Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S80 2015
S80 (07-) 2015 B6304T4, S80 (07-) 2015 D5204T3, S80 (07-) 2015 D5244T15, S80 (07-) 2015 D4162T, S80 (07-) 2015 B4164T

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313995881.031408281, 31373734
Batteriladdare
IMG-378240
 

Specialverktyg

 

951 2782 NITMUTTERVERKTYG

Verktygsnummer:951 2782

Verktygsbeskrivning:NITMUTTERVERKTYG

Verktygstavlor:08


Material

Benämning

Detaljnummer

tvålvatten

Eltejp

Isopropanol

1161721

Eltejp


Utrustning
IMG-242205
IMG-345497

IMG-376089

IMG-374525

IMG-376092

IMG-378072


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Förutsättningar

2
 

Det kan finnas detaljer i tillbehörsatsen som ej används vid denna montering.

 

Färgers symbolik

3
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Borttagning

4
IMG-332179
 
 1. Sätt tändningsnyckeln i läge 0.

 2. Ta bort batteriets minusledning.

5
IMG-376071
 


Åtdragningsmoment: Hjul till hjulnav
Steg 1: 20 Nm
Steg 2: 140 Nm

6
IMG-231549
 

Ta bort skruvarna.

7
IMG-220717
 

Ta bort skruvarna.

8
IMG-376079
 

Ta bort muttrarna.

9
IMG-374255
 
10
IMG-374576
 

Ta bort tejpen.

 

Tillbehörsmontering

11
IMG-374853
 


Använd specialverktyg: T9512782, NITMUTTERVERKTYG

 

Gäller modell S80

12
IMG-378244
 

Rengör ytan på stötfångarhöljet.

Använd: , tvålvatten

Torka torrt.

13
IMG-378259
 

Ta mallen ur satsen och klipp ut den efter den streckade linjerna.

14
IMG-378251
 
15
IMG-378254
 

Viktigt!
Skär försiktigt, det är lätt att slinta med kniven.


Obs!
Använd en vass kniv.

16
IMG-375838
 

Grada av kanter

17
IMG-367881
 
18
IMG-231564
 

Dra igenom ledningen.

19
IMG-367882
 
20
IMG-374227
 
21
IMG-376105
 
22
IMG-374378
 

Obs!
Orienteringsvy

23
IMG-231571
 
24
IMG-378654
 

Sätt dit skruven.

25
IMG-376106
 

Obs!
Orienteringsvy

26
IMG-376107
 
27
IMG-374440
 
28
IMG-374446
 
29
IMG-374451
 

Sätt dit clipset/clipsen.

30
IMG-374470
 
31
IMG-374472
 
32
IMG-374474
 

Sätt dit clipset/clipsen.

 

Fordon med larmsiren

 

Borttagning

33
IMG-374826
 

Obs!
Orienteringsvy

34
IMG-374832
 

Lossa kontaktstycket.

35
IMG-374828
 

Ta bort skruvarna.

 

Alla fordon

 

Tillbehörsmontering

36
IMG-374553
 
37
IMG-374568
 
38
IMG-374562
 

Sätt dit skruvarna.

39
IMG-375848
 

Sätt dit clipset/clipsen.

40
IMG-374835
 
41
IMG-374570
 

Sätt dit låsningen.

42
IMG-374571
 

Sätt fast ledningarna.

 

Fordon med larmsiren

43
IMG-374843
 
44
IMG-375218
 
45
IMG-374862
 

Sätt dit skruven.

46
IMG-374856
 

Sätt dit skruvarna.

47
IMG-374860
 

Anslut kontaktstycket.

 

Fordon utan larmsiren

48
IMG-375885
 
49
IMG-375218
 
50
IMG-374862
 

Sätt dit skruven.

51
IMG-375886
 

Sätt dit skruvarna.

Sätt dit muttrarna.

 

Alla fordon

52
IMG-374863
 
53
IMG-374882
 
54
IMG-374527
 

Sätt dit clipset/clipsen.

55
IMG-374963
 
56
IMG-374526
 
57
IMG-375030
 

Obs!
Orienteringsvy

58
IMG-376114
 
59
IMG-376133
 

Dra igenom ledningen.

Använd tejp

60
IMG-375035
 
61
IMG-376135
 

Sätt dit clipset/clipsen.

 

Borttagning

62
IMG-376121
 
63
IMG-376160
 

Lossa kontaktstycket.

64
IMG-376158
 

Lossa skruven.

65
IMG-376159
 
66
IMG-375085
 
67
IMG-375093
 
68
IMG-375099
 
69
IMG-375100
 
70
IMG-376161
 

Ta bort skruven.

71
IMG-376162
 
 

Tillbehörsmontering

72
IMG-375102
 
73
IMG-376169
 
74
IMG-376168
 
 

Ditsättning

75
IMG-376161
 

Sätt tillbaka skruven.

 

Tillbehörsmontering

76
IMG-376164
 
77
IMG-376163
 

Sätt dit clipset/clipsen.

78
IMG-375110
 

Sätt dit skruven.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

 

Borttagning

79
IMG-375129
 
80
IMG-375131
 
81
IMG-375143
 
82
IMG-375146
 

Viktigt!
Skär försiktigt, det är lätt att slinta med kniven.

 

Tillbehörsmontering

83
IMG-375150
 

Använd: Expandertång

84
IMG-375151
 

Dra igenom ledningen.

85
IMG-376501
 

Använd: , Eltejp

Linda tejp runt ledningen för att öka diametern.

Öka diametern till 6,5 mm.

86
IMG-375153
 

Ta bort muttern.

87
IMG-375161
 


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

Sätt dit muttern.

88
IMG-376433
 
89
IMG-376438
 
90
IMG-376507
 

Rengör ytan.

Använd: 1161721, Isopropanol

91
IMG-376511
 

Använd: , Eltejp

92
IMG-376442
 
 

Ditsättning

93
IMG-375167
 
94
IMG-375093
 
95
IMG-375168
 
96
IMG-375169
 
97
IMG-376171
 

Anslut kontaktstycket.

98
IMG-376165
 
99
IMG-376158
 

Dra åt skruven.

100
IMG-375172
 
 

Tillbehörsmontering

101
IMG-375192
 

Sätt dit clipset/clipsen.

102
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.