Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V40 2013
V40 (13-) 2013

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313302881.131371230, 31330286
Spoiler, tak, läpp
IMG-354951
 

Material

Benämning

Detaljnummer

Isopropanol

1161721

Tejp


Utrustning
IMG-345497

IMG-356846


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Förutsättningar

2
 

Vid montering ska bilen hålla en temperatur på 20 grader C.

Efter montering får inte bilen köras på 2h

Efter montering får inte bilen tvättas på 48h

 

Färgers symbolik

3
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Borttagning

4
IMG-356847
 

Rengör ytan.

Använd: 1161721, Isopropanol

5
IMG-356848
 

Obs!
Säkerställ att mallen är placerad på rätt plats.

6
IMG-356854
 

Använd: , Tejp

7
IMG-356855
 

Använd: , Tejp

8
IMG-356856
 

Ta bort skyddsfilmen.

9
IMG-356857
 

Viktigt!
Applicera ett jämnt tryck utefter hela detaljen.