Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
S60 2011
S60 (11-18) 2011

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307562701.531339994, 31332429, 30756482
Parkeringsassistans, kamera, vidvinkel fram
IMG-340859
 
Utrustning
IMG-242205
A0000162
IMG-239664
IMG-300203
IMG-342900

IMG-348255


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 
1
IMG-246024
 

Gäller alla


Obs!

Vissa moment i denna monteringsanvisning presenteras endast med bild.


Arbetet utförs likadant på vänster som högerstyrd bil. Vänsterstyrd bil visas. I de fall där det skiljer mellan vänster och högerstyrd bil visas båda utföranden.

 • Vrid tändningsnyckeln till läge 0.

 • Ta bort batteriets minusledning.


Obs!

Vänta minst tre minuter innan kontaktstycken tas isär, eller annan elutrustning tas bort.


2
IMG-298585
 

 • Ta bort sidopanelen på båda sidor.

3
IMG-340522
 

 • Ta bort bakre sidopanel.

4
IMG-345113
 

 • Bänd försiktigt loss panelen med luftblås i nederkant och sedan runt om. Den sitter med clips vid sidorna och upptill, samt hakar i nederkant.

5
IMG-339997
 

 • Dra ut panelen och lossa kontaktstycket till varningsblinker.

6
IMG-339998
 

 • Ta bort skruvarna.

7
IMG-339999
 

 • Ta bort skruvarna.

8
IMG-282533
 

 • Vik undan golvmattan vid tunnelkonsolens vänstra sida.

9
IMG-340192
 

 • Lossa clipset till ledningsmattorna från tunnelkonsolen.

 • Lossa kontaktstycket till CCM.

10
IMG-282544
 

 • Lossa kontaktstycket till knappsatsen för Four-C om bilen är försedd med detta.

11
IMG-296139
 

12
IMG-296140
 

Gäller bil med automatväxellåda

 • Frigör shift-lock funktionen.

 • För växelspaken till läge "D".

13
IMG-282545
 

14A
IMG-340001
14B
IMG-340196
 

Bild A och B

 • Bänd försiktigt loss mittkonsolens panel med början på båda sidor i bakkant. Den sitter med två clips längs långsidorna. På manuell växellåda sitter växelspaksdamasken fast med fyra hakar (1) runt växelspakens panel, (Bild B).

 • Lyft upp den ett stycke och se till att alla ledningar går fria från spakställ och detaljer i tunnelkonsolen, och lyft ur den.

15A
IMG-345114
15B
IMG-360002
15C
IMG-360001
15D
IMG-345115
 

Bild A, B, C och D

 • Bänd försiktigt loss panelen i nederkant och sedan runt om.

Använd: Radiomejsel

16
IMG-345232
 

 • Ta bort skruvarna.

17
IMG-345233
 

 • Dra försiktigt ut mediaspelaren, lossa kontaktstyckena och lägg undan dem.

 • 18A
  IMG-303385
  18B
  IMG-339921
   

  Bild A och B

  19
  IMG-340008
   

  • Lossa och dra ut display.

  20
  IMG-340569
   

  • Lossa kontaktstyckena till ledningarna från display och lägg bort den. Den skall användas igen.

  21
  IMG-340508
   

  • Peta ut 12V ledningen.

  22
  IMG-340510
   

  • Ta ledningsmattan ur satsen och placera den på vänster sida av tunnelkonsolen.

  • Anslut 12V ledningen till honkontakten på ledningsmattan och för in den kvarvarande hankontakten genom hålet till platsen där mugghållaren satt.

  • Dra ledningen framåt innanför mattan mot mittkonsolen.

  23
  IMG-340945
   

  • Klipp av skummet, ta bort skyddstejpen och linda skummet runt kontaktstycken och säkringshållare.

  24
  IMG-340946
   

  • Placera de skummade detaljerna i utrymmet enligt bild. Se till att ledningarna inte kommer i kontakt med skarpa kanter.

  25A
  IMG-340665
  25B
  IMG-340670
   

  Bild A

   Gäller vänsterstyrd bil

  • Fortsätt dra den kortare av ledningarna inuti mittkonsolen och upp till platsen för display. Vid behov använd trådspiral för att dra igenom ledningen. Ledningen dras fram mellan de båda luftkanalerna.

  • Dra den längre av ledningarna framför luftkanalerna i mittkonsolen över till andra sidan.

  • Klamma fast ledningen till display med bandklamma med clips enligt bild B. Se till att ledningarna inte dras så de riskerar att skavas av.

  • Dölj ledningsmattan innanför mattan i bakkant.

  Bild B

  26A
  IMG-340685
  26B
  IMG-340693
   

  Bild A

   Gäller högerstyrd bil

  • Fortsätt dra den kortare av ledningarna inuti mittkonsolen och upp till platsen för display. Vid behov använd trådspiral för att dra igenom ledningen. Låt den längre av ledningarna ligga på golvet så länge.

  • Klamma fast ledningen till display med bandklamma med clips enligt bild B. Se till att ledningen inte dras så de riskerar att skavas av.

  • Dölj ledningsmattan innanför mattan i bakkant.

  Bild B

  27
  IMG-340511
   

  Gäller alla

  • Anslut befintliga ledningar och den nya framdragna ledningen (1) till display.

  28
  IMG-340130
   

  • Sätt tillbaka display och dra fast.

  29
  IMG-340131
   

  30
  IMG-340146
   

  31
  IMG-303896
   

  32A
  IMG-340147
  32B
  IMG-340003
   

  Bild A och B

  • Anslut sätt tillbaka och dra fast mediaspelaren.

  33
  IMG-340564
   

  • Lossa kontaktstycket från klimatpanelen.

  34A
  IMG-340580
  34B
  IMG-340554
   

  Bild A och B

  • Ta bort skruvarna som håller klimatpanelen.

  • Ta bort klimatpanelen.

  35
  IMG-340700
   

  • Bänd försiktigt loss dummyn och lägg bort den.

  36
  IMG-340711
   

  • Ta knappen ur satsen och tryck försiktigt fast den istället för dummyn.

  37A
  IMG-340555
  37B
  IMG-340580
   

  Bild A och B

  38
  IMG-340563
   

  39
  IMG-340149
   

  40
  IMG-340150
   

  41
  IMG-339999
   

  42
  IMG-339905
   

  43
  IMG-342716
   

  44
  IMG-282559
   

  Gäller bilar med Four-C

  45
  IMG-340521
   

  Gäller alla

  46
  IMG-340523
   

  47
  IMG-340576
   

  48
  IMG-340581
   

  • Tejpa runt grillen.

  49A
  IMG-340552
  49B
  IMG-340547
   

  • Använd kil art.nr.9997390 för att bända loss grillen. Bänd mitt för fästhakarna (Bild B).

  50A
  IMG-340528
  50B
  IMG-340524
  50C
  IMG-340527
  50D
  IMG-340525
  50E
  IMG-340526
   

  Bild A, B, C, D och E

  • För in kilen mot stopp och tryck den nedåt, samtidigt som grillen dras utåt. Upprepa detta för samtliga fästhakar enligt bild (C-E).


  Obs!

  Grillen sitter hårt fast, så var rädd om stötfångarhöljet.


  51
  IMG-340574
   

  Gäller vänsterstyrd bild

  52
  IMG-340567
   

  53
  IMG-345234
   

  Gäller bilar med 5-Cyl motor

 • Punkterna 54-59 utförs för bättre åtkomst till gummigenomföringen i torpedväggen.

 • 54
  IMG-345235
   

 • Vik ut innerskärmen i bakkant.

 • 55
  IMG-345236
   

  56
  IMG-345397
   

 • Ta bort panelen.

 • 57
  IMG-345237
   

 • Ta bort skruvarna.

 • 58
  IMG-345238
   

 • Skjut katalysatorn åt vänster och fäst upp den med en bandklamma.

 • 59
  IMG-340716
   

 • Ta bort gummigenomföringen i torpedväggen på höger sida och lägg bort den.

 • 60
  IMG-340718
   

 • Vik tillbaka golvmattorna.

 • För in den långa ledningen i hålet och ut i motorrummet.

 • 61
  IMG-345239
   

 • Ta bort clipsen.

 • 62
  IMG-340606
   

 • Vik undan isoleringspanelen och för ned dragfjädern innanför den och ned till gummigenomföringen i torpedväggen.

 • Knyt fast 40 cm av en tunn elledning i den övre öglan för att möjliggöra längre utdragning av dragfjädern på bilens undersida.

 • 63
  IMG-340721
   

  • Ta gummigenomföringen ur satsen och klipp av den yttersta delen på en av gummitutorna.

  64
  IMG-340951
   

  • Ta expandertången, smörj in de tre expandertapparna med lågtemperaturfett.

  • För in tången och förstora hålet i den lilla gummitutan försiktigt och för på gummigenomföringen över kontakt med ledning.


  Obs!

  Förstora inte hålet mer än vad som behövs för att få igenom kontakten, gummigenomföringen kan lätt spricka.


  65
  IMG-340726
   

  • Tejpa fast kontaktstycket och en bit av ledingen vid dragfjädern.

  • Dra upp ledningen till motorns ovansida.

  66
  IMG-340629
   

  • Placera ledningen där den grova ledningsmattan går in i kallzonen (1).

  • Dra den längs ledningsmattan runt kylets expansionstank.

  • Klamma med bandklammor runt grov ledningsmatta. Dra inte åt klammorna ännu.

  67
  IMG-340539
   

  • Dra ledningen längs grov ledningsmatta och ledningskanal fram till strålkastarens plats.

  • Klamma med bandklammor runt plåtfläns, grov ledningsmatta och ledningskanal. Dra inte åt klammorna ännu.

  68
  IMG-340572
   

  • Lossa hakarna och för den övre distansen bakåt.

  69A
  IMG-340538
  69B
  IMG-340553
  69C
  IMG-340578
   

  Gäller bilar utan kylarspjäll

  Bild A, B och C

  • För in ledningen genom hålet i frontplåtens nederkant och ut.

  • Dra ledningen vidare framåt och under höger luftstyrning och ut framför kylet.

  • Tryck fast den övre distansen.

  • Dra fram ledningen och klamma vid de tre plåtkonsollerna.

  • Dra fram ledningen efter sista klamman enligt mått (Justera denna längd vid behov. Lämna så liten överlängd som möjligt innanför grillen). Dra inte fast klammorna ännu.

  70A
  IMG-340733
  70B
  IMG-340611
  70C
  IMG-340737
   

  Gäller bilar med kylarspjäll

  Bild A, B och C

  • För ut ledningen längst ner under luftstyrningen.

  • Vik undan gavel till spjäll och luftstyrning, och dra fram kontaktstycke med ledning.

  71
  IMG-340536
   

  • Placera ledningen under framkanten av grillen mellan energiabsorbent och kylarspjällets ram och ut.

  • Låt ledningen sticka ut ungefär enligt mått mittför där kameran skall sitta.

  72
  IMG-340829
   

  Gäller högerstyrda bilar

  73
  IMG-340618
   

  74
  IMG-345240
   

  Gäller bilar med 4-Cyl motor

 • Punkterna 75-76 utförs för bättre åtkomst till gummigenomföringen i torpedväggen.

 • Ta bort skruvarna

 • 75
  IMG-345241
   

 • Ta bort panelen.

 • 76
  IMG-340542
   

 • Ta bort gummigenomföringen i torpedväggen.

 • 77
  IMG-340541
   

 • Vik tillbaka golvmattan och isoleringsmattan.

 • För in den långa ledningen i hålet och ut i motorrummet.

 • 78
  IMG-340532
   

 • Ta bort clipsen.

 • 79
  IMG-340579
   

 • Vik undan isoleringspanelen och för ned dragfjädern innanför den och ned till gummigenomföringen i torpedväggen.

 • Knyt fast 40 cm av en tunn elledning i den övre öglan för att möjliggöra längre utdragning av dragfjäderna på bilens undersida.


 • Obs!

  På bilar med 6-Cyl motor finns slangarna till värmeelementet innnanför panelen. Detta medför att det blir trångt vid framdragningen av ledningen.


  80
  IMG-340721
   

  • Ta gummigenomföringen ur satsen och klipp av den yttersta delen på en av gummitutorna.

  81
  IMG-340954
   

  • Ta expandertången, smörj in de tre expandertapparna med lågtemperaturfett.

  • För in tången och förstora hålet i den lilla gummitutan försiktigt och för på gummigenomföringen över kontakt med ledning.


  Obs!

  Förstora inte hålet mer än vad som behövs för att få igenom kontakten, gummigenomföringen kan lätt spricka.


  82
  IMG-340738
   

  • Tejpa fast kontaktstycket och en bit av ledingen vid dragfjädern.

  • Dra upp ledningen till motorns ovansida.

  83A
  IMG-340535
  83B
  IMG-340747
   

  Bild A

  • Dra ledningen åt vänster innanför isoleringspanelen och på vänster sida av ledningskanalen.

  • Klamma vid ledningskanalen.

  • Dra den längs batterilådan och fram till ledningen i hörnet av batterilådan. Dra den så den inte riskerar att skavas av.

  Bild B

  • Fortsätt dra ledningen längs luftfiltrets bakkant och sedan på undersidan av frontplåten längs vajer till huvöppnaren. Klamma med bandklammor och clips. Dra inte fast klammorna ännu.

  84A
  IMG-340751
  84B
  IMG-340781
  84C
  IMG-340782
   

  Gäller bilar utan kylarspjäll

  Bild A, B och C

  • Fortsätt dra ledningen från frontplåtens undersida. För ut ledningen genom hålet i frontplåtens nederkant.

  • Dra ledningen vidare under vänster luftstyrning och ut framför kylet. Klamma med bandklammor.

  • Dra fram ledningen och klamma vid plåtkonsolen.

  • Dra fram ledningen efter klamman enligt mått (Justera denna längd vid behov. Lämna så liten överlängd som möjligt innanför grillen). Dra inte fast klammorna ännu.

  85A
  IMG-340565
  85B
  IMG-340613
  85C
  IMG-340540
   

  Gäller bilar med kylarspjäll

  Bild A, B och C

  • För ut ledningen längst ner under luftstyrningen.

  • Vik undan gavel till spjäll och luftstyrning, och dra fram kontaktstycke med ledning.

  86
  IMG-340571
   

  • Placera ledningen under framkanten av grillen mellan energiabsorbent och kylarspjällets ram och ut.

  • Låt ledningen sticka ut ungefär enligt mått mittför där kameran skall sitta.

  87
  IMG-353635
   

  Gäller bilar av lågemissionstyp. (DRIV'e).

  1. Såga eller klipp ut i hålet för kamerafästet.

  2. Fila eller slipa till eventuella ojämnheter.

  88
  IMG-340549
   

  Gäller alla

  • Ta grill och sätt dit framstycke till kamerahållaren.

  89
  IMG-348254
   

  • Ta bort linsskyddet.

  90
  IMG-348253
   

  • Sätt dit O-ringen.

  91
  IMG-348252
   

  • Sätt dit kamera, bakstycke och dra fast.


  Obs!

  Se till att vända kameran rätt.


  92A
  IMG-340545
  92B
  IMG-340570
  92C
  IMG-340561
   

  Bild A

   Bild B gäller vänsterstyrda bilar utan kylarspjäll, bild C med

  • Placera grillen med vänstergaveln först. Kontrollera att ledningsöverlängden är tillräcklig för att kunna ansluta kameran och trycka fast grillen.

  • Anslut ledningen till kameran.

  • Dra åt bandklammorna innanför grillen (Bild B).

  Bild B

  Bild C

  • Se till att inte ha mer ledningsöverlängd i grillen än att kameran kan anslutas. Resterande ledningsöverlängd trycks ner bakom grillens underkant.

  93A
  IMG-340777
  93B
  IMG-340509
  93C
  IMG-340562
   

  Bild A

   Bild B gäller högerstyrda bilar utan kylarspjäll, bild C med

  • Placera grillen med vänstergaveln först. Kontrollera att ledningsöverlängden är tillräcklig för att kunna ansluta kameran och trycka fast grillen.

  • Anslut ledningen till kameran.

  • Dra åt bandklammorna innanför grillen (Bild B).

  Bild B

  Bild C

  • Se till att inte ha mer ledningsöverlängd i grillen än att kameran kan anslutas. Resterande ledningsöverlängd trycks ner bakom grillens underkant.

  94
  IMG-340546
   

  Gäller alla vänster och högerstyrda bilar

  • Tryck fast grillen runt om. Se till att alla fästhakar gripit in.

  95
  IMG-340544
   

  • Dra tillbaka ledningsöverlängden från grillen och för in den i kupén.

  • Dra fast klammorna efter hand.

  • Tryck fast gummigenomföringen.

  96
  IMG-345242
   

  Gäller vänsterstyrd bil med 5-Cyl motor

 • För tillbaka katalysatorn.

 • 97
  IMG-345243
   

  98
  IMG-340577
   

  Gäller alla vänster och högerstyrda bilar

 • Sätt tillbaka kvarvarande losstagna detaljer i omvänd ordning.

 • 99
  IMG-336901
   

  • Sätt tillbaka batteriets minusledning.

  100
  IMG-336904
   


 • Varning!

  När tändningen slås på för första gången efter att batteriet har varit frånkopplat skall detta utföras genom att stå utanför fordonet, sträcka in armen och undvika arbetsområdet för krockkuddarna.


 • 101
  IMG-242268
   

  • Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA. Se VIDA eller tillbehörskatalog för artikelnummer på mjukvara.