Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S60 Cross Country 2018

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307564331.131295410, 31334457
Farthållare
 
Utrustning
IMG-242205
A0000162

IMG-337681

IMG-344778


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Varning!

En pyroteknisk SRS-komponent får inte skruvas isär, repareras eller flyttas till ett annat fordon.

Vid tillfällig förvaring av krockkudde förarplats (SRS), ska denna placeras med metallsidan (baksidan) neråt på en väl skyddad plats. Detta för att ytmaterialet inte ska skadas.


1
IMG-332180
 

 • Sätt tändningsnyckeln i läge I för att avaktivera rattlåset.

 • Ta bort batteriets minusledning.


Obs!

SRS-systemet är aktivt en viss tid efter det att spänningen är frånkopplad. Vänta därför tre minuter innan arbetet påbörjas.


2
IMG-337651
 

 • Lossa spaken och dra rattkonsolen bakåt.

 • Bänd försiktigt loss gummitätningen i rattkåpan runt om.

3
IMG-329034
 

 • Dra försiktigt loss och ta bort panelen med gummitätning.

4
IMG-328978
 

 • Bänd försiktigt loss den övre kåpan från den undre i bakkant. Ta bort kåpan. Den sitter med clips vid sidorna.

5
IMG-344116
 

 • Vrid ratten så att hålet på rattens baksida blir åtkomlig.

6
IMG-337683
 

 • Använd en skruvmejsel som är 7 mm bred och med en längd på 225 mm.

7
IMG-344725
 

 • För in en skruvmejsel i det stora hålet på baksidan av rattens bakre plan.

8
IMG-344726
 

 • För in skruvmejselns spets under låsfjädern.

9
IMG-344727
 

 • Vrid skruvmejseln så att änden pressar upp låsfjädern tills den kommer förbi låshaken.

10
IMG-344117
 

 • Dra försiktigt loss ena sidan av rattmodulen. Den sitter hårt fast.

11
IMG-344118
 

 • Vrid ratten 180°.

 • Upprepa för låsfjädern på andra sidan.

 • Vrid ratten till neutralläge.

12
IMG-329003
 

 • Fäll försiktigt bak rattmodulen så att kontaktstyckena i ovankant blir åtkomliga.

 • Tryck in spärrarna på kontaktstycken (lilla bilden) och lossa dem.

 • Lägg bort rattmodulen och placera den med framsidan uppåt på lämpligt ställe.

13
IMG-329005
 

 • Ta tag om panelen i övre vänstra hörnet och dra försiktigt loss den tills tappen släpper. Använda båda händer.

 • Gör motsvarande på andra sidan.

14
IMG-339674
 

 • Ta ett falsben, vrid och dra försiktigt loss panelen nedtill på båda sidor.

15
IMG-344119
 

 • Lossa ledningen till knappsats från sitt spår.

16
IMG-344120
 

 • Ta bort den högra knappsatsen/knappsatsatrappen genom att försiktigt bända loss dem med ett falsben.

 • Vrid falsbenet för att pressa ur knappsatsen. Den sitter hårt fast med tre tappar i ratten, så det fordras kraft för att ta bort dem.

17
IMG-344121
 

 • Lossa ledning och kontaktstycke.

18
IMG-344122
 

19
IMG-344123
 

 • Placera ledningen i sitt spår.

20
IMG-339675
 

 • Sätt tillbaka panelen.

21
IMG-329019
 

 • Kontrollera att de tre fjädrande hållarna sitter fast. Om någon hållare fastnat i botten av ratten, ta bort den och sätt dit den på rattmodulen.

22
IMG-329020
 

 • Anslut de två kontaktstyckena till rattmodulen.

 • Placera rattmodulen i centrum av ratten och tryck fast den i botten av ratten.

 • Kontrollera att den sitter fast och går att trycka in runt om.

 • Sätt tillbaka losstagna detaljer i omvänd ordning.

23
IMG-337646
 

 • Sätt tändningsnyckeln i läge 0.

 • Sätt tillbaka batteriets minusledning.

24
IMG-336904
 


Varning!

När tändningen ska slås på första gången efter att batteriet har varit frånkopplat, ska detta utföras genom att stå utanför fordonet, sträcka in armen och undvika arbetsområdet för krockkuddarna.


 • Sätt tändningsnyckeln i läge II.

25
IMG-242268
 

 • Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA. Se VIDA eller tillbehörskatalog för artikelnummer på mjukvara.