2012 D3 MANUAL L.H.D

Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V60 2012
V60 (-18) 2012

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
312656291.131316074, 31316485, 31316484, 31265626, 31316075
Skidplate, främre stötfångare
IMG-339291
Utrustning
A0000162
IMG-239660
IMG-239681
A0000177
A0000214
M0000232

IMG-339292


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

  

Obs!

Utför arbetet vid en temperatur av minst 20 °C (68 °F).

Använd inte fordonet inom 2 timmar efter att arbetet är utfört.

Tvätta inte fordonet inom 48 timmar efter att arbetet är utfört.


 
1
IMG-339288
 

 • Tvätta ren bilen på de ytor som kommer att täckas av skidplate.

 • Torka torrt.

2
IMG-339289
 

 • Ta bort skruvarna och lägg bort dem, nya i satsen.

3
IMG-339290
 

Ta hjälp av en kollega vid uppmärkning

 • Placera skidplate i position enligt bild.

 • Tryck den underifrån och framifrån mot karossen där pilarna visar.

 • Märk ut sidornas positioner med tejpbitar.

 • Ta bort skidplate.

4
IMG-339275
 

 • Ta borrmallarna ur satsen och tryck fast borrmallarna i hålen i skidplate på båda sidor.

5
IMG-339274
 

 • Ta bort skyddstejpen på de båda mallarna.

6
IMG-339287
 

 • Centrera skidplate efter de gjorda markeringarna och tryck fast den så att borrmallarna på insidan fäster.

7
IMG-339280
 

 • Ta bort skidplate från grillen.

 • Ta bort tejpmarkeringarna.

8
IMG-339279
 

 • Borra upp hålen genom de fasttejpade borrmallarna.

9
IMG-339266
 

 • Ta bort borrmallar och tejprester på båda sidor.

10
IMG-339276
 

 • Borra upp hålen till Ø 8 mm (5/16 ").

 • Ta bort borrspånor och jämna till hålkanter.

11
IMG-339281
 

 • Tvätta med isopropanol där tejpen på skidplate trycks fast. Torka torrt.

12
IMG-339282
 

 • Ta clipsen ur satsen och ta fram skidplate igen.

 • För ner ena piggen på clipset under kanten på hålet i skidplate, vrid motsols och tryck samtidigt tills clipset är på plats.

 • Gör likadant på andra sidan.

13
IMG-339283
 

 • Vik ut skyddstejpens flikar på båda sidor.

14
IMG-339293
 


Obs!

Se till att skyddstejpens flikar är utvikta på skidplates framsida


 • Positionera skidplate i nedre grill och tryck fast mot stötfångarhöljet tills de två clipsen snäpper fast.

15
IMG-339273
 

 • Dra försiktigt loss skyddstejpen runt om på båda sidor i den ordningsföljd som visas, och tryck fast efter varje gång.

16
IMG-339284
 

 • Tryck nu fast skidplate ordentligt mitt för fastsättningstejpen runt om.

17
IMG-339285
 

 • Dra fast skidplate undertill med skruvar ur satsen. Börja på mitten och gå åt sidorna.