Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC70 2009
XC70 (08-) 2009 Nordic

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
314287831.031373840, 31373184, 31346554, 31414859, 31407107
Drag, kablage och styrenhet
 

Specialverktyg

 

951 2932 DRAGFJÄDER

Verktygsnummer:951 2932

Verktygsbeskrivning:DRAGFJÄDER

Verktygstavlor:80


Material

Benämning

Detaljnummer

Isopropanol

1161721


Utrustning
IMG-242205
IMG-345497
IMG-332314
IMG-239664

IMG-384504


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Övrig Information

2
 

Vid montering ska bilen hålla en temperatur på 20 grader C.

 

Färgers symbolik

3
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

4
IMG-245980
 

Sätt tändningsnyckeln i läge 0.

 

Borttagning

5
IMG-264423
 
6
IMG-264424
 
7
IMG-361641
 

Lossa detaljen försiktigt

8
IMG-268004
 
9
IMG-268005
 
 

Tillbehörsmontering

10
IMG-356021
 
11
IMG-356033
 


Åtdragningsmoment: M5 , 5 Nm

12
IMG-264524
 
13
IMG-264525
 
14
IMG-361518
 

Jordanslutning


Åtdragningsmoment: M6 , 10 Nm

15
IMG-265733
 

Lossa på panelen.

 

Alternativ 1

16
IMG-384843
 

Obs!
Orienteringsvy

 

Alternativ 2

17
IMG-384844
 

Obs!
Orienteringsvy

 

Alternativ 1

18
IMG-264443
 
19
IMG-264444
 
20
IMG-360395
 

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

21
IMG-360376
 


Använd specialverktyg: T9512932, DRAGFJÄDER

Använd tejp

Dra igenom ledningen.

22
IMG-360381
 

Viktigt!
Säkerställ att ledningen eller ledningsmattan inte skaver mot omgivande komponenter.

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

23
IMG-340349
 

Frigör låsningen.

24
IMG-372406
 

Använd: Falsben

25
IMG-360386
 
26
IMG-264451
 
27
IMG-385161
 
 

Alternativ 2

28
IMG-384844
 

Obs!
Orienteringsvy

29
IMG-338941
 
30
IMG-338943
 
31
IMG-361516
 

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

32
IMG-360396
 


Använd specialverktyg: T9512932, DRAGFJÄDER

Använd tejp

Dra igenom ledningen.

33
IMG-361514
 

Viktigt!
Säkerställ att ledningen eller ledningsmattan inte skaver mot omgivande komponenter.

34
IMG-340349
 

Frigör låsningen.

35
IMG-372406
 

Använd: Falsben

36
IMG-372409
 

Anslut den framdragna ledningen.

37
IMG-360399
 

Sätt dit låsningen.

38
IMG-338948
 
39
IMG-384689
 
 

Alla fordon

40
IMG-361501
 

Obs!
Orienteringsvy

41
IMG-360217
 

Obs!
Observera placeringen.

Använd: 1161721, Isopropanol

Torka torrt.

42
IMG-360218
 

Använd: 1161721, Isopropanol

Torka torrt.

43
IMG-356181
 
44
IMG-360227
 

Ta bort skyddsfilmen.

45
IMG-384588
 

Obs!
Observera placeringen.

Vid montering av kardborretejp ska underlaget hålla en temperatur på minst +20° C (68°F).

46
IMG-360226
 

Vik undan isoleringen.

47
IMG-360221
 

Lokalisera de fördragna kontaktstyckena.

48
IMG-384634
 

Anslut ledningsmattan.

49
IMG-384757
 

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

Fäst eventuell överlängd vid ledningsmattan.

50
IMG-384534
 

Obs!
Se till att ordningsföljden blir korrekt.

Anslut kontaktstyckena.

51
IMG-384589
 

Ta bort skyddsfilmen.

52
IMG-384559
 

Viktigt!
Säkerställ att ledningen eller ledningsmattan inte skaver mot omgivande komponenter.


Obs!
Observera placeringen.

Placera detaljen där bilden visar.

53
IMG-385298
 

Obs!
Observera placeringen.

Placera detaljen där bilden visar.

54
IMG-338941
 
55
IMG-384607
 
 

Ditsättning

56
IMG-242268
 

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

Beställ och ladda ned programvara enligt: 30744326

 

Kontroll

57
IMG-348017
 

Obs!
För att aktivera dragkrokens styrenhet (TRM) måste minst två ljuskällor (lampor) vara inkopplade. Detta kan ske genom att koppla in testutrustning för släpvagnskontakt, eller ett släpfordon.


Obs!
Styrenheten för dragkroken (TRM) måste vara programmerad med korrekt mjukvara för att få rätt funktion.

 1. Vänster blinkljus

 2. Dimbakljus

 3. Jordanslutning

 4. Höger blinkljus

 5. Höger positionsljus

 6. Bromsljus

 7. Vänster positionsljus

 8. Backljus

 9. Batterispänning, konstant

 10. Batterispänning, tändning påslagen

 11. Jordanslutning

 12. Ej ansluten

 13. Jordanslutning

 

Ditsättning

58
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.