Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC70 2014
XC70 (08-) 2014

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
314703581.232270870, 32270871
Digitalradio, DAB
IMG-394921
 
Utrustning
IMG-242205
IMG-345497
IMG-239664

IMG-394782


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Färgers symbolik

2
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

3
IMG-332193
 

Sätt tändningsnyckeln i läge 0.

 

Borttagning

4
IMG-395390
 
5
IMG-395396
 
6
IMG-395422
 

Ta bort markerad detalj.

7
IMG-395427
 
8
IMG-395409
 
 

Tillbehörsmontering

9
IMG-394788
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

10
IMG-394790
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Sätt dit skruvarna.

11
IMG-342320
 
12
IMG-342321
 

Dra åt skruven.


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

13
IMG-394806
 

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Sätt fast ledningsmattan med dess befintliga clips.

14
IMG-395171
 

Lokalisera de fördragna kontaktstyckena.

Anslut kontaktstyckena.

 

Ditsättning

15
IMG-395755
 
16
IMG-395756
 
17
IMG-395760
 
18
IMG-242268
 

Obs!
Ladda först ner mjukvara för förberedande installation enligt tillbehörskatalog. Gör därefter nedladdning/omladdning av mjukvara för tillbehörets function.


Obs!
Vid eftermontering av DAB eller DAB+ krävs nedladdning av DAB-applikationen.


Obs!
Vid uppgradering från DAB till DAB+ krävs en DAB-omladdning.

Gör nedladdning, alternativt omladdning, av mjukvara för tillbehörets funktion, enligt serviceinformationen i VIDA.