Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC60 2014
XC60 (-17) 2014

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313993441.031373090
Parkeringsassistans bak
 

Specialverktyg

 

999 5919 UTDRAGARE (TÄTNING-PINJONG,KAM-VEVAXEL)B200-6304

Verktygsnummer:999 5919

Verktygsbeskrivning:UTDRAGARE (TÄTNING-PINJONG,KAM-VEVAXEL)B200-6304

Verktygstavlor:46

 

999 7234 HÅLSTANS

Verktygsnummer:999 7234

Verktygsbeskrivning:HÅLSTANS

Verktygstavlor:80

 

999 7483 HÅLSTANS

Verktygsnummer:999 7483

Verktygsbeskrivning:HÅLSTANS

Verktygstavlor:80

 

951 2950 LIMPISTOL (SATS)

Verktygsnummer:951 2950

Verktygsbeskrivning:LIMPISTOL (SATS)

Verktygstavlor:08


Material

Benämning

Detaljnummer

Maskeringstejp

Isopropanol

1161721

Vidhäftningsprimer, plast

31335448

Slippapper P1000

Volvo Original Bättringsfärg

Klarlack 2-komponent

31335447

Aktivator

8637076

Blandningsrör

1161730

Lim

9511027


Utrustning
IMG-242205
IMG-345497
IMG-239664
IMG-239981

IMG-377463

IMG-377443


 
 

Information

1
 

  • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

  • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

  • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

  • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

  • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Övrig Information

2
 

Efter montering får inte bilen tvättas på 48h

Vid montering ska bilen hålla en temperatur på 20 grader C.

 

Lackering

3
IMG-377265
 

Använd: , Maskeringstejp

4
IMG-377266
 

Rengör ytan.

Använd: 1161721, Isopropanol

Låt torka.

5
IMG-377267
 

Använd: 31335448, Vidhäftningsprimer, plast

Se även instruktion på behållaren.

6
IMG-377194
 
7
IMG-352653
 

Rengör ytan.

8
IMG-352654
 

Matta försiktigt ner ytan.

Använd: , Slippapper P1000

9
IMG-352653
 

Rengör ytan.

Låt torka.

10
IMG-352655
 

Viktigt!
Skydda anslutningarnas kontaktytor mot färg.


Obs!
Använd kulör enligt fordonets färgkod.

Använd: , Volvo Original Bättringsfärg

Använd endast baslacken.

Använd: 31335447, Klarlack 2-komponent

Se även instruktion på behållaren.

11
IMG-377267
 

Obs!
Använd kulör enligt fordonets färgkod.

Använd: , Volvo Original Bättringsfärg

Använd endast baslacken.

Använd: 31335447, Klarlack 2-komponent

Se även instruktion på behållaren.

12
IMG-352658
 

Viktigt!
Lacken ska först ha torkat efter lackering.

13
IMG-377265
 

Ta bort tejpen.

 

Borttagning

14
IMG-332193
 

Sätt tändningsnyckeln i läge 0.

15
IMG-377269
 

Obs!
Orienteringsvy

16
IMG-372212
 

Mät och markera enligt bild.

17
IMG-372210
 
18
IMG-372209
 


Använd specialverktyg: T9995919, UTDRAGARE (TÄTNING-PINJONG,KAM-VEVAXEL)B200-6304

19
IMG-372207
 
 

Tillbehörsmontering

20
IMG-372208
 
 

Borttagning

21
IMG-377070
 

Obs!
Arbetsstegen för borttagning kan även innehålla information som rör ditsättningen.

22
IMG-377298
 
23
IMG-377299
 
24
IMG-377300
 
25
IMG-377302
 
26
IMG-377309
 

Ta bort skruven.

27
IMG-377320
 

Ta bort panelen.

28
IMG-343420
 

Ta bort panelen.

29
IMG-377345
 

Lossa på panelen.

30
IMG-377347
 

Frigör hakarna.

Ta bort panelen.

31
IMG-307608
 
32
IMG-307609
 
33
IMG-377342
 

Ta bort skruvarna.


Åtdragningsmoment: M8 , 24 Nm

34
IMG-346921
 
35
IMG-346811
 
36
IMG-346861
 

Lossa skruvarna.

Ta bort panelen.

37
IMG-377350
 

Lossa på panelen.

38
IMG-377352
 

Ta bort panelen.

39
IMG-297185
 
40
IMG-377456
 
41
IMG-379308
 

Ta bort skruvarna.

Upprepa på andra sidan.

42
IMG-379313
 

Upprepa på andra sidan.

43
IMG-379304
 

Lossa kontaktstycket.

44
IMG-379314
 

Viktigt!
Placera stötfångarhöljet på lämpligt underlag.

45
IMG-377368
 

Lossa kontaktstyckena.

Haka av ledningsmattans clips.

Ledningsmattan ska ej användas igen.

46
IMG-377371
 
47
IMG-377369
 

Frigör hakarna.

48
IMG-377372
 
 

Tillbehörsmontering

49
IMG-377374
 

Lokalisera markeringarna för positionerna.

50
IMG-377375
 

Markera i centrum.

51
IMG-377377
 
52
IMG-331348
 

Borra horisontellt.

53
IMG-377378
 

Viktigt!
Den skärande delen av verktyget ska vara på höljets utsida.


Använd specialverktyg: T9997234, HÅLSTANS

54
IMG-379343
 

Viktigt!
Den skärande delen av verktyget ska vara på höljets utsida.


Obs!
Kontrollera att markeringarna står mot varandra och att markeringarna är vända uppåt när verktyget används.


Använd specialverktyg: T9997483, HÅLSTANS

55
IMG-377382
 

Rengör ytorna.

Använd: 1161721, Isopropanol

Låt torka.

56
IMG-377398
 

Rengör ytorna.

Använd: 1161721, Isopropanol

Låt torka.

57
IMG-377416
 

Rengör ytorna.

Använd: 1161721, Isopropanol

Låt torka.

58
IMG-377385
 

Applicera ett tunt och jämnt lager.

Använd: 8637076, Aktivator

Låt torka i minst 10 minuter.

59
IMG-377386
 

Applicera ett tunt och jämnt lager.

Använd: 8637076, Aktivator

Låt torka i minst 10 minuter.

60
IMG-377400
 

Applicera ett tunt och jämnt lager.

Använd: 8637076, Aktivator

Låt torka i minst 10 minuter.

61
IMG-377417
 

Applicera ett tunt och jämnt lager.

Använd: 8637076, Aktivator

Låt torka i minst 10 minuter.

 

Borttagning

62
IMG-308085
 
63
IMG-308086
 
64
IMG-297561
 

Lossa kontaktstycket.

Haka av ledningsmattans clips.

65
IMG-297562
 

Ledningsmattan ska ej användas igen.

 

Tillbehörsmontering

66
IMG-377427
 
67
IMG-377426
 
68
IMG-377425
 
69
IMG-297565
 

Lokalisera det befintliga kontaktdonet i fordonets ledningsmatta.

Anslut kontaktstycket.

70
IMG-377428
 

Sätt fast ledningen.

Anslut kontaktstyckena.

71
IMG-377429
 

Obs!
Förbered och montera en hållare åt gången.

72
IMG-377401
 

Obs!
Säkerställ att tejpen fäster mot underlaget.

Ta bort skyddsfilmen.

73
IMG-377421
 

Varning!
Använd skyddshandskar.


Varning!
Sörj för tillräcklig luftväxling.

Applicera ett tunt och jämnt lager.


Använd specialverktyg: T9512950, LIMPISTOL (SATS)

Använd: 1161730, Blandningsrör

Använd: 9511027, Lim

74
IMG-297571
 
75
IMG-297572
 

Obs!
Tryck endast på de ställen där tejpen sitter.


Obs!
Säkerställ att tejpen fäster mot underlaget.

76
IMG-297573
 

Obs!
Håll fast detaljen vid markeringspilarna då verktyget lossas.

77
IMG-377418
 

Obs!
Förbered och montera en hållare åt gången.


Obs!
Säkerställ att tejpen fäster mot underlaget.

Ta bort skyddsfilmen.

78
IMG-377420
 

Varning!
Använd skyddshandskar.


Varning!
Sörj för tillräcklig luftväxling.

Applicera ett tunt och jämnt lager.


Använd specialverktyg: T9512950, LIMPISTOL (SATS)

Använd: 1161730, Blandningsrör

Använd: 9511027, Lim

79
IMG-297576
 

Obs!
Tryck endast på de ställen där tejpen sitter.


Obs!
Säkerställ att tejpen fäster mot underlaget.

80
IMG-377430
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

81
IMG-377436
 

Sätt tillbaka losstagen detalj.

82
IMG-377431
 

Sätt fast ledningen.

Anslut kontaktstyckena.

83
IMG-373743
 
84
IMG-377435
 
85
IMG-379305
 

Placera stötfångarhöljet i position för montering.

Anslut kontaktstycket.

86
IMG-379307
 

Sätt tillbaka stötfångare.

87
IMG-377070
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

88
IMG-242268
 

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

Beställ och ladda ned programvara enligt: 31266966