Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC70 2013
XC70 (08-) 2013

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313399881.131332429, 31339994, 31332421, 30758168
Parkeringsassistans kamera vidvinkel fram
IMG-354346
 

Material

Benämning

Detaljnummer

Lågtemperaturfett

1161427


Utrustning
IMG-242205
IMG-345497
IMG-300203
IMG-327738
IMG-239667
IMG-244945
IMG-240693

IMG-353536


 
 

Information

1
 

  • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

  • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

  • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

  • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

  • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Förutsättningar

2
IMG-332179
 

Sätt tändningsnyckeln i läge 0.

Ta bort batteriets minusledning.

 

Borttagning

3
IMG-354313
 

Ta bort panelen.

4
IMG-354315
 

Lossa tätningslisten.

5
IMG-354318
 

Ta bort panelen.

6
IMG-354319
 

Ta bort panelen.

7
IMG-344930
 
8
IMG-354320
 
9
IMG-349804
 

Ta bort panelen.

10
IMG-349806
 

Ta bort skruvarna.

11
IMG-345282
 

Ta bort skruvarna.

 

Fordon med manuell växellåda

12
IMG-345747
 

Frigör låsningen som är placerad innanför växelspaksdamasken.

13
IMG-347222
 
 

Fordon med automatisk växellåda

14
IMG-345283
 
15
IMG-345284
 

Frigör shift-lock funktionen.

16
IMG-341878
 

Ta bort panelen.

17
IMG-346036
 

Ta bort panelen.

18
IMG-340599
 
  1. Vik undan mattan.

  2. Haka loss clipset/clipsen.

  3. Lossa kontaktstycket.

19
IMG-353601
 
20
IMG-353602
 

Ta bort skruvarna.

21
IMG-347139
 

Ta bort panelen.

 

Fordon med 4-C system.

22
IMG-345317
 

Lossa kontaktstycket.

 

Alla fordon

23
IMG-349826
 

Viktigt!
Var försiktig så att hakarna inte skadas.

Ta bort panelen.

24
IMG-340605
 

Ta bort skruvarna.

25
IMG-345296
 
26
IMG-345763
 
 

Tillbehörsmontering

27
IMG-345764
 
 

Borttagning

28
IMG-349942
 

Ta bort skruvarna.

29
IMG-349946
 
30
IMG-353492
 

Lossa kontaktstyckena.

31
IMG-349876
 

Ta bort panelen.

32
IMG-349877
 

Ta bort skruvarna.

Ta bort panelen.

33
IMG-349901
 

Viktigt!
Antalet kontaktstycken kan variera beroende på fordonets utrustningsnivå.

Lossa kontaktstyckena.

34
IMG-349903
 
35
IMG-353512
 
36
IMG-353511
 

Ta bort skruvarna.

37
IMG-349993
 

Ta bort panelen.

38
IMG-350006
 

Ta bort panelen.

39
IMG-352301
 

Ta bort skruvarna.

Gäller båda sidor.

40
IMG-352271
 

Ta bort panelen.

41
IMG-350026
 

Ta bort skruvarna.

42
IMG-349999
 

Lossa på panelen.

43
IMG-349992
 

Lossa kontaktstycket.

 

Tillbehörsmontering

44
IMG-350072
 
45
IMG-355161
 

Viktigt!
Säkerställ att ingen del av ledningsmattan kläms.

Underlätta ledningsdragning genom att tillfälligt höja upp golvkonsolen med hjälp av exempelvis en hylsa.

Dra igenom ledningen.

46
IMG-355174
 

Anslut kontaktstyckena.

47
IMG-355175
 

Riv av överlängden på skumtejpen.

48
IMG-355200
 

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

49
IMG-345857
 

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

Sätt fast ledningen.

Dra igenom ledningen.

50
IMG-355206
 
51
IMG-345863
 

Anslut kontaktstyckena.

52
IMG-349904
 
 

Borttagning

53
IMG-352186
 
54
IMG-352187
 

Vik undan mattan.

55
IMG-353339
 

Vik undan isoleringen.

Lokalisera gummigenomföringen under isoleringsmattan och tryck den utåt.

 

Tillbehörsmontering

56
IMG-345859
 

Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

57
IMG-345860
 
 

Ditsättning

58
IMG-353491
 

Anslut kontaktstyckena.

59
IMG-349948
 
60
IMG-349942
 

Sätt dit skruvarna.

 

Borttagning

61
IMG-345877
 

Ta bort clipsen.

Ta bort skruvarna.

62
IMG-345878
 
63
IMG-345879
 

Obs!
På vissa modeller kan gummigenomföringen vara täckt av värmeskyddsplåten.

 

Tillbehörsmontering

64
IMG-345880
 

Dra igenom ledningen.

65
IMG-345881
 
66
IMG-353681
 

Viktigt!
Var extra försiktig vid hantering av denna komponent.

Dra igenom ledningen.

Använd: 1161427, Lågtemperaturfett

67
IMG-345883
 
 

Borttagning

68
IMG-353376
 
69
IMG-353377
 

Frigör hakarna.

70
IMG-353378
 
71
IMG-353381
 

Lossa kontaktstycket.

72
IMG-354328
 
73
IMG-273585
 
74
IMG-340533
 

Ta bort muttrarna.

 

Tillbehörsmontering

75
IMG-340606
 
76
IMG-345884
 

Dra igenom ledningen.

77
IMG-345885
 

Viktigt!
Se till att ledningen placeras så att den inte skadas av värme eller slitage.


Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

78
IMG-345886
 

Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

79
IMG-345887
 

Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

80
IMG-353446
 

Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

Dra ledningsmattan intill befintlig ledningsmatta.

81
IMG-353447
 

Obs!
Dra inte åt klammorna ännu.

82
IMG-345889
 
83
IMG-340544
 

Viktigt!
Se till att ledningen placeras så att den inte skadas av värme eller slitage.

För in ledningen i kupén, anpassa ledningslängden ut i motorrummet och tryck fast gummigenomföringen.

84
IMG-354476
 

Viktigt!
Dra fast klammorna ordentligt.

85
IMG-347781
 
86
IMG-347786
 
87
IMG-354996
 
88
IMG-354997
 
89
IMG-354998
 
90
IMG-354999
 

Sätt dit skruven.

91
IMG-345895
 

Anslut kontaktstycket.

92
IMG-354331
 
93
IMG-336901
 

Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

Sätt tillbaka batteriets minusledning.

94
IMG-242268
 

Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA. Se VIDA eller tillbehörskatalog för artikelnummer på mjukvara.