Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S60 2013
S60 (11-18) 2013

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313246341.031414859, 31373184
Drag, kablage, 13-poligt
 
Utrustning
IMG-345497
IMG-239664

IMG-348782


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 
1
IMG-245980
 

 • Sätt tändningsnyckeln i läge 0.


Obs!

Vänta minst en minut innan kontaktstycken tas isär, eller annan elutrustning tas bort.


 

Gäller S60

2
IMG-339894
 

Gäller S60

3
IMG-340180
 

4
IMG-340028
 

 • Bänd försiktigt loss täcklocken och ta bort skruvarna.

5
IMG-339896
 

 • Ta bort panelen.

6
IMG-340029
 

7
IMG-340229
 

8
IMG-340231
 

 • Ta bort gummigenomföringen i bakstammen. Den ska inte användas igen.

9
IMG-340237
 

 • Ta dragkablaget ur satsen och för in kontaktstycket i hålet i bakstammen.

10
IMG-340241
 

 • Anpassa ledningens längd från kontakt till gummigenomföring enligt bild.

 • Tryck fast gummigenomföringen i bakstammen.

 • Sätt dit kontakten med skruvar och muttrar ur satsen.

11
IMG-340255
 

 • Klamma fast ledningsmattan vid dragbalken med två bandklammor.

12
IMG-361557
 

13
IMG-361552
 

 • Ta jordskruven ur satsen och dra fast jordledningen till jordpunkten på vänster sida i bakstammen.

  Momentdrag skruven, åtdragningsmoment: 10 Nm (7.5 lbf.ft.).

14
IMG-361564
 

 • Sätt ditt kontaktstycket.

15
IMG-361566
 

 • Klamma fast ledningsmattan vid befintlig ledningsmatta med bandklamma ur satsen.

16
IMG-340109
 

 • Ta bort locket.

17
IMG-340267
 

 • Lossa spärrhakarna på båda sidor av säkringshållaren, fäll fram den och placera på golvet.

18
IMG-340349
 

 • Kläm ihop skänklarna på säkringshållarens låsning och dra upp den.

19
IMG-347024
 

 • Bänd försiktigt mellan säkringshållarens fram- och bakstycke med ett falsben, så att det svarta framstycket förskjuts något åt sidan.

 • Sätt dit den framdragna enledaren på baksidan av säkringsposition F4 i ledigt uttag.

 • Sätt tillbaka låsningen i bakstycket.

20
IMG-347025
 

21
IMG-340268
 

 • Sätt tillbaka säkringshållaren.

22
IMG-340271
 

 • Sätt en säkring på 15 A i uttag F4.

23
IMG-340052
 

24
IMG-361612
 

Gäller enbart delbart drag

25
IMG-340280
 

 • Såga av hörnen på panelen i urtaget för den delbara dragkroken.

 • Jämna till kanterna.

26
IMG-340201
 

27
IMG-339899
 

28
 

Gäller alla

 • Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

29
IMG-348017
 


Obs!

För att få rätt funktion måste styrenhet dragkrok (TRM) vara programmerad med mjukvara innan kontrollen kan utföras.


 • Kontroll av den 13-poliga kontakten.


Obs!

För att aktivera dragkrokens styrenhet (TRM) måste minst två ljuskällor (lampor) vara inkopplade. Detta kan ske genom att koppla in testutrustning för släpvagnskontakt, eller ett släpfordon.


  Position - Funktion

 1. Vänster blinkljus

 2. Dimbakljus

 3. Jordanslutning

 4. Höger blinkljus

 5. Höger positionsljus

 6. Bromsljus

 7. Vänster positionsljus

 8. Backljus

 9. Batterispänning, konstant

 10. Batterispänning, tändning påslagen

 11. Jordanslutning

 12. Ej ansluten

 13. Jordanslutning

30
IMG-342225
 

Gäller V60

31
IMG-342227
 

32
IMG-340229
 

33
IMG-342235
 

 • Ta bort gummigenomföringen i bakstammen. Den ska inte användas igen.

34
IMG-340237
 

 • Ta dragkablaget ur satsen och för in kontaktstycket i hålet i bakstammen.

35
IMG-340241
 

 • Anpassa ledningens längd från kontakt till gummigenomföring enligt bild.

 • Tryck fast gummigenomföringen i bakstammen.

 • Sätt dit kontakten med skruvar och muttrar ur satsen.

36
IMG-340255
 

 • Klamma fast ledningsmattan vid dragbalken med två bandklammor.

37
IMG-361571
 

38
IMG-361572
 

 • Ta jordskruven ur satsen och dra fast jordledningen till jordpunkten på vänster sida i bakstammen.

  Momentdrag skruven, åtdragningsmoment: 10 Nm.

39
IMG-361573
 

 • Sätt ditt kontaktstycket.

40
IMG-361576
 

 • Klamma fast ledningsmattan vid befintlig ledningsmatta med bandklamma ur satsen.

41
IMG-342228
 

 • Ta bort locket.

42
IMG-342238
 

 • Lossa de två spärrhakarna i bakkant och på sidan på säkringshållaren och lyft upp den.

43
IMG-340349
 

 • Kläm ihop skänklarna på säkringshållarens låsning och dra upp den.

44
IMG-347024
 

 • Bänd försiktigt mellan säkringshållarens fram och bakstycke med ett falsben, så att det svarta framstycket förskjuts något åt sidan.

 • Sätt dit den framdragna enledaren på baksidan av säkringsposition F4 i ledigt uttag.

 • Sätt tillbaka låsningen i bakstycket.

45
IMG-347025
 

46
IMG-342237
 

 • Sätt tillbaka säkringshållaren.

47
IMG-342239
 

 • Sätt dit en säkring på 15 A i position F4.

48
IMG-342229
 

49
 

 • Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

50
IMG-348017
 


Obs!

För att få rätt funktion måste styrenhet dragkrok (TRM) vara programmerad med mjukvara innan kontrollen kan utföras.


 • Kontroll av den 13-poliga kontakten.


Obs!

För att aktivera dragkrokens styrenhet (TRM) måste minst två ljuskällor (lampor) vara inkopplade. Detta kan ske genom att koppla in testutrustning för släpvagnskontakt, eller ett släpfordon.


  Position - Funktion

 1. Vänster blinkljus

 2. Dimbakljus

 3. Jordanslutning

 4. Höger blinkljus

 5. Höger positionsljus

 6. Bromsljus

 7. Vänster positionsljus

 8. Backljus

 9. Batterispänning, konstant

 10. Batterispänning, tändning påslagen

 11. Jordanslutning

 12. Ej ansluten

 13. Jordanslutning