Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC70 2015
XC70 (08-) 2015 B4204T11

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
314143521.031359329
Elektrisk motorvärmare 230 V
IMG-380063
 

Material

Benämning

Detaljnummer

Fett

1161761


Utrustning
IMG-345497
IMG-239664
IMG-239660
IMG-239980

IMG-380133

IMG-380582


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Förutsättningar

2
 

Vid montering ska bilen hålla en temperatur på 20 grader C.

 

Färgers symbolik

3
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Borttagning

4
IMG-332193
 

Sätt tändningsnyckeln i läge 0.

5
IMG-351277
 
6
IMG-380083
 
7
IMG-380084
 

Ta bort skruvarna.

8
IMG-380092
 

Ta bort skruvarna.

9
IMG-380086
 
10
IMG-380085
 

Lossa kontaktstycket för dimljuset.

Lossa kontaktstycket.

11
IMG-380087
 

Ta bort panelen.

 

Tillbehörsmontering

12
IMG-380088
 

Viktigt!
Skär försiktigt, det är lätt att slinta med kniven.

Lokalisera aktuell markering.

13
IMG-380090
 

Sätt fast panelen.

14
IMG-380089
 

Ritsa/märk upp

15
IMG-380087
 
16
IMG-380101
 

Viktigt!
Skär försiktigt, det är lätt att slinta med kniven.

17
IMG-380090
 
18
IMG-381176
 
19
IMG-380613
 
20
IMG-363401
 
 

Borttagning

21
IMG-380093
 

Ta bort skruvarna.

22
IMG-358531
 
23
IMG-341914
 

Vik undan innerskärmen.

 

Tillbehörsmontering

24
IMG-380094
 

Viktigt!
Säkerställ att ledningen eller ledningsmattan inte skaver mot omgivande komponenter.

25
IMG-380095
 
26
IMG-380107
 

Obs!
Orienteringsvy

27
IMG-380106
 
28
IMG-362914
 

Viktigt!
Det får inte komma något fett på kontaktytorna.

Smörj in O-ringen.

Använd: 1161761, Fett

 

Fordon med kupékontakt

29
IMG-380096
 
 1. Ledning från frontintaget

 2. Kupékontaktledning

 3. Ledning från motorvärmare.

30
IMG-380109
 
31
IMG-380111
 
 

Fordon utan kupékontakt

32
IMG-380654
 
 1. Ledning från frontintaget

 2. Ledning från motorvärmare.

33
IMG-380662
 
 

Alla fordon

34
IMG-381658
 

Fäst eventuell överlängd vid ledningsmattan.

35
IMG-380112
 
 

Borttagning

36
IMG-316303
 

Placera ett uppsamlingskärl under bilen.

Tappa ur kylvätskan.

37
IMG-380708
 
38
IMG-380929
 

Lossa clipset.

 

Tillbehörsmontering

39
IMG-380284
 
 

Ditsättning

40
IMG-380928
 

Sätt dit clipset/clipsen.

 

Borttagning

41
IMG-380706
 

Varning!
Var beredd att samla upp vätska som rinner ut.

Lossa clipset.

Ta bort slangen.

42
IMG-380711
 

Ta bort slangen.

Detaljen ska ej återanvändas.

 

Tillbehörsmontering

43
IMG-380713
 

Sätt dit slangen.

Dra åt slangklämmorna.

44
IMG-381572
 
45
IMG-380720
 

Sätt dit slangen.

Dra åt slangklämman.

46
IMG-362914
 

Viktigt!
Det får inte komma något fett på kontaktytorna.

Smörj in O-ringen.

Använd: 1161761, Fett

47
IMG-380723
 

Sätt dit slangen.

Dra åt slangklämman.

Anslut den framdragna ledningen.

Sätt dit låsningen.

 

Ditsättning

48
IMG-363206
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

Fyll på kylvätska och varmkör motorn.

Lufta kylsystemet och kontrollera att inget läckage förekommer.

Efterfyll kylsystemet vid behov.

49
IMG-370207
 


Åtdragningsmoment: Hjul till hjulnav
Steg 1: 20 Nm
Steg 2: 140 Nm