Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S80 2007
S80 (07-) 2007

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313460801.031407107, 31350479
Drag, styrenhet (TRM)
 
Utrustning
IMG-242205
IMG-345497
IMG-332314

IMG-361617


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 
1
IMG-245980
 

 • Sätt tändningsnyckeln i läge 0.


  Obs!

  Vänta minst en minut innan kontaktstycken tas isär, eller annan elutrustning tas bort.


2
IMG-226720
 

 • Lyft ur bagagerumsmattan.

3
IMG-226722
 

 • Ta bort tröskelpanelen genom att först dra den framåt tills de två clipsen i framkant släpper. Dra sedan uppåt tills de två clipsen i ovankant släpper.

4
IMG-226723
 

 • Fäll fram vänster ryggstöd i baksätet.

5
IMG-226724
 

  Ta bort:

 • de tre clipsen i ovankant av sidopanelen

 • de fyra plastmuttrarna i nederkant av sidopanelen

 • kontaktstycket till bagagerumsbelysningen

 • Lyft ur sidopanelen.

6
IMG-360485
 

 • Använd: Isopropanol, 1161721.

  Torka torrt.

7
IMG-360486
 

 • Använd: Isopropanol, 1161721.

  Torka torrt.

8
IMG-356181
 

9
IMG-222282
 

10
IMG-241925
 

11
IMG-360498
 

Vid montering av kardborretejp ska underlaget hålla en temperatur på minst +20 °C (68° F).

12
IMG-360492
 

13
IMG-360501
 

Vid montering av kardborretejp ska underlaget hålla en temperatur på minst +20 °C (68° F).

 • Tryck fast styrenheten ordentligt.

14
IMG-360526
 

Gäller bilar utrustade med parkeringskamera bak

 • Lossa kontaktstyckena.

15
IMG-360527
 

 • Ta bort styrenheten. Den sitter fast med kardborreband.

16
IMG-360528
 

 • Ta bort kardborrebandet på baksidan av styrenheten.

17
IMG-360529
 

 • Ta bort kardborrebandet.

18
IMG-360548
 

 • Ta bort limrester och gör rent.

 • Använd: Isopropanol, 1161721.

  Torka torrt.

19
IMG-360549
 

 • Använd: Isopropanol, 1161721.

  Torka torrt.

20
IMG-361618
 

21
IMG-222282
 

22
IMG-241925
 

23
IMG-360550
 

Vid montering av kardborretejp ska underlaget hålla en temperatur på minst +20 °C (68° F).

24
IMG-360551
 

25
IMG-360552
 

Vid montering av kardborretejp ska underlaget hålla en temperatur på minst +20 °C (68° F).

 • Tryck fast styrenheten ordentligt.

26
IMG-360486
 

 • Använd: Isopropanol, 1161721.

  Torka torrt.

27
IMG-356181
 

28
IMG-222282
 

29
IMG-241925
 

30
IMG-360498
 

Vid montering av kardborretejp ska underlaget hålla en temperatur på minst +20 °C (68° F).

31
IMG-360492
 

32
IMG-360577
 

Vid montering av kardborretejp ska underlaget hålla en temperatur på minst +20 °C (68° F).

 • Tryck fast styrenheten ordentligt.

33
IMG-360576
 

 • Anslut kontaktstyckena till styrenheten.

34
IMG-360508
 

Gäller alla

 • Lokalisera kontaktstyckena i bilens ledningsmatta.

35
IMG-360521
 

 • Anslut kontaktstyckena till styrenheten.

36
IMG-241926
 

Gäller fordon med chassinummer tom. -122408

 • Tryck in spärrarna på det svarta locket på säkringshållaren och ta bort det.

37
IMG-241927
 

 • Sätt dit en 40 A säkring i position FA11.

38
IMG-360159
 

Gäller fordon med chassinummer from. 122409-

 • Tryck in spärrarna på det svarta locket på säkringshållaren och ta bort det.

39
IMG-360188
 

 • Sätt dit 40 A säkring i position FA11.

 • Sätt tillbaka locket.

40
 

Gäller alla

 • Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

41
IMG-242268
 

 • Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

  Se VIDA eller tillbehörskatalog för artikelnummer på mjukvara.