Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V70 2009
V70 (08-) 2009

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313597271.331414266, 31359740, 31359718
Drag fast
 

Material

Benämning

Detaljnummer

Rostskyddsmedel, tunnflytande


Utrustning
IMG-345497
IMG-239664
IMG-240693
IMG-256903
IMG-282923
IMG-282924

IMG-378419


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Färgers symbolik

2
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Borttagning

3
IMG-259683
 
4
IMG-259753
 

Ta bort muttrarna.

5
IMG-259685
 

Ta bort skruvarna.

Upprepa på andra sidan.

6
IMG-273303
 

Ta bort skruven.

Upprepa på andra sidan.

7
IMG-379374
 

Upprepa på andra sidan.

8
IMG-379375
 

Viktigt!
Tryck stötfångarhöljet nedåt vid borttagning, för att inte skada baklyktan.


Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.

Upprepa på andra sidan.

9
IMG-379386
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.

Frigör kontaktstyckets spärr.

Lossa kontaktstycket.

10
IMG-379388
 

Viktigt!
Placera stötfångarhöljet på lämpligt underlag.


Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.

11
IMG-261414
 
12
IMG-259759
 

Ta bort skruvarna.

13
IMG-259760
 

Ta bort panelen.

14
IMG-259761
 

Ta bort skruvarna.

Gäller båda sidor.

15
IMG-377019
 

Ta bort panelen.

16
IMG-377020
 

Viktigt!
Var extra försiktig för att inte skada ledningsmattan.

Ta bort skruven.

17
IMG-259763
 
 

Fordon med dubbla slutrör och med AWD

18
IMG-378179
 

Obs!
Orienteringsvy

19
IMG-260846
 
20
IMG-378176
 
 

Fordon med dubbla slutrör och med 2-WD

21
IMG-378201
 
22
IMG-378200
 
 

Gäller fordon med dubbla slutrör

23
IMG-259825
 

Ta bort skruvarna.

24
IMG-378203
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.

25
IMG-260849
 

Ta bort clipsen.

26
IMG-378129
 
27
IMG-364281
 

Mät och markera enligt bild.

Ta bort tejpen.

Upprepa på andra sidan.

28
IMG-260852
 

Viktigt!
Säkerställ att ytan är ren och fri från främmande material.

Rengör ytan.

Upprepa på andra sidan.

 

Tillbehörsmontering

29
IMG-378415
 
30
IMG-378423
 

Obs!
Observera placeringen.

Upprepa på andra sidan.

31
IMG-378424
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.


Obs!
Dra bara åt skruvarna med fingerkraft i det här momentet.

Sätt dit skruvarna.

Upprepa på andra sidan.

32
IMG-378425
 

Upprepa på andra sidan.

33
IMG-378426
 

Upprepa på andra sidan.

 

Ditsättning

34
IMG-378136
 
35
IMG-261083
 

Sätt dit clipset/clipsen.

36
IMG-378220
 
37
IMG-282946
 

Mät och markera enligt bild.

38
IMG-378212
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.

39
IMG-282963
 

Sätt dit skruvarna.


Åtdragningsmoment: M10 , 50 Nm

40
IMG-260865
 
41
IMG-378218
 

Varning!
Säkerställ att inget läckage förekommer.


Obs!
Säkerställ att avgasklamman inte kan komma i kontakt med omgivande detaljer under drift.

 

Borttagning

 

Fordon med enkelt slutrör och med AWD

42
IMG-259824
 
43
IMG-259827
 

Ta bort skruven.

44
IMG-260867
 

Ta bort clipsen.

45
IMG-260868
 

Obs!
Använd alltid nya packningar, muttrar och skruvar.

Ta bort muttrarna.

46
IMG-260869
 

Viktigt!
Säkerställ att avgassystemets flexrör inte böjs eller vrids med våld.

47
IMG-260870
 
48
IMG-260871
 
49
IMG-364281
 

Mät och markera enligt bild.

Ta bort tejpen.

Upprepa på andra sidan.

50
IMG-260852
 

Viktigt!
Säkerställ att ytan är ren och fri från främmande material.

Rengör ytan.

Upprepa på andra sidan.

 

Tillbehörsmontering

51
IMG-378415
 
52
IMG-378423
 

Obs!
Observera placeringen.

Upprepa på andra sidan.

53
IMG-378424
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.


Obs!
Dra bara åt skruvarna med fingerkraft i det här momentet.

Sätt dit skruvarna.

Upprepa på andra sidan.

54
IMG-378425
 

Upprepa på andra sidan.

55
IMG-378427
 

Upprepa på andra sidan.

 

Ditsättning

56
IMG-260923
 
57
IMG-260867
 

Sätt dit clipset/clipsen.

58
IMG-378222
 

Obs!
Använd alltid nya packningar, muttrar och skruvar.

Sätt dit muttrarna.

59
IMG-259871
 

Sätt dit skruven.


Åtdragningsmoment: M10 , 50 Nm

60
IMG-259873
 
 

Borttagning

 

Fordon med enkelt slutrör och med 2-WD

61
IMG-259823
 
62
IMG-259827
 

Ta bort skruven.

 

Fordon med 4 cyl dieselmotor

63
IMG-259836
 

Viktigt!
Säkerställ att avgassystemets flexrör inte böjs eller vrids med våld.


Obs!
Använd alltid nya packningar, muttrar och skruvar.

Ta bort muttrarna.

 

Fordon med 4-cyl bensinmotor

64
IMG-259837
 

Viktigt!
Säkerställ att avgassystemets flexrör inte böjs eller vrids med våld.


Obs!
Använd alltid nya packningar, muttrar och skruvar.

Ta bort muttrarna.

 

Fordon med 5-cyl dieselmotor

65
IMG-259838
 

Viktigt!
Säkerställ att avgassystemets flexrör inte böjs eller vrids med våld.


Obs!
Använd alltid nya packningar, muttrar och skruvar.

Ta bort muttrarna.

 

Fordon med 2-WD

66
IMG-259829
 

Ta bort clipsen.

67
IMG-260925
 
68
IMG-364281
 

Mät och markera enligt bild.

Ta bort tejpen.

Upprepa på andra sidan.

69
IMG-260852
 

Viktigt!
Säkerställ att ytan är ren och fri från främmande material.

Rengör ytan.

Upprepa på andra sidan.

 

Tillbehörsmontering

70
IMG-378415
 
71
IMG-378423
 

Obs!
Observera placeringen.

Upprepa på andra sidan.

72
IMG-378424
 

Obs!
Den här momentet underlättas om man är två personer.


Obs!
Dra bara åt skruvarna med fingerkraft i det här momentet.

Sätt dit skruvarna.

Upprepa på andra sidan.

73
IMG-378425
 

Upprepa på andra sidan.

74
IMG-378427
 

Upprepa på andra sidan.

 

Ditsättning

75
IMG-260929
 
76
IMG-259865
 

Sätt dit clipset/clipsen.

 

Fordon med 4 cyl dieselmotor

77
IMG-378224
 

Viktigt!
Säkerställ att avgassystemets flexrör inte böjs eller vrids med våld.


Obs!
Använd alltid nya packningar, muttrar och skruvar.

Sätt dit muttrarna.

 

Fordon med 4-cyl bensinmotor

78
IMG-378225
 

Viktigt!
Säkerställ att avgassystemets flexrör inte böjs eller vrids med våld.


Obs!
Använd alltid nya packningar, muttrar och skruvar.

Sätt dit muttrarna.

 

Fordon med 5-cyl dieselmotor

79
IMG-378222
 

Viktigt!
Säkerställ att avgassystemets flexrör inte böjs eller vrids med våld.


Obs!
Använd alltid nya packningar, muttrar och skruvar.

Sätt dit muttrarna.

 

Fordon med 2-WD

80
IMG-259871
 

Sätt dit skruven.


Åtdragningsmoment: M10 , 50 Nm

81
IMG-259874
 
 

Alla fordon

82
IMG-259875
 

Använd: , Rostskyddsmedel, tunnflytande

Upprepa på andra sidan.

83
IMG-259876
 

Sätt dit skruvarna.

Upprepa på andra sidan.

84
IMG-282983
 

Viktigt!
Var extra försiktig för att inte skada ledningsmattan.

Sätt dit skruven.

85
IMG-364322
 

Sätt fast panelen.

86
IMG-259879
 

Sätt fast panelen.

87
IMG-259881
 

Sätt tillbaka skruvarna.

 

Tillbehörsmontering

88
IMG-378443
 

Lokalisera aktuell markering.

89
IMG-378444
 

Tejpa mitt för markeringarna på motsatt sida.

90
IMG-378446
 
91
IMG-378447
 

Grada av kanter

 

Fordon med R-design

92
IMG-378452
 

Lokalisera aktuell markering.

93
IMG-378453
 

Tejpa mitt för markeringarna på motsatt sida.

94
IMG-378456
 
95
IMG-378457
 

Grada av kanter

 

Alla fordon

96
IMG-377070
 

Sätt dit dragkrokens kontakt med ledningsmatta enligt monteringsanvisningen: Drag, kablage och styrenhet.

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.