Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V60 2011
V60 (-18) 2011

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307581091.130740417, 30715737, 31403479
Glasögonhållare, instegshandtag
IMG-242360
 
Utrustning
A0000162
IMG-239664

IMG-339492


 
  

INLEDNING

  • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

  • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

  • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

  • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

  • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

  

Obs!

Vissa moment i denna monteringsanvisning presenteras endast med bild.


1
IMG-339485
 

Använd: Radiomejsel

2
IMG-339493
 

3
IMG-339482
 

  • Denna ska inte användas igen.

4
IMG-339483
 

  • Se till att de fyra låsblecken (1) går på var sin sida om mutterplattorna där glasögonhållaren skall dras fast. Om blecken inte får plats kan dessa brytas av och kasseras.

5
IMG-339494
 

  • Momentdrag skruvarna med 8Nm (6 lbf.ft)

6
IMG-339484