Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S60 2013
S60 (11-18) 2013

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313460831.031407107, 31350479, 31346554
Drag, styrenhet (TRM)
 
Utrustning
IMG-242205
IMG-345497
IMG-332314
IMG-239664

IMG-360181


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 
1
IMG-245980
 

 • Sätt tändningsnyckeln i läge 0.


Obs!

Vänta minst en minut innan kontaktstycken tas isär, eller annan elutrustning tas bort.


 

Gäller S60

2
IMG-339894
 

Gäller S60

3
IMG-340180
 

4
IMG-340028
 

 • Bänd försiktigt loss täcklocken och ta bort skruvarna.

5
IMG-339896
 

 • Ta bort panelen.

6
IMG-340029
 

7
IMG-361427
 

Använd: Isopropanol, detaljnummer 1161721

 • Torka torrt.

8
IMG-360218
 

Använd: Isopropanol, detaljnummer 1161721

 • Torka torrt.

9
IMG-356181
 

 • Ta de två kardborrebanden ur satsen och tryck ihop dem kant i kant.

10
IMG-360227
 

 • Ta bort skyddstejpen från kardborrebandens ena sida.

11
IMG-360231
 

Vid montering av kardborretejp ska underlaget hålla en temperatur på minst +20° C (68°F).

12
IMG-360236
 

 • Ta bort skyddstejpen.

13
IMG-361429
 

Vid montering av kardborretejp ska underlaget hålla en temperatur på minst +20° C (68°F).

 • Tryck fast styrenheten ordentligt.

14
IMG-361430
 

 • Anslut de fördragna kontaktstyckena till styrenheten.

  Finns i anslutning till den bakre säkringshållaren.

15
IMG-340109
 

 • Ta bort locket.

16
IMG-340105
 

 • Sätt dit en 40 A säkring i position F11.

17
IMG-340201
 

18
IMG-339899
 

19
 

 • Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

20
IMG-242268
 

 • Ladda ner mjukvara för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

  Se VIDA eller tillbehörskatalog för artikelnummer på mjukvara.

21
IMG-342225
 

Gäller V60

22
IMG-342227
 

23
IMG-361456
 

Använd: Isopropanol, detaljnummer 1161721

 • Torka torrt.

24
IMG-356179
 

Använd: Isopropanol, detaljnummer 1161721

 • Torka torrt.

25
IMG-356181
 

26
IMG-222282
 

27
IMG-241925
 

28
IMG-356351
 

Vid montering av kardborretejp ska underlaget hålla en temperatur på minst +20° C (68°F).

29
IMG-356352
 

30
IMG-361461
 

Vid montering av kardborretejp ska underlaget hålla en temperatur på minst +20° C (68°F).

 • Tryck fast styrenheten på bagagerumsgolvet på den rengjorda ytan.

31
IMG-342289
 

Gäller bilar årsmodell tom. -2012

 • Vik upp isoleringsmattan i framkant vänster sida i bagageutrymmet.

32
IMG-361448
 

 • Lokalisera kontaktstyckena i bilens ledningsmatta.

33
IMG-360183
 

 • Anslut förlängningskablaget till lokaliserade kontaktstycken.

34
IMG-360336
 

 • Dra förlängningskablaget efter befintlig ledningsmatta.

  Använd bandklämmor för att fästa eventuell överlängd.

35
IMG-361449
 

 • Anslut kontaktstyckena från förlängningskablaget till styrenheten.

36
IMG-361481
 

Gäller bilar årsmodell from. 2013-

 • Lokalisera kontaktstyckena i bilens ledningsmatta.

37
IMG-361483
 

 • Anslut kontaktstyckena till styrenheten.

38
IMG-342291
 

Gäller alla

 • Ta bort det svarta locket på säkringshållaren

39
IMG-342292
 

 • Sätt dit en 40 A säkring i position F11.

40
 

 • Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

41
IMG-242268
 

 • Ladda ner mjukvara för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

  Se VIDA eller tillbehörskatalog för artikelnummer på mjukvara.