Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC70 2011
XC70 (08-) 2011

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313596151.431359616
Drag delbart
 

Specialverktyg

 

999 7338 FÖRLÄNGARE

Verktygsnummer:999 7338

Verktygsbeskrivning:FÖRLÄNGARE

Verktygstavlor:80


Material

Benämning

Detaljnummer

Rostskyddsmedel, tunnflytande


Utrustning
IMG-345497
IMG-239664
IMG-239660
IMG-240693
IMG-256903
IMG-282923
IMG-282924

IMG-378172

IMG-378039


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Färgers symbolik

2
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Borttagning

3
IMG-259752
 
4
IMG-259753
 

Ta bort muttrarna.

5
IMG-259755
 

Ta bort skruvarna.

6
IMG-259754
 

Ta bort skruvarna.

7
IMG-379389
 

Upprepa på andra sidan.

8
IMG-379404
 

Viktigt!
Tryck stötfångarhöljet nedåt vid borttagning, för att inte skada baklyktan.


Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.

Upprepa på andra sidan.

9
IMG-379386
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.

Frigör kontaktstyckets spärr.

Lossa kontaktstycket.

10
IMG-379405
 

Viktigt!
Placera stötfångarhöljet på lämpligt underlag.


Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.

11
IMG-261414
 
12
IMG-259759
 

Ta bort skruvarna.

13
IMG-259760
 
14
IMG-259761
 

Ta bort skruvarna.

Gäller båda sidor.

15
IMG-377019
 

Ta bort panelen.

16
IMG-377020
 

Viktigt!
Var extra försiktig för att inte skada ledningsmattan.

Ta bort skruven.

17
IMG-259763
 
 

Tillbehörsmontering

 

Fordon utan reservhjul

18
IMG-260410
 

Viktigt!
Se till att inte skada ledningar, slangar eller andra komponenter.

Mät och markera enligt bild.

Grada av hålkanterna.

19
IMG-378041
 

Sätt dit skruven.

Sätt dit muttern.

20
IMG-378042
 
 

Borttagning

 

Fordon med dubbla slutrör och med AWD

21
IMG-378179
 

Obs!
Orienteringsvy

22
IMG-378176
 
23
IMG-260846
 
 

Fordon med dubbla slutrör och med 2-WD

24
IMG-378201
 
25
IMG-378200
 
 

Alla fordon

26
IMG-259825
 

Ta bort skruvarna.

27
IMG-378203
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.

28
IMG-260849
 

Ta bort clipsen.

29
IMG-378129
 
30
IMG-364281
 

Mät och markera enligt bild.

Ta bort tejpen.

Upprepa på andra sidan.

31
IMG-260852
 

Viktigt!
Säkerställ att ytan är ren och fri från främmande material.

Rengör ytan.

Upprepa på andra sidan.

 

Tillbehörsmontering

32
IMG-378204
 
33
IMG-378464
 

Obs!
Observera placeringen.

Upprepa på andra sidan.

34
IMG-378465
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.


Obs!
Dra bara åt skruvarna med fingerkraft i det här momentet.

Sätt dit skruvarna.

Upprepa på andra sidan.

35
IMG-378466
 

Upprepa på andra sidan.

36
IMG-378467
 

Upprepa på andra sidan.

 

Ditsättning

37
IMG-378136
 
38
IMG-261083
 

Sätt dit clipset/clipsen.

39
IMG-378220
 
40
IMG-282946
 

Mät och markera enligt bild.

41
IMG-378212
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.

42
IMG-282963
 

Sätt dit skruvarna.


Åtdragningsmoment: M10 , 50 Nm

 

Fordon med dubbla slutrör och med AWD

43
IMG-260865
 
 

Alla fordon

44
IMG-378218
 

Varning!
Säkerställ att inget läckage förekommer.


Obs!
Säkerställ att avgasklamman inte kan komma i kontakt med omgivande detaljer under drift.

 

Fordon med enkelt slutrör och med AWD

 

Borttagning

45
IMG-259824
 
46
IMG-259827
 

Ta bort skruven.

47
IMG-260867
 

Ta bort clipsen.

48
IMG-260868
 

Obs!
Använd alltid nya packningar, muttrar och skruvar.

Ta bort muttrarna.

49
IMG-260869
 

Viktigt!
Säkerställ att avgassystemets flexrör inte böjs eller vrids med våld.

50
IMG-260870
 
51
IMG-260871
 
52
IMG-364281
 

Mät och markera enligt bild.

Ta bort tejpen.

Upprepa på andra sidan.

53
IMG-260852
 

Viktigt!
Säkerställ att ytan är ren och fri från främmande material.

Rengör ytan.

Upprepa på andra sidan.

 

Tillbehörsmontering

54
IMG-378204
 
55
IMG-378464
 

Obs!
Observera placeringen.

Upprepa på andra sidan.

56
IMG-378465
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.


Obs!
Dra bara åt skruvarna med fingerkraft i det här momentet.

Sätt dit skruvarna.

Upprepa på andra sidan.

57
IMG-378466
 

Upprepa på andra sidan.

58
IMG-378468
 

Upprepa på andra sidan.


Använd specialverktyg: T9997338, FÖRLÄNGARE

 

Ditsättning

59
IMG-260923
 
60
IMG-260867
 

Sätt dit clipset/clipsen.

61
IMG-378222
 

Obs!
Använd alltid nya packningar, muttrar och skruvar.

Sätt dit muttrarna.

62
IMG-259871
 

Sätt dit skruven.


Åtdragningsmoment: M10 , 50 Nm

63
IMG-259873
 
 

Fordon med enkelt slutrör och med 2-WD

 

Borttagning

64
IMG-259823
 
65
IMG-259827
 

Ta bort skruven.

 

Fordon med 4 cyl dieselmotor

66
IMG-259836
 

Viktigt!
Säkerställ att avgassystemets flexrör inte böjs eller vrids med våld.


Obs!
Använd alltid nya packningar, muttrar och skruvar.

Ta bort muttrarna.

 

Fordon med 4-cyl bensinmotor

67
IMG-259837
 

Viktigt!
Säkerställ att avgassystemets flexrör inte böjs eller vrids med våld.


Obs!
Använd alltid nya packningar, muttrar och skruvar.

Ta bort muttrarna.

 

Fordon med 5-cyl dieselmotor

68
IMG-259838
 

Viktigt!
Säkerställ att avgassystemets flexrör inte böjs eller vrids med våld.

Ta bort muttrarna.

Använd alltid nya packningar, muttrar och skruvar.

69
IMG-259829
 

Ta bort clipsen.

70
IMG-260925
 
71
IMG-364281
 

Mät och markera enligt bild.

Ta bort tejpen.

Upprepa på andra sidan.

72
IMG-260852
 

Viktigt!
Säkerställ att ytan är ren och fri från främmande material.

Rengör ytan.

Upprepa på andra sidan.

 

Tillbehörsmontering

73
IMG-378204
 
74
IMG-378464
 

Obs!
Observera placeringen.

Upprepa på andra sidan.

75
IMG-378465
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.


Obs!
Dra bara åt skruvarna med fingerkraft i det här momentet.

Sätt dit skruvarna.

Upprepa på andra sidan.

76
IMG-378466
 

Upprepa på andra sidan.

77
IMG-378468
 

Upprepa på andra sidan.


Använd specialverktyg: T9997338, FÖRLÄNGARE

 

Ditsättning

78
IMG-260929
 
79
IMG-259865
 

Sätt dit clipset/clipsen.

 

Fordon med 4 cyl dieselmotor

80
IMG-378224
 

Obs!
Använd alltid nya packningar, muttrar och skruvar.

Sätt dit muttrarna.

 

Fordon med 4-cyl bensinmotor

81
IMG-378225
 

Obs!
Använd alltid nya packningar, muttrar och skruvar.

Sätt dit muttrarna.

 

Fordon med 5-cyl dieselmotor

82
IMG-378222
 

Obs!
Använd alltid nya packningar, muttrar och skruvar.

Sätt dit muttrarna.

83
IMG-259871
 

Sätt dit skruven.


Åtdragningsmoment: M10 , 50 Nm

84
IMG-259874
 
 

Alla fordon

85
IMG-259875
 

Använd: , Rostskyddsmedel, tunnflytande

Upprepa på andra sidan.

86
IMG-259876
 

Sätt dit skruvarna.

Upprepa på andra sidan.

87
IMG-282983
 

Viktigt!
Var extra försiktig för att inte skada ledningsmattan.

Sätt dit skruven.

88
IMG-364322
 

Sätt fast panelen.

89
IMG-260746
 

Sätt fast panelen.

90
IMG-259881
 

Sätt tillbaka skruvarna.

 

Tillbehörsmontering

91
IMG-378262
 

Ta bort skruvarna.

92
IMG-377452
 
93
IMG-378488
 
94
IMG-378238
 

Lokalisera aktuell markering.

95
IMG-378239
 
96
IMG-378241
 

Grada av kanter

97
IMG-378524
 

Lokalisera aktuell markering.

98
IMG-378523
 

Tejpa mitt för markeringarna på motsatt sida.

99
IMG-378522
 
100
IMG-378525
 

Grada av kanter

101
IMG-377070
 

Sätt dit dragkrokens kontakt med ledningsmatta enligt monteringsanvisningen: Drag, kablage och styrenhet.

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

 

Fordon utan reservhjul

102
IMG-378068
 
103
IMG-226145
 
104
IMG-226147
 
 

Fordon med reservhjul

105
IMG-378068
 
106
IMG-226148
 
107
IMG-226150
 
 

Alla fordon

108
IMG-260445
 

Ta etiketten ur satsen och fäst den på undersidan av bagagerumsmattan enligt bild.

Fäst etikettens fyra hörn med häftklamrar.

109
IMG-261415
 
110
IMG-226909
 
111
IMG-227105
 
 

Borttagning

112
IMG-260447