Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S80 2015
S80L 2015

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313990741.031339994
Parkeringsassistans kamera vidvinkel fram
IMG-373506
 

Material

Benämning

Detaljnummer

Lågtemperaturfett

1161427


Utrustning
IMG-242205
IMG-345497
IMG-300203
IMG-327738
IMG-239667
IMG-244945
IMG-240693

IMG-353085


 
 

Information

1
 

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Förutsättningar

2
IMG-332179
 

Sätt tändningsnyckeln i läge 0.

Ta bort batteriets minusledning.

 

Färgers symbolik

3
IMG-363036
 

Obs!
Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.

 1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.

 2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.

 3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.

 4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.

 5. Används för standardverktyg och specialverktyg.

 6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

 

Borttagning

4
IMG-354313
 

Ta bort panelen.

5
IMG-354315
 

Ta bort panelen.

6
IMG-354318
 

Lossa tätningslisten.

7
IMG-354319
 

Ta bort panelen.

8
IMG-344930
 
9
IMG-354320
 
10
IMG-349804
 

Ta bort panelen.

11
IMG-349806
 

Ta bort skruvarna.

12
IMG-345282
 

Ta bort skruvarna.

 

Fordon med manuell växellåda

13
IMG-345747
 

Frigör låsningen som är placerad innanför växelspaksdamasken.

14
IMG-347222
 
 

Fordon med automatisk växellåda

15
IMG-345283
 
16
IMG-345284
 

Frigör shift-lock funktionen.

Placera växelspaken i läge D.

 

Alla fordon

17
IMG-341878
 

Ta bort panelen.

18
IMG-346036
 

Ta bort panelen.

19
IMG-340599
 
 1. Vik undan mattan.

 2. Haka loss clipset/clipsen.

 3. Lossa kontaktstycket.

20
IMG-350000
 
21
IMG-349811
 

Ta bort skruvarna.

22
IMG-347139
 

Ta bort panelen.

 

Fordon med 4-C system.

23
IMG-345317
 

Lossa kontaktstycket.

 

Alla fordon

24
IMG-349826
 

Viktigt!
Var försiktig så att hakarna inte skadas.

Ta bort panelen.

25
IMG-340605
 

Ta bort skruvarna.

26
IMG-345296
 

Lossa på panelen.

27
IMG-345763
 
 

Tillbehörsmontering

28
IMG-345764
 
 

Borttagning

29
IMG-349942
 

Ta bort skruvarna.

30
IMG-349946
 
31
IMG-353492
 

Viktigt!
Antalet kontaktstycken kan variera beroende på fordonets utrustningsnivå.

Lossa kontaktstyckena.

32
IMG-354616
 
33
IMG-354618
 
34
IMG-354649
 

Ta bort panelen.

35
IMG-370585
 

Ta bort skruvarna.

36
IMG-370584
 
37
IMG-349901
 

Viktigt!
Antalet kontaktstycken kan variera beroende på fordonets utrustningsnivå.

Lossa kontaktstyckena.

38
IMG-349903
 
39
IMG-353512
 
40
IMG-353511
 

Ta bort skruvarna.

41
IMG-349993
 

Ta bort panelen.

42
IMG-350006
 

Ta bort panelen.

43
IMG-352301
 

Ta bort skruvarna.

Gäller båda sidor.

44
IMG-352271
 

Ta bort panelen.

45
IMG-350026
 

Ta bort skruvarna.

46
IMG-349999
 

Lossa på panelen.

47
IMG-349992
 

Lossa kontaktstycket.

 

Tillbehörsmontering

48
IMG-350072
 
49
IMG-355161
 

Viktigt!
Säkerställ att ingen del av ledningsmattan kläms.

Underlätta ledningsdragning genom att tillfälligt höja upp golvkonsolen med hjälp av exempelvis en hylsa.

Dra igenom ledningen.

50
IMG-355174
 

Anslut kontaktstyckena.

51
IMG-355175
 

Riv av överlängden på skumtejpen.

52
IMG-355200
 

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

53
IMG-345857
 

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

Dra igenom ledningen.

Sätt fast ledningen.

54
IMG-355206
 
55
IMG-345863
 

Anslut kontaktstyckena.

56
IMG-349904
 
 

Borttagning

57
IMG-352186
 
58
IMG-352187
 

Vik undan mattan.

59
IMG-353339
 

Lokalisera gummigenomföringen under isoleringsmattan och tryck den utåt.

 

Tillbehörsmontering

60
IMG-345859
 

Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

61
IMG-345860
 

Dra igenom ledningen.

 

Ditsättning

62
IMG-353491
 

Anslut kontaktstyckena.

63
IMG-349948
 
64
IMG-349942
 

Sätt dit skruvarna.

 

Borttagning

65
IMG-345877
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort clipsen.

66
IMG-345878
 
67
IMG-345879
 

Obs!
På vissa modeller kan gummigenomföringen vara täckt av värmeskyddsplåten.

 

Tillbehörsmontering

68
IMG-345880
 

Dra igenom ledningen.

69
IMG-345881
 
70
IMG-353681
 

Viktigt!
Var extra försiktig vid hantering av denna komponent.

Använd: 1161427, Lågtemperaturfett

71
IMG-345883
 
 

Borttagning

72
IMG-373507
 
73
IMG-353377
 

Frigör hakarna.

74
IMG-373508
 
75
IMG-353381
 

Lossa kontaktstycket.

76
IMG-373509
 
77
IMG-273585
 
78
IMG-340533
 

Ta bort muttrarna.

 

Tillbehörsmontering

79
IMG-340606
 
80
IMG-345884
 

Dra igenom ledningen.

81
IMG-345885
 

Viktigt!
Se till att ledningen placeras så att den inte skadas av värme eller slitage.


Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

82
IMG-345886
 

Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

83
IMG-345887
 

Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

84
IMG-353446
 

Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

85
IMG-353447
 

Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

86
IMG-345889
 
87
IMG-340544
 

Viktigt!
Se till att ledningen placeras så att den inte skadas av värme eller slitage.

För in ledningen i kupén, anpassa ledningslängden ut i motorrummet och tryck fast gummigenomföringen.

88
IMG-354476
 

Viktigt!
Dra fast klammorna ordentligt.

 

Borttagning

89
IMG-373510
 

Obs!
Orienteringsvy

90
IMG-373511
 

Lokalisera aktuell markering.

 

Tillbehörsmontering

91
IMG-373512
 
92
IMG-347781
 
93
IMG-347786
 
94
IMG-373513
 
95
IMG-373514
 
96
IMG-373515
 

Anslut kontaktstycket.

97
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

98
IMG-336901
 

Sätt tillbaka batteriets minusledning.

99
IMG-242268
 

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

Beställ och ladda ned programvara enligt: 31288598