Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC70 2015
XC70 (08-) 2015 B4204T11 Nordic

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313736321.031359331
Elektrisk motorvärmare kupékontakt
 

Material

Benämning

Detaljnummer

Lågtemperaturfett

1161427


Utrustning
IMG-345497
IMG-239664
IMG-239980
IMG-239981
IMG-300203

IMG-381504


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Förutsättningar

2
 

Det kan finnas detaljer i tillbehörsatsen som ej används vid denna montering.

 

Färgers symbolik

3
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Borttagning

4
IMG-292826
 

Ta bort panelen.

5
IMG-372426
 

Vik undan mattan.

6
IMG-372426
 

Vik undan isoleringen.

7
IMG-372440
 

Vik undan isoleringen.

8
IMG-372445
 

Lokalisera gummigenomföringen under isoleringsmattan och tryck den utåt.

9
IMG-372416
 
10
IMG-372419
 
11
IMG-345879
 

Obs!
På vissa modeller kan gummigenomföringen vara täckt av värmeskyddsplåten.

12
IMG-381405
 

Obs!
Orienteringsvy

 

Fordon med bensinmotor

13
IMG-381406
 

Frigör låsningen.

14
IMG-381407
 
 

Tillbehörsmontering

15
IMG-372842
 

Viktigt!
Det får inte komma något fett på kontaktytorna.

Använd: 1161427, Lågtemperaturfett

16
IMG-381411
 
17
IMG-381438
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

Sätt dit låsningen.

18
IMG-382263
 

Obs!
Observera placeringen.

Sätt dit clipset/clipsen.

19
IMG-372844
 
20
IMG-372846
 

Dra åt bandklamman.

21
IMG-382264
 

Sätt fast clipsen enligt bilden.

Sätt fast ledningarna.

22
IMG-381443
 

Sätt fast clipsen enligt bilden.

Sätt fast ledningen.

 

Fordon med dieselmotor

23
IMG-381459
 

Frigör låsningen.

24
IMG-381463
 
25
IMG-381465
 

Sätt tillbaka clipsen.

Sätt dit låsningen.

26
IMG-382263
 

Sätt dit clipset/clipsen.

27
IMG-372844
 
28
IMG-372846
 

Dra åt bandklamman.

29
IMG-381470
 

Sätt fast clipsen enligt bilden.

Sätt fast ledningen.

 

Alla fordon

30
IMG-381477
 
31
IMG-372600
 
32
IMG-372601
 
33
IMG-372614
 
34
IMG-371373
 

Obs!
Orienteringsvy

35
IMG-371371
 

Viktigt!
Kontrollera att gummigenomföringen sluter tätt mot karossen.

36
IMG-372473
 

Obs!
Orienteringsvy

37
IMG-372480
 

Lossa skruven.

38
IMG-372474
 


Åtdragningsmoment: M8 , 24 Nm

Sätt tillbaka skruven.

39
IMG-372863
 
40
IMG-372867
 

Vik tillbaka isoleringen på plats.

41
IMG-372865
 

Vik tillbaka isoleringen på plats.

42
IMG-372868
 

Vik tillbaka golvmattan.

43
IMG-372870
 

Ta en ritsnål och stick hål i mattan mittför de två hålen i konsolen.

44
IMG-381502
 
45
IMG-372875
 

Skär ett snitt i mattan.

46
IMG-372880
 
47
IMG-372599
 

Viktigt!
Det får inte komma något fett på kontaktytorna.

Använd: 1161427, Lågtemperaturfett

48
IMG-372881
 
49
IMG-381503
 

Sätt dit låsningen.

 

Ditsättning

50
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.