2012 D3 MANUAL L.H.D

Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V60 2012
V60 (-18) 2012

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
312656331.331316075, 31316074, 31316485, 31316484, 30756290, 31265630
Skidplate, bakre stötfångare
IMG-340000
Utrustning
IMG-345497
IMG-239660
IMG-240693
IMG-330288
IMG-333288
IMG-333293
IMG-332314

IMG-340092

IMG-340085


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 
1
IMG-245980
 

 • Vrid tändningsnyckeln till läge 0.


Obs!

Vänta minst en minut innan kontaktstycken tas isär, eller annan elutrustning tas bort.


2
IMG-340642
 

3
IMG-347701
 

Gäller fordon med parkeringsassistans

 • Lossa kontaktstyckena på båda sidor.

4
IMG-347702
 

 • Ta bort sensorerna. De skall användas igen.

5
IMG-347626
 

 • Ta bort ringarna. Dessa ska användas igen.

6
IMG-344142
 

 • Rengör sensorerna. Använd: Isopropanol

 • Låt torka.

7
IMG-344141
 

 • Matta försiktigt ner ytan. Använd: Slippapper, grovlek P1000

8
IMG-344142
 

 • Rengör sensorerna igen. Använd: Isopropanol

 • Låt torka.

 • Undvik att ta på de rengjorda ytorna.

9
IMG-344251
 


Viktigt!

Skydda anslutningarnas kontaktytor mot färg.


 • Lackera sensorerna i färgkod 426.

 • Använd Volvo Bättringsfärg. (Endast baslacken ska användas.)

 • Använd Volvo Klarlack. Detaljnummer: 9437467

10
IMG-333934
 


Viktigt!

Lacken ska först ha torkat efter lackering.


11
IMG-353515
 

Gäller alla

 • Ta skidplate ur satsen.

 • Sätt tejp på stötfångarhöljets utsida motsvarande markeringarna på insidan. Gör detta för att skydda lacken från sågfoten när urtaget för dragkroken ska sågas upp.

12
IMG-353440
 

 1. Markering för Delbart drag

 2. Markering för Fast drag

 • Såga ut enligt avsedd markering.


  Obs!

  Såga så att markeringen på insidan som markera urtaget blir kvar.


 • Ta bort tejpen.

 • Jämna till sågkanterna med en fintandad fil.

13
IMG-340098
 

Gäller fordon med parkeringsassistans

 • Borra upp hålen för bandklammorna till ledningsmattan.

14
IMG-340100
 

 • Lokalisera markeringarna, 2 st, på insidan av Skidplate.

 • Markera i centrum med en ritsnål.

15
IMG-340103
 

 • Borra hål i markeringarnas centrum med ett Ø 3mm (1/8") borr.

 • Borra upp hålen med ett Ø 10 mm (25/64") borr.

16
IMG-340114
 

 • Förstora hålen i stötfångarhöljet med hålskärare. Använd specialverktyg: 9997234.

 • Placera hålverktygets stödhylsa på insidan, och den skärande delen på utsidan av stötfångarhöljet.

17
IMG-340116
 

 • Rengör ytan runt hålen och dess innerkanter. Använd: Isopropanol.

 • Låt torka.

18
IMG-353514
 

 • Applicera primer på hålkanterna som skapades vid håltagning.

 • Stryk på ett tunt och jämnt lager primer på den rengjorda plastytan.


  Obs!

  Ej på höljets insida.


 • Använd: Vidhäftningsprimer för plast. Detaljnummer: 31335448


Tips

Spruta primer i burkens lock och applicera med en pensel.Viktigt!

Låt torka vid en temperatur på minst +20°C i 10 minuter, innan lackering.Obs!

Se även instruktion på sprayburk.


19
IMG-340137
 

 • Stryk på ett tunt och jämnt lager aktivator på en yta runt hålen som är lite större än en sensorhållare.


  Obs!

  Ej på hålkanterna.


 • Låt torka i minst 10 minuter.

 • Använd: 8637076 - Aktivator.

20
IMG-353519
 

 • Rengör ytan på hållarnna. Använd: Isopropanol

 • Låt torka.

21
IMG-353518
 

 • Stryk på ett tunt och jämnt lager aktivator på de rengjorda ytorna. Använd: 8637076 - Aktivator

 • Låt torka i minst 10 minuter.

22
IMG-353514
 

 • Applicera färg på hålkanterna som skapades vid håltagning.

 • Använd Volvo Bättringsfärg. (Endast baslacken ska användas.)

 • Använd Volvo Klarlack. Detaljnummer: 9437467


Tips

Spruta färg i burkens lock och applicera med en pensel.


23
IMG-343213
 

Gäller V60

24
IMG-337277
 

Gäller alla

25
IMG-337278
 

26A
IMG-337279
26B
IMG-337311
 

Bild A och B


Obs!

Ta hjälp av en kollega vid detta moment.


 • Haka av stötfångarhöljets gavel i den främre kanten från fästhaken på båda sidorna.

 • Dra försiktigt loss stötfångarhöljets gavlar tills fästhakarna i den bakre kanten, i bakskärmen samt under baklampan, släpper.

 • Dra loss stötfångarhöljet bakåt.

Gäller fordon med parkeringsassistans

 • Lossa kontaktstycket på höger sida.

27
IMG-347703
 

Gäller fordon med parkeringsassistans

 • Lossa ledningsmattan från stötfångarhöljets underdel. Clipsen som håller ledningsmattan används ej igen.

28
IMG-340226
 

Gäller alla

 • Bänd försiktigt loss och ta bort stötfångarhöljets underdel och lägg bort den.

29
IMG-340227
 

Gäller fordon med parkeringsassistans

 • Gör ren ytan bredvid höger sensor med isopropanol och torka torrt.

30
IMG-340228
 

 • Stryk på ett tunt och jämt lager aktivator art.nr.8637076 på den rengjorda ytan och låt torka i minst 10 min och max 30 min.

31
IMG-353515
 

32A
IMG-340204
32B
IMG-340200
 

Bild A och B

 • Klipp av hållarna med tejp på båda långsidor och nederdelen på de inre kortsidorna.

33
IMG-340202
 

 • Sätt i centreringsverktyget i hållaren enligt bild.


Obs!

Kontrollera att tillräckligt mycket av hållarna klippts bort innan skyddstejpen tas bort, genom att placera hållare med verktyg i de borrade hålen.


34
IMG-340203
 

 • Ta bort den kvarvarande skyddsfilmen.

35
IMG-340198
 

 • Tryck fast hållarna med hjälp av centreringsverktyget på stötfångarhöljet.


Obs!

Hållarna skall monteras vända åt det håll bilden visar. Hållarna måste monteras horisontellt och i linje med kant på skidplate.


36
IMG-340786
 

 • Ta hållaren ur satsen och ta bort skyddstejperna.

37
IMG-340188
 

 • Tryck fast hållaren enligt bild.

38
IMG-340189
 

 • Tryck fast en bandklamma i hållaren.

39
IMG-340191
 

Gäller alla

 • Sätt dit ny skidplate.

40
IMG-340179
 

Gäller fordon med parkeringsassistans

 • Sätt tillbaka sensorerna.

41
IMG-340181
 

 • Anslut kontaktstyckena.

42
IMG-344616
 

 • Tejpa runt ledningen till de nedre sensorerna enligt bild. Använd: El-tejp.

43
IMG-340186
 

 • Klamma fast ledningsmattan med bandklammor ur satsen.

44
IMG-353521
 

 • Sätt fast ledningsmattan med den ditsatta bandklamman.

45A
IMG-337324
45B
IMG-338572
 

Gäller alla

Bild A och B

46
IMG-347831
 

Gäller V60

47
IMG-337278
 

Gäller alla

48
IMG-337277
 

49
IMG-340642
 

50
IMG-340143
 

 • Gör ren den markerade ytan med isopropanol och torka torrt.

51
IMG-340171
 

 • Ta dekortejpen ur satsen.

 • Ta bort skyddstejpen.

52
IMG-340142
 


Obs!

Sträck inte tejpen vid fastsättning.


 • Sätt fast tejpen i fördjupningen i ovankant skidplate.

 • Fäst den i ena hörnet och sätt fast den så att ovankantenföljer fördjupningens ovankant.