Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC70 2014
XC70 (08-) 2014

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313169231.031316917
Parkeringsassistans, kamera, bak
IMG-350196
 
Utrustning
IMG-242205
IMG-345497
IMG-239664
IMG-239660
IMG-240675
IMG-240693
IMG-239981
IMG-317443
IMG-246925

IMG-353611

IMG-346651


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

  

Obs!

Vissa moment i denna monteringsanvisning presenteras endast med bild.


 

Förberedelser

1
IMG-335491
 

Förberedelser

 • Vrid tändningsnyckeln till läge 0.

 • Ta bort batteriets minusledning.


  Obs!

  Vänta minst tre minuter innan kontaktstycken tas isär, eller annan elutrustning tas bort.


2
IMG-268003
 

 • Lossa gasdämparens nedre fäste.

3
IMG-268004
 

4
IMG-268005
 

5
IMG-268006
 

 

Förberedelser baklucka

6
IMG-268007
 

Förberedelser baklucka

 • Ta bort de två skruvarna i öppningshandtaget.

7
IMG-268009
 

 • Ta bort skruven i nederkant av bakluckans övre panel, på båda sidor.

 • Haka av nederkanten av panelen från den undre panelen, på båda sidor.

8
IMG-268011
 

 • Ta bort bakluckans panel genom att först försiktigt dra loss den vid sidorna och sedan från ovankanten. Den sitter med clips på insidan.

9
IMG-268010
 

 • Ta bort den undre panelen genom att bända loss den runt om med ett falsben. Dra sedan försiktigt loss den så att samtliga clips på insidan släpper.

 • Är bilen försedd med elektrisk dörrstängare, lossa kontaktstycket till denna.

 

Förberedelse bagageutrymme

10
IMG-268012
 

Förberedelse bagageutrymme

 • Bänd försiktigt loss den bakre takbelysningen och lossa kontaktstycket.

11
IMG-268013
 

 • Ta bort skruven som håller takpanelen och bänd försiktigt loss den. Den sitter med tretton clips.

12
IMG-268014
 

 • Lossa gummilisten på vänster sida i bakluckeöppningen.

13
IMG-268015
 

 • Bänd försiktigt loss D-stolpspanelen i ovankant och dra loss/ upp den från sidopanelen. Den sitter med fyra clips.

14
IMG-259759
 

 • Ta bort de två skruvarna som håller bakluckans tröskel i bakstammen.

15
IMG-268016
 

 • Dra försiktigt loss bakluckans tröskelpanel, den sitter med sex clips.

 
16
IMG-268017
 

 • Ta bort sittdynan genom att dra upp den i framkant på båda sidor, den sitter med två hållare på undersidan.

17
IMG-268018
 

 • Fäll fram vänster ryggstöd.

 • Ta bort sidobolstret på vänster sida genom att först dra det bakåt i ovankant tills hakarna (1) släpper. Dra det sedan något inåt i bilen tills haken (2) släpper, och uppåt tills styrtappen (3) hakat ur fästet i nederkant.

18
IMG-268024
 

 • Ta bort de tre skruvarna i ovankant av sidopanel och toppanel.

19
IMG-268025
 

 • Dra försiktigt loss toppanelen från sidopanelen, den sitter med ett clips i framkant och en styrtapp i bakkant.

 • Haka ur säkerhetsbältet och lägg bort panelen.

20
IMG-268026
 

 • Ta bort vänster sidopanel genom att ta tag i ovankanten och försiktigt dra loss den från karossen, och lyft upp den. Den sitter med sex clips.

21
IMG-268027
 

 

Ditsättning kamera

22
IMG-353617
 

Ditsättning kamera

23
IMG-353618
 

 • Ta bort nummerplåt och hållare.

 • Ta mallen ur satsen. Placera den till höger om skyltbelysningens panel, så att den ligger an mot denna och mot bakluckans vertikala del. Mallen skall vara vänd så att de små pilmarkeringarna i mallen är synliga, och placeras som bilden visar.


  Viktigt!

  Det viktigt att mallen placeras rätt och är vänd som bilden visar för att kameran ska få korrekt placering i bakluckan.


 • Ta en ritspenna och märk ut för utsågning och borrning av hål till skruvar och kamera.

24
IMG-268029
 

 • Tejpa på bakluckan så att lackeringen inte skadas vid sågning och borrning.

 • Borra två Ø3mm (1/8") för fastsättning av kameran.

25
IMG-268030
 

 • Borra först ett hål så att sågbladet får plats.

 • Såga försiktigt upp hålet efter markeringens insida. Markeringen skall vara kvar.

 • Justera hålet vid behov med en fil.

 • Ta bort spånorna.

26
IMG-268031
 

 • Ta upp ett Ø25 mm (1" ) hål för ledningen till kameran i högra nedre delen av bakluckan, ungefär där bilden visar.


  Obs!

  Håll undan bandet till torkarmotorn så att det inte skadas under borrningen.


 • Jämna till kanterna med en fin fil.

 • Ta bort spånorna.

27
IMG-268032
 

 • Ta ledningsmattan märkt A i satsbilden.

 • För in ledningsänden med den gula markeringen genom det borrade hålet i bakluckan.

 • Lägg mallen över hålet inuti bakluckan. Mallen skall vara vänd med pilmarkeringarna mot bakluckan.

 • För ned ledningen i hålet.

28
IMG-268033
 

 • Dra ledningen genom mallen och hålet.

 • Anslut ledningens kontaktstycke till kameran.

29
IMG-268034
 

 • Skruva in höger skruv helt i kameran.

 • Justera in mallen så att det högra hålet på mallen ligger mitt för det högra hålet i luckan.

 • Håll mallen i dess position (inifrån hålet i bakluckan) och skruva samtidigt fast kamerans högra skruv så att den greppar.

 • Justera in det vänstra hålet mot mallen, sätt dit skruven och dra fast kameran.

 

Ledningsdragning

30
IMG-268035
 

Ledningsdragning

 • Lossa klamman i gummigenomföringen och dra försiktigt loss gummigenomföringen från infästningen i kaross och baklucka.

31
IMG-268036
 

 • Lossa hållarna för gummigenomföringen i kaross och baklucka. De sitter med fyra spärrhakar runt om.

32
IMG-268037
 

 • Tejpa runt hålkanten i karossen och på bakluckan för att undvika skador på ledningsmattan vid arbetet med denna. Tejpa med flera lager.

33A
IMG-287103
33B
IMG-287104
 

Bild A och B

 • Fäst ledningsmattan från kameran med en bandklamma (1) i den ordinarie ledningsmattans bandklamma (2).

34
IMG-268040
 

 • För ned ledningen i hålet i bakluckan och gummigenomföringens hållare.

35
IMG-268041
 

 • Tryck fast tre bitar av butyltejp på bakluckans högra gavel där bilden visar.

36
IMG-268042
 

 • Placera ledningsmattan från kameran innanför kontaktblecket till bakrutans värmetrådar.

 • Tryck fast ledningsmattan i bitarna av butyltejp.

 • Klamma fast ledningsmattan där den korsar befintlig ledningsmatta, med en bandklamma ur satsen.

37
IMG-268043
 

 • I tidiga monteringssatser sitter isolator runt kontakten på den delen av ledningen som inte är försedd med skavskydd. Peta försiktigt upp de fyra fästbyglarna och ta bort isolatorerna från kontakten.


  Obs!

  Var rädd om isolatorerna, de går lätt sönder.


38
IMG-268044
 

 • För in en trådspiral genom gummigenomföringen.

 • Tejpa fast kontaktstycket ordentligt vid tråden. Lägg även tråden en bit ut på ledningen så att inte hela kraften kommer på kontaktstycket när ledningen dras igenom. Tejpa nu fast tråden vid kontaktstycke och ledning.

39
IMG-268045
 

 • Dra försiktigt igenom kontaktstycket med ledning.

 • Ta bort tejpen och trådspiralen.

40
IMG-268047
 

 • För ned ledningsmattan genom hållaren till gummigenomföringen och hålet i ovankant av bakluckeöppningen.

41A
IMG-268048
41B
IMG-268465
 

Bild A

 • Ta kontaktens ena isolatordel med de två metallblecken ur satsen.

 • Placera kontakten försiktigt i isolatordelen med den rundade delen (1) av kontakten passande i motsvarande urtag (1) i isolatordelen. Uppviket (2) på kontakten skall också passa in i motsvarande urtag i isolatordelen.

Bild B

 • Placera försiktigt den andra isolatordelen på kontakten. Uppviket (2) på kontakten skall passa in i motsvarande urtag i isolatordelen.

 • Tryck ihop isolatorer och kontakt tills de fyra fästhakarna gripit in.

42
IMG-268049
 

 • Ta bort tejpen runt hålkanten i kaross och baklucka.

 • Tryck fast gummigenomföringens hållare i gummigenomföringens båda ändar.

43
IMG-268050
 

 • Snäpp igen klamman runt gummigenomföringen med tappen (1) passande i hålet (2).

 • Gör motsvarande med den andra klamman.

44
IMG-268051
 

 • Tryck fast gummigenomföringen i karossen i båda ändar.

45
IMG-268052
 

 • Fäll ned bakluckan och kontrollera att gummigenomföringen löper riktigt, den skall lägga sig i botten på bakluckans karm.

46
IMG-268053
 

 • Dra ledningsmattan åt vänster mot D-stolpen.

 • Klamma fast den ovanför takpanelen vid befintlig ledningsmatta med två bandklammor.

 • Dra den vid D-stolpen längs befintlig ledningsmatta till säkringshållarens framkant.

 • Klamma fast med tre bandklammor.

47
IMG-268054
 

 • Fortsätt dra ledningsmattan längs befintlig ledningsmatta, under skenan, och framåt mellan konsolen till skena och hjulhus.

 • Klamma fast vid befintlig ledningsmatta med två bandklammor.

 

Ditsättning av styrenhet parkeringskamera (PAC)

48
IMG-353732
 

Ditsättning av styrenhet parkeringskamera (PAC)

 • Vik upp bagagerumgolvets isoleringsmatta.

49
IMG-287223
 

 • Ta bort skumgummit på isoleringen vid perforeringen.

50
IMG-287123
 

 • Rengör i området på bagagerumsgolvet som bilden visar. Använd isopropanol.

 • Torka torrt.

51
IMG-255751
 

 • Ta styrenheten ur satsen.

 • Använd isopropanol och rengör de två blanka ytorna på styrenheten.

 • Torka torrt.

52
IMG-261496
 

 • Ta två kardborreband ur satsen och tryck ihop dem kant i kant.

53
IMG-222282
 

 • Klipp av kardborrebanden på mitten.

54
IMG-241925
 

 • Ta bort skyddsfilmen från den ena sidan av de två ihopsatta kardborrebanden.

55
IMG-255752
 

 • Tryck fast kardborrebanden på de rengjorda ytorna på styrenheten.

56
IMG-255753
 

 • Ta bort skyddsfilmen från de ditsatta kardborrebanden.

57
IMG-287147
 

 • Placera styrenheten på golvet så att den passar i uttaget i isoleringen.

 • Tryck fast styrenheten ordentligt i golvet.

 • Anslut den framdragna ledningens kontaktstycke till styrenheten.

58A
IMG-287143
58B
IMG-287144
 

Bild A

 • Ta adapterledningen B med gröna kontaktstycken ur satsen. Anslut det gröna 16-poliga kontaktstycket till styrenheten.

 • Anslut den gröna fördragna 5-poliga hankontakten till motsvarande kontakt i adapterledningen.

 • Klamma upp överbliven ledning vid befintliga med bandklamma.

Bild B gäller bilar med styrenhet dragkrok (TRM):

Bilden visar placering av styrenhet för parkeringskamera (PAC) tillsammans med styrenhet dragkrok (TRM).

 • Se till att parkeringskamerans styrenhet placeras så att denna och ledningarna ej skaver mot TRM-styrenheten.

 • Grön 5-polig hankontakt (1) lossas från TRM-enheten och ansluts till grön 5-polig honkontakt (2) i adapterledningen. De återstående gröna kontaktstyckena (3) i adapterledningen ansluts till styrenhet parkeringskamera och TRM-enhet.

59
IMG-353733
 

 • Ta jordledningen från den framdragna adapterledningen. Dra den bakåt längs ledningskanalen och den tunna ledningsmattan till bakstammen.

60
IMG-353734
 

 • Dra över ledningen till bakstammens högra sida och anslut den till befintligt jorduttag.

 • Dra åt jordskruven med 10 Nm (7.5 lbf.ft.).

61
IMG-353735
 

 • Klamma fast ledningen med bandklammor i befintliga ledningsmattor.

62
IMG-353736
 

 • Tvätta bakstammen med isopropanol där jordledningen skall tejpas fast. Torka torrt.

 • Använd en bred tejpremsa silvertejp/vävtejp eller motsvarande.


Obs!

Jordledningen får endast tejpas vid bakstammen, den får ej klammas vid den grova ledningsmattan.


 

Förberedelser kupé

63
IMG-346689
 

Förberedelser kupé

 • Lossa gummilisten.

64
IMG-338119
 

 • Ta bort panelen.

65
IMG-346676
 

66
IMG-346681
 

67
IMG-346677
 

68
IMG-346682
 

69
IMG-344717
 

 • Frigör låsningen.

70
IMG-344721
 

71
IMG-344722
 

 • Ta bort panelen.

72
IMG-341879
 

 • Ta bort skruvarna.

73
IMG-341941
 

 • Lossa kontaktstycket.

74
IMG-349876
 

 • Ta bort panelen.

75
IMG-349877
 

 • Ta bort skruvarna.

 • Ta bort panelen.

76
IMG-348526
 

Fordon med 5-tums ICM-display


Obs!

Om anslutningen saknas ska displayen bytas.


77
IMG-352166
 

Fordon med 7-tums display

 • Lossa kontaktstycket, om sådant finns.

 • använd eltejp för att fästa kontaktstycket i befintlig ledning.

78
IMG-345776
 

Gäller alla


Obs!

Antalet kontaktstycken, ledningar och ledningsklammor kan variera beroende på bilens utrustningsnivå.


 • Lossa kontaktstyckena.

79
IMG-287145
 

 • Ta den återstående ledningsmattan och anslut till styrenheten.

 • Dra den under balken vid hjulhuset, under isoleringsmattan och fram till dörröppningen i vänster bakdörr.

80
IMG-354975
 

 • Ta skumtejpen ur satsen och dela den på mitten.

81
IMG-241925
 

 • Ta bort skyddsfilmen från skumtejpen.

82
IMG-353731
 

 • Montera skumtejpen runt kablaget för att skydda ledningen från vassa kanter.

83
IMG-255771
 

 • Dra ut B-stolpspanelen i nederkant tills de två clipsen släpper.

 • Fortsätt dra ledningsmattan innanför B-stolpspanelen och framåt i bilen. Dra ledningsmattan längs vänstersidan, innanför golv och isolermattor, fram till framkanten på dörröppningen.

84
IMG-353574
 

Gäller endast vänsterstyrda fordon

 • Dra ledningsmattan innanför golv och isolermattor, en bit upp på A-stolpen och sedan snett uppåt, mellan A-stolpe och gavelpanelen, mot kombinationsinstrumentets plats. Dra fram ledningsmattan till platsen för bildskärmen i instrumentbrädan.

 • Placera ledningsmattan så att den inte kommer i kontakt med skarpa kanter eller rörliga delar under instrumentpanelen.

85
IMG-353581
 

Gäller endast högerstyrda fordon

 • Ta en trådspiral och för in den vid luftkanalerna genom hålet för bildskärmen. Dra den ut till vänster ovanför handskfacket och ut genom instrumentbrädans vänstra gavel.

 • Tejpa fast kontaktstycket på ledningen till bildskärmen vid trådspiralen.

 • Dra upp ledningen till platsen för bildskärmen och ut genom hålet i instrumentbrädan.

86
IMG-353636
 

Gäller alla fordon

 • Ta en bandklamma ur satsen och klamma fast ledningen i hålet på gaveln enligt bilden.

87
IMG-255775
 

Gäller endast vänsterstyrda bilar

 • Ta två bandklammor ur satsen och klamma fast ledningen vid befintliga ledningsmattor innanför instrumentet enligt bild.

88
IMG-348526
 

Gäller alla fordon med 5-tums ICM-display


Obs!

Om anslutningen saknas ska displayen bytas.


89
IMG-348747
 

90
IMG-348748
 

Gäller alla fordon


Obs!

Antalet kontaktstycken, ledningar och ledningsklammor kan variera beroende på bilens utrustningsnivå.


 • Anslut kontaktstycket.

91
IMG-352266
 

Gäller fordon med 5-tums ICM-display

 • Anslut kontaktstycket.

92
IMG-352267
 

Gäller fordon med 7-tums display

 • Anslut kontaktstycket.

93
IMG-349904
 

Gäller alla fordon

 • Sätt tillbaka panelen.

 • Sätt dit skruvarna.

 • Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

 

Borttagning

94
IMG-349804
 

Borttagning

 • Ta bort panelen.

95
IMG-349806
 

 • Ta bort skruvarana.

96
IMG-345282
 

 • Ta bort skruvarna.

97
IMG-339505
 

Gäller fordon med manuell växellåda

98
IMG-347222
 

99
IMG-345283
 

Fordon med automatisk växellåda

100
IMG-345284
 

 • Frigör shift-lock funktionen.

101
IMG-292804
 

Gäller alla fordon

 • Ta bort panelen.

102
IMG-340599
 

 1. Vik undan mattan.

 2. Haka av ledningsmattans clips.

 3. Lossa kontaktstycket.

103
IMG-341780
 

104
IMG-349811
 

 • Ta bort täcklocken.

 • Ta bort skruvarna.

105
IMG-292826
 

Fordon med 4-C system

 • Ta bort panelen.

106
IMG-345317
 

 • Lossa kontaktstycket.

107
IMG-349826
 

Gäller alla fordon


Viktigt!

Var försiktig så att hakarna inte skadas.


 • Ta bort panelen.

108
IMG-345295
 

 • Ta bort skruvarna.

109
IMG-345296
 

110
IMG-345763
 

 • Ta bort täckpluggen.

111
IMG-353616
 

 • Sätt dit strömställaren.

 • Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

112
IMG-336901
 

 • Sätt tillbaka batteriets minusledning.

113
IMG-336904
 


Varning!

När tändningen ska slås på första gången efter att batteriet har varit frånkopplat, ska detta utföras genom att stå utanför fordonet, sträcka in armen och undvika arbetsområdet för krockkuddarna.


 • Sätt tändningsnyckeln i läge II.

114
IMG-242268
 

 • Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA. Se VIDA eller tillbehörskatalog för artikelnummer på mjukvara.

115
IMG-354602
 

Gör funktionstest enligt nedan

 • Lägg i backväxeln.

 • Skärmen aktiveras.

 • Vänta tills meddelandet "Update Enviroment" visas på skärmen.

 • Följ instruktionerna som visas på skärmen.

 • stäng av tändningen i minst 10 sekunder.

 • Sätt på tändningen.

 • Skärmen aktiveras.

 • Kontrollera att stödlinjerna visas på skärmen och att dessa reagerar på rattrörelser.