Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC70 2014
XC70 (08-) 2014

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313734731.031373087
Parkeringsassistans bak
 

Specialverktyg

 

999 5919 UTDRAGARE (TÄTNING-PINJONG,KAM-VEVAXEL)B200-6304

Verktygsnummer:999 5919

Verktygsbeskrivning:UTDRAGARE (TÄTNING-PINJONG,KAM-VEVAXEL)B200-6304

Verktygstavlor:46

 

999 7234 HÅLSTANS

Verktygsnummer:999 7234

Verktygsbeskrivning:HÅLSTANS

Verktygstavlor:80

 

951 2950 LIMPISTOL (SATS)

Verktygsnummer:951 2950

Verktygsbeskrivning:LIMPISTOL (SATS)

Verktygstavlor:08


Material

Benämning

Detaljnummer

Isopropanol

1161721

Slippapper P1000

Volvo Original Bättringsfärg

Klarlack 2-komponent

31335447

Aktivator

8637076

Lim

9511027

Blandningsrör

1161730


Utrustning
IMG-242205
IMG-345497

IMG-377192

IMG-377249


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Övrig Information

2
 

Efter montering får inte bilen tvättas på 48h

Vid montering ska bilen hålla en temperatur på 20 grader C.

 

Färgers symbolik

3
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Lackering

4
IMG-373951
 
5
IMG-344142
 

Rengör ytan.

Använd: 1161721, Isopropanol

6
IMG-344141
 

Matta försiktigt ner ytan.

Använd: , Slippapper P1000

7
IMG-344142
 

Rengör ytan.

Använd: 1161721, Isopropanol

8
IMG-377210
 

Viktigt!
Skydda anslutningarnas kontaktytor mot färg.

Använd: , Volvo Original Bättringsfärg

Använd färgkulör enligt den färgkod som anges i bilden.

Använd endast baslacken.

Använd: 31335447, Klarlack 2-komponent

Se även instruktion på behållaren.

9
IMG-333934
 

Viktigt!
Lacken ska först ha torkat efter lackering.

 

Borttagning

10
IMG-332193
 

Sätt tändningsnyckeln i läge 0.

11
IMG-377098
 

Obs!
Orienteringsvy

12
IMG-372212
 

Mät och markera enligt bild.

13
IMG-372210
 
14
IMG-372209
 


Använd specialverktyg: T9995919, UTDRAGARE (TÄTNING-PINJONG,KAM-VEVAXEL)B200-6304

15
IMG-372207
 
 

Tillbehörsmontering

16
IMG-372208
 
 

Borttagning

17
IMG-259683
 

Ta bort skruvarna.

18
IMG-259684
 

Ta bort muttrarna.

19
IMG-259754
 

Ta bort skruvarna.

Upprepa på andra sidan.

20
IMG-259756
 

Viktigt!
Placera stötfångarhöljet på lämpligt underlag.

 

Tillbehörsmontering

21
IMG-283030
 

Lokalisera markeringarna för positionerna.

Markera i centrum.

22
IMG-283031
 
23
IMG-273313
 

Viktigt!
Den skärande delen av verktyget ska vara på höljets utsida.


Använd specialverktyg: T9997234, HÅLSTANS

24
IMG-283032
 

Rengör ytorna.

Använd: 1161721, Isopropanol

25
IMG-377226
 

Rengör ytan.

Använd: 1161721, Isopropanol

26
IMG-283033
 

Applicera ett tunt och jämnt lager.

Använd: 8637076, Aktivator

Låt torka i minst 10 minuter.

27
IMG-283028
 

Applicera ett tunt och jämnt lager.

Använd: 8637076, Aktivator

Låt torka i minst 10 minuter.

 

Borttagning

28
IMG-261414
 
29
IMG-273316
 
 

Tillbehörsmontering

30
IMG-273317
 
31
IMG-273318
 
32
IMG-273319
 

Lokalisera det fördragna kontaktstycket.

33
IMG-273320
 

Detaljen ska ej återanvändas.

34
IMG-273321
 

Viktigt!
Kontrollera att gummigenomföringen sluter tätt mot karossen.

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

35
IMG-273322
 
36
IMG-273323
 

Anslut kontaktstyckena.

37
IMG-273324
 
38
IMG-377228
 

Obs!
Förbered och montera en hållare åt gången.

39
IMG-377239
 

Obs!
Säkerställ att tejpen fäster mot underlaget.

Ta bort skyddsfilmen.

40
IMG-377241
 

Varning!
Sörj för tillräcklig luftväxling.


Varning!
Använd skyddshandskar.

Applicera ett tunt och jämnt lager.

Använd: 9511027, Lim


Använd specialverktyg: T9512950, LIMPISTOL (SATS)

Använd: 1161730, Blandningsrör

41
IMG-297571
 
42
IMG-297572
 

Obs!
Tryck endast på de ställen där tejpen sitter.

43
IMG-297573
 

Obs!
Håll fast detaljen vid markeringspilarna då verktyget lossas.

44
IMG-377247
 

Sätt ledningen på plats i stötfångarhöljet utan att sätta fast ledningen.

45
IMG-247287
 
46
IMG-377248
 
47
IMG-273328
 

Viktigt!
Se till att hålla fast den nylimmade sensorhållaren i sin position medan clipset trycks fast.

Sätt fast ledningen.

 

Ditsättning

48
IMG-273330
 

Ta hjälp av en kollega vid detta moment.

Placera stötfångarhöljet i position för montering.

Anslut kontaktstycket.

49
IMG-273331
 
50
IMG-377070
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

51
IMG-242268
 

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

Beställ och ladda ned programvara enligt: 30765571