en fintandad fil.

32
IMG-357807
 

Gäller fordon med R design

 • Ta mallen ur satsen och klipp efter streckade linjer.

33
IMG-358397
 


Obs!

Befintliga linjer i stötfångarhöjet används inte som utsågningsmall vid delbar dragkrok R design. Använd medföljande utsågningsmall i tillbehörssatsen.


34
IMG-358216
 

Placera mallen i stötfångarhöljet.

Placera mallen med de urklippta radierna mot stötfångarhöljets radie.

35
IMG-358217
 

 • Tejpa fast mallen mot stötfångarhöljet.

36
IMG-358263
 

Såga ut det markerade området.

37
IMG-337324
 

Ditsättning

Gäller alla fordon


Obs!

Detta moment bör utföras av två personer.


38
IMG-338572
 

39
IMG-337277
 

 • Sätt dit skruvarna.

40
IMG-337278
 

 • Sätt dit skruvarna.

41
IMG-338573
 

 • Sätt dit skruvarna.

42
IMG-340091
 

43
IMG-338586
 

Gäller lastgolv standard

44
IMG-338587
 

Gäller lastgolv med bärkassehållare

 • Ta etiketten ur satsen och klistra fast den på undersidan av lastrumsgolvet.

 • Häfta fast den i hörnen med häftklammer.

45
IMG-338588
 

Gäller alla fordon

 • Stoppa i kroken i påsen och dra åt.

46
IMG-338589
 

47
IMG-338590
 

48
IMG-226909
 

 • Ta hållare för skyddskåpan ur satsen och tryck fast den i hålet för dragkroken. Se till att låshaken (1) snäppt igen och att hållaren sitter fast.

49
IMG-227105
 

 • Tryck fast skyddskåpan i hållaren tills den ligger an mot stötfångarhöljet. Ett antal snäpp ska höras när skyddskåpan trycks fast.

 • Kontrollera att skyddskåpan sitter fast.

50
IMG-226910
 

Borttagning

 • Dras först låsarmen uppåt tills spärren går fri, därefter dras skyddskåpan loss bakåt.