Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
C30 2008

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307568971.331324389, 30790208
Fjärrstart för värmare, bränsledriven
IMG-320785
 
Utrustning
IMG-242205
A0000162
IMG-239664
IMG-239667
M0000232

J8803127

IMG-320807


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 
1
IMG-246024
 

 • Vrid tändningsnyckeln till läge 0.

 • Ta bort batteriets minusledning.


Obs!

Vänta minst tre minuter innan kontaktstycken tas isär, eller annan elutrustning tas bort.


 

Gäller C30

2
IMG-240958
 

Gäller C30

3
IMG-240957
 

4
IMG-241183
 

 • Ta bort bakluckans tröskelpanel genom att dra den uppåt tills de fyra clipsen på ovansidan och de åtta spärrhakarna i nederkant släpper.

5
IMG-305743
 

6
IMG-241185
 

 • Dra loss baksätets sittdyna genom att först dra i sätets bakkant, där den sitter med en hållare, och sedan dra i sätets framkant, där den sitter med två hållare.

 • Ta ut sittdynan.

7
IMG-250926
 

 • Fäll fram mittarmstödet.

 • Ta bort mittarmstödet genom att ta tag i varje ände och dra det uppåt tills det snäpper loss i bakkant från ryggstödets tappar (1).

 • Dra den sedan framåt tills hållarna (2) på ryggstödens sidor glidit ur motsvarande uttag (3) i mittarmstödet.

8
IMG-250927
 

 • Fäll fram ryggstödet.

 • Ta bort täcklocket till ryggstödets högra infästning.

9
IMG-250928
 

 • Ta bort skruven och låshylsan. Åtdragningsmoment 15 Nm (11.0 lbf.ft.).

10
IMG-250929
 

 • Vik ut ryggstödet från höger infästning.

 • Dra ut ryggstödet från infästningen vid armstödet och ta bort den.


Obs!

Ryggstödet kan sitta hårt fast.


11
IMG-250930
 

 • Dra loss gummilisten i bakkant av höger dörröppning.

12
IMG-251368
 

 • Lossa B-stolpspanelen i nederkant genom att bända på sidorna med ett falsben tills de två clipsen släpper.

13
IMG-277604
 

 • Ta bort clipsen i bakkant på höger bakre sidopanel.

 • Dra försiktigt loss sidopanelen med början i framkant/ovankant och sedan bakåt tills alla clips i ovankant har släppt.

 • Fäll panelen inåt. Frigör den från lastöglorna och lyft den ur lastgolvstödet.

 • Upprepa punkterna 3-9 för andra sidan.

14
IMG-241200
 

15
IMG-321163
 

16
IMG-321183
 

 • Gör rent den markerade ytan på insidan av den bakre sidorutan med isopropanol och torka torrt.

17
IMG-321184
 

 • Ta antennen ur satsen och tryck försiktigt ned låsningen på kontaktens breda sida.

18
IMG-321185
 

 • Bänd försiktigt upp den återstående låsningen på den smalare sidan och dra ur ledningsskon.

19
IMG-321186
 

 • För ned ledningen genom hålet bakom clipset till den borttagna panelen och genom hålet nedanför.

20
IMG-321187
 

 • För in ledningsskon i kontakten tills spärren griper in och tryck fast låsningen på sidan.

21
IMG-257987
 

 • Ta bort skyddsfilmen på antennens fastsättningstejp.

22
IMG-321188
 

 • Tryck fast antennen på rutans insida, så nära panelen som möjligt och med början på ledningen innanför panelen.

23
IMG-321189
 

 • Dra ner antennledningen i bakkant plåtkant och klamma fast den vid befintlig ledningsmatta med tre bandklammor ur satsen.


Obs!

Se till så att den dras på sådant sätt att den ej riskerar att skavas av.


24A
IMG-321363
24B
IMG-258619
 

Bild A

 • Leta rätt på AEM-modulen på sidan av höger hjulhus.

Bild B

 • Lossa det stora kontaktstycket (1) från AEM-styrenheten genom att trycka in spärren (A) och dra det svarta låshandtaget (B) i pilens riktning tills ett snäpp hörs.

 • Dra ut kontaktstycket ur AEM-styrenheten.

 • Lossa kontaktstycke (2) från AEM-styrenheten.

25
M3702530
 

  Ta bort:

 • det svarta spärrlocket (1), som håller den svarta kontakten på plats i kontaktstycket, genom att dra loss det i pilens riktning.

 • den svarta kontakten (2), genom att föra in ett spetsigt föremål i hålet i den andra gaveln och trycka ut den.

26
M3702955
 

 • Anslut den lilla gula ledningen från styrenheten till position 3 i AEM-styrenhetens kontaktstycke.


Obs!

Siffermarkeringarna finns på ovan- och undersidan av den svarta kontakten men är mycket små, så var noggrann vid ditsättningen av ledningen.


  Sätt tillbaka:

 • den svarta kontakten i kontaktstycket och lås fast den med spärrlocket.

 • kontaktstycket i AEM-styrenheten och lås fast den med det svarta låshandtaget.

27
IMG-258620
 

 • Ta ledningsmattan ur satsen.

 • Anslut kontaktstycke (2) till AEM-styrenheten.

 • Anslut det kvarvarande kontaktstycket (3) på T-ledningen till kontaktstycket som lossade från AEM-styrenheten.

28
IMG-321543
 

 • Ta kardborrebandet ur satsen och klipp av en 40 mm (1 9/16") lång bit.

29
IMG-321544
 

 • Klipp av de båda bitarna på mitten.

30
IMG-222283
 

 • Ta de två längsta avklippta bitarna och tryck fast i varandra.

31
IMG-222284
 

 • Ta mottagarenheten ur satsen och tvätta av den plana ytan med isopropanol och torka torrt.

32
IMG-222285
 

 • Ta bort skyddsfilmen på det ena av kardborrebanden.

33
IMG-222286
 

 • Tryck fast kardborrebanden på mottagarenheten.

34
IMG-321789
 

 • Tvätta rent de långsmala plana ytorna i kanterna på den mest plana delen av säkringshållaren på den nya ledningsmattan.

35
IMG-321790
 

 • Tryck fast de återstående kardborrebanden ordentligt med kortsidorna mot de rengjorda ytorna.

36
IMG-225262
 

 • Lossa försiktigt sekundärlåsningen på det svarta sexpoliga kontaktstycket på ledningsmattan med en liten skruvmejsel.

37
IMG-258665
 

 • Anslut grön (GR) ledning från satsen till position 3 och svart (BK) till position 6 i det sexpoliga kontaktstycket.

 • Tryck ihop sekundärlåsningen på det svarta sexpoliga kontaktstycket.

38
IMG-321791
 

 • Gör rent de två ytorna för fastsättning av säkringshållare och mottagare på karossidan bak och höger främre lastförankringsögla med isopropanol och torka torrt.

39
IMG-222287
 

 • Ta bort den sista skyddsfilmen på kardborrebanden.

40
IMG-321792
 

 • Tryck fast mottagarenheten på den övre av de rengjorda ytorna.

  Synkronisering av sändare-mottagare

 1. Anslut batteriets minusledning i bilen.

 2. Anslut antennledningen till mottagarenheten.

 3. Anslut kontaktstycket till mottagarenheten.

 4. Inom tidsintervallen 1.5 till 5 sekunder, tryck på "OFF"-knappen på sändaren tills lysdioden slocknar.

Synkroniseringen är utförd.

41
IMG-321804
 

 • Ta bort skyddstejpen på kardborrebandet till säkringshållaren.

42
IMG-321805
 

 • Tryck fast särkingshållaren på den kvarvarande rengjorda ytan.

43
IMG-321806
 

 • Ta reläet ur satsen och tryck fast i relähållaren.

44
IMG-321807
 

 • Klamma nu ihop all ledningsöverlängd tillsammans med relä och kontaktstycken (1), samt övrig överlängd (2).

 • Se till att klamma så inget skrammel från kontaktstycken och relähållare uppstår.

45
IMG-242268
 

 • Programmera mjukvaran enligt serviceinformationen i VIDA.

 • Prova funktionen enligt tillbehörsmanualen.

46
IMG-321809
 

47
IMG-241324
 

48
IMG-277605
 

49
IMG-241379
 

50
IMG-241378
 

51
IMG-246796
 

52A
IMG-251430
52B
IMG-251431
 

Bild A

 • Byt ut trasiga clips.

 • Tryck fast panelen på plats, se till att samtliga clips griper in.


Obs!

Det är elva clips på panelens baksida som skall fästa mot karossen. Var noga med inpassningen så att clipsen inte bryts av.


 • Dra fast panelen med befintlig skruv.

Bild B

 • Bilden visar clipsens placering på panelens baksida.

53
IMG-251432
 

 • Vrid loss det svarta plastclipset på insidan av framkanten med en skruvmejsel. Ersätt clipset med ett nytt och sätt tillbaka B-stolpspanelen.

54
IMG-261489
 

55
IMG-261490
 

 • Sätt tillbaka ryggstödet. Kontrollera att det sitter riktigt i sina infästningar.

56
IMG-261491
 

 • Sätt fast ryggstödet i den högra infästningen med skruven och låspinnen.

 • Dra i ryggstödet och kontrollera att det sitter fast i sina infästningar. Momentdrag skruven med 15 Nm (11 lbf.ft.).

57
IMG-261492
 

58
IMG-261493
 

 • Upprepa punkterna 48 och 52-58 för andra sidan.

59
IMG-246644
 

 • Sätt tillbaka mittarmstödet genom att ta tag i varje ände, föra det mot ryggstödets tappar (1) och passa in hållarna (2) i ryggstödens sidor i mittarmstödets uttag (3).

 • Tryck sedan ned mittarmstödet i bakkant så att tapparna (1) snäpper fast i uttagen (4). Ett snäppljud hörs när mittarmstödet trycks fast.

60
IMG-241377
 

 

Gäller S40 (04-)

61
J8504553
 

Gäller S40 (04-)

 • Ta bort bagagerumsmattan.

62
J8504552
 

 • Ta bort de övre golvstöden på höger och vänster sida, om sådana finns.

63
J8504554
 

  Borttagning av bakluckans tröskelpanel:

 • Bänd loss de två utvändiga clipsen i framkant/nederkant av bakluckans tröskelpanel.

 • Bänd upp tröskelpanelens ena hörn med ett falsben, så att de två clipsen i den änden släpper.

 • Dra upp tröskelpanelen i andra änden, så att resterande två clips släpper, och ta bort den.

  Lossning av bakluckans gummilist:

 • Lossa gummilisten där den täcker den högra sidopanelen i bakluckeöppningen.

64
J8504583
 

 • Haka av sidopanelen (2) från fästet på undersidan av hatthyllan.

 • Lossa kontaktstycket till 12V-uttaget, om sådant finns.

 • Ta bort sidopanelen genom att haka av den från lastförankringsöglorna (1).

65
J8504616
 

 • Ta bort det undre golvstödet på höger sida, genom att först ta bort de tre clipsen i botten av facken och sedan lyfta upp det.

66
J3904768
 

 • Ta bort styrenhet parkeringshjälp (PAM) med ledningar bakom det högra bakre hjulhuset.

 • Vid behov, lossa även befintliga ledningar runt omkring.

67
IMG-258667
 

 • Lossa AEM-styrenheten. Denna sitter fast med två stycken skruvar.

68
J8504663
 

 • Ta bort den övre panelen genom att dra den rakt inåt i fordonet.

69
IMG-258668
 

 • Gör rent den markerade ytan på insidan av bakrutan med isopropanol och torka torrt.

70
IMG-257987
 

 • Ta bort skyddsfilmen på antennens fastsättningstejp.

71
IMG-258669
 

 • Tryck fast antennen på rutans insida, så nära plåtkanten som möjligt.

 • Fäst ledningen vid befintlig ledningsmatta.

 • Tejpa fast kabelmattan enligt bilden så att den skyddas mot slitage från panelens styrning.

72
IMG-258670
 

 • Dra ner ledningen i bagageutrymmet, enligt bild.

73
IMG-258619
 

 • Lossa det stora kontaktstycket (1) från AEM-styrenheten genom att trycka in spärren (A) och dra det svarta låshandtaget (B) i pilens riktning tills ett snäpp hörs.

 • Dra ut kontaktstycket ur AEM-styrenheten.

 • Lossa kontaktstycke (2) från AEM-styrenheten.

74
M3702530
 

  Ta bort:

 • det svarta spärrlocket (1) som håller den svarta kontakten på plats i kontaktstycket, genom att dra loss det i pilens riktning.

 • den svarta kontakten (2), genom att föra in ett spetsigt föremål i hålet i den andra gaveln och trycka ut den.

75
M3702955
 

 • Anslut den lilla gula ledningen från styrenheten till position 3 i AEM-styrenhetens kontaktstycke.


Obs!

Siffermarkeringarna finns på ovan- och undersidan av den svarta kontakten men är mycket små, så var noggrann vid ditsättningen av ledningen.


  Sätt tillbaka:

 • den svarta kontakten i kontaktstycket och lås fast den med spärrlocket.

 • kontaktstycket i AEM-styrenheten och lås fast den med det svarta låshandtaget.

76
IMG-258620
 

 • Anslut kontaktstycke (2) till AEM-styrenheten.

 • Anslut det kvarvarande kontaktstycket (3) på T-ledningen till kontaktstycket som lossades från AEM-styrenheten.

77
IMG-258667
 

 • Sätt tillbaka AEM-styrenheten med de två skruvarna och dra åt.

78
IMG-222282
 

 • Ta kardborrebandet ur satsen och klipp av det på mitten.

79
IMG-222283
 

 • Tryck fast kardborrebanden mot varandra.

80
IMG-222284
 

 • Tvätta av den plana ytan på mottagarenheten med isopropanol och torka torrt.

81
IMG-222285
 

 • Ta bort skyddsfilmen på det ena av kardborrebanden.

82
IMG-222286
 

 • Tryck fast kardborrebanden på mottagarenheten.

83
IMG-225262
 

 • Lossa försiktigt sekundärlåsningen på det svarta sexpoliga kontaktstycket från satsen med en liten skruvmejsel.

84
IMG-258665
 

 • Anslut grön (GR) ledning från satsen till position 3 och svart (BK) till position 6 i det sexpoliga kontaktstycket.

 • Tryck ihop sekundärlåsningen på det svarta sexpoliga kontaktstycket.

85
IMG-258663
 

  Synkronisering av sändare-mottagare

 1. Anslut batteriets minusledning i bilen.

 2. Anslut antennledningen till mottagarenheten.

 3. Anslut kontaktstycket till mottagarenheten.

 4. Inom tidsintervallet 1.5 till 5 sekunder, tryck på "OFF"-knappen på sändaren tills lysdioden slocknar.

Synkroniseringen slutförd.

 • Tryck fast mottagarenheten på kardborrebandet på karossplåten om denna lossats.


Obs!

Kabelöverlängd från timer-relä tejpas ihop och placeras bredvid styrenheten under isoleringsmattan.


86
IMG-258674
 

 • Gör rent den markerade ytan på insidan av den plana plåtytan med isopropanol och torka torrt.

87
IMG-222287
 

 • Ta bort den sista skyddsfilmen på kardborrebanden.

88
IMG-258675
 

 • Tryck fast mottagarenheten ordentligt på den plana plåtytan på bakskärmen.

 • Klamma fast relähållare och säkringshållare vid befintliga ledningsmattor med bandklammor så de sitter fast och inte skramlar.

89
 

 • Återmontera styrenhet parkeringshjälp (PAM) om detta finns, och samtliga paneler.

90
IMG-242268
 

 • Ladda ner mjukvara för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

 

Gäller V50

91
J8504575
 

Gäller V50

 • Ta bort bagagerumsmattan.

92
J8504577
 

  Borttagning av bakluckans tröskelpanel:

 • Bänd loss de fyra utvändiga clipsen i framkant/nederkant av bakluckans tröskelpanel.

 • Bänd upp tröskelpanelens ena hörn med ett falsben, så att de två clipsen på kortsidan släpper.

 • Dra upp tröskelpanelen så att resterande sex clips släpper, och ta bort den.

93
J8504578
 

  Lossning av bakluckans gummilist:

 • Lossa gummilisten där den täcker den högra sidopanelen och ta bort den.

94
J8504707
 

  Borttagning av sidobolster:

 • Ta tag i ovankant av det högra sidobolstret och dra framåt så att clipsen på baksidan släpper.

 • Skjut sidobolstret uppåt.

  Borttagning av täckpanel i framkant/ovankant av sidopanel:

 • Ta bort skruven i bakkant av täckpanelen vid den högra sidopanelens framkant/ovankant.

 • Dra täckpanelen uppåt så att de fyra clipsen på insidan släpper.

95
J8504585
 

 • Dra loss gummilisten i bakkant av den högra bakdörrens dörröppning.

  Borttagning av nedre C-stolpspanel:

 • Bänd försiktigt loss den nedre C-stolpspanelen på höger sida. Bänd i ovankant med ett falsben av plast.

 • Dra i C-stolpspanelen så att de två övre clipsen släpper. Fortsätt sedan dra nedåt tills de två sista clipsen släppt.

96
J8504570
 

  Borttagning av sidopanel:

 • Fäll ut lastförankringsöglorna på höger sidopanel.

 • Ta en ritspenna med vinklad spets och för in i hålen i ovankant av täcklocken (1). Vrid ritspennan, så att spetsen greppar tag om täcklockens baksida, och dra loss täcklocken.

 • Ta bort skruvarna i lastförankringsöglorna.

 • Ta bort skruven (2) i framkant/ovankant av sidopanelen.

 • Dra loss sidopanelen i ovankant, så att de två clipsen i sidorutans bakkant/underkant samt clipset i D-stolpens nederkant släpper.

 • Lossa kontaktstycket till 12V-uttaget, om sådant finns.

97
J8504576
 

 • Ta bort det högra golvstödet, genom att först ta bort de tre clipsen i botten på facket och sedan lyfta upp det.

98
J3904767
 

  Gäller bilar med parkeringshjälp (PAM):

 • Ta bort styrenhet parkeringshjälp (PAM) med ledningar bakom det högra bakre hjulhuset.

 • Vid behov: lossa även befintliga ledningar runt omkring.

99
J8504615
 

 • Ta bort isolerpanelen. Panelen sitter fast med två clips.

100
IMG-258614
 

 • Lossa AEM-styrenheten. Den sitter fast med två stycken skruvar.

101
J8504579
 

102
IMG-258615
 

103
IMG-258616
 

104
IMG-258617
 

 • Gör rent den markerade ytan på insidan av bakrutan med isopropanol och torka torrt.

105
IMG-257987
 

 • Ta bort skyddsfilmen på antennens fastsättningstejp.

106
IMG-258618
 

 • Tryck fast antennen på rutans insida, så nära plåtkanten som möjligt.

 • Fäst ledningen vid befintlig kabelmatta.

107
IMG-258619
 

 • Lossa det stora kontaktstycket (1) från AEM-styrenheten genom att trycka in spärren (A) och dra det svarta låshandtaget (B) i pilens riktning till ett snäpp hörs.

 • Dra ut kontaktstycket ur AEM-styrenheten.

 • Lossa kontaktstycke (2) från AEM-styrenheten.

108
M3702530
 

  Ta bort:

 • det svarta spärrlocket (1), som håller den svarta kontakten på plats i kontaktstycket, genom att dra loss det i pilens riktning.

 • den svarta kontakten (2), genom att föra in ett spetsigt föremål i hålet i den andra gaveln och trycka ut den.

109
M3702955
 

 • Anslut den lilla gula ledningen från styrenheten till postition 3 i AEM-styrenhetens kontaktstycke.


Obs!

Siffermarkeringarna finns på ovan- och undersidan av den svarta kontakten men är mycket små, så var noggrann vid ditsättningen av ledningen.


  Sätt tillbaka:

 • den svarta kontakten i kontaktstycket och lås fast den med spärrlocket.

 • kontaktstycket i AEM-styrenheten och lås fast det med det svarta låshandtaget.

110
IMG-258620
 

 • Anslut kontaktstycke (2), till AEM-styrenheten.

 • Anslut det kvarvarande kontaktstycket (3) på T-ledningen till kontaktstycket som lossades från AEM-styrenheten.

111
IMG-258614
 

 • Sätt tillbaka AEM-styrenheten med de två skruvarna och dra åt.

112
IMG-222282
 

 • Ta kardborrebandet ur satsen och klipp av det på mitten.

113
IMG-222283
 

 • Tryck fast kardborrebanden mot varandra.

114
IMG-222284
 

 • Tvätta av den plana ytan på mottagarenheten med isopropanol och torka torrt.

115
IMG-222286
 

 • Tryck fast kardborrebanden på mottagarenheten.

116
IMG-222287
 

 • Ta bort den sista skyddsfilmen på kardborrebanden.

117
IMG-225262
 

 • Lossa försiktigt sekundärlåsningen på det svarta sexpoliga kontaktstycket från satsen med en liten skruvmejsel.

118
IMG-258665
 

 • Anslut grön (GR) ledning från satsen till position 3 och svart (BK) till position 6 i det sexpoliga kontaktstycket.

 • Tryck ihop sekundärlåsningen på det svarta sexpoliga kontaktstycket.

119
IMG-258663
 

  Synkronisering av sändare-mottagare

 1. Anslut batteriets minusledning i bilen.

 2. Anslut antennledningen till mottagarenheten.

 3. Anslut kontaktstycket till mottagarenheten.

 4. Inom tidsintervallet 1.5 till 5 sekunder, tryck på "OFF"-knappen på sändaren tills lysdioden slocknar.

Synkroniseringen slutförd.

 • Tryck fast mottagarenheten till kardborrebandet på karossplåten om denna lossats.


Obs!

Kabelöverlängd från timer-relä tejpas ihop och placeras bredvid styrenheten under isoleringsmattan.


120
IMG-258664
 

 • Gör rent den markerade ytan på insidan av den plana plåtytan med isopropanol, och torka torrt.

121
IMG-258666
 

 • Tryck fast mottagarenheten ordentligt på den plana plåtytan på bakskärmen.

 • Klamma fast relähållare och säkringshållare vid befintliga ledningsmattor med bandklammor så de sitter fast och inte skramlar.

122
 

 • Återmontera styrenhet parkeringshjälp (PAM), om detta finns, och samtliga paneler.

123
IMG-242268
 

 • Ladda ner mjukvara för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

 • Prova funktionen enligt tillbehörsmanualen.

 

Gäller C70 (06-)

124
IMG-221940
 

Gäller C70 (06-)

 • Öppna bagageluckan.

125
IMG-221661
 

 • Lyft upp bagageutrymmets avdelare.

126
IMG-221960
 

  Ta bort:

 • locket på verktygslådan.

 • reservhjulet, om sådant finns.

127
IMG-221961
 

 • Plocka ur verktygen ur verktygslådan.

  Ta bort:

 • clipset.

 • skruven.

 • verktygslådan.

128
IMG-221962
 

 • Ta bort de tre skruvarna och lastsäkringsöglorna från golvet.

129
IMG-242965
 

 • Ta bort kåpan för bakluckans stopp genom att bända med ett falsben mellan kåpan och stoppet så att hakarna släpper.

130
IMG-242966
 

 • Ta bort de två lamporna genom att trycka in de två spärrarna i ovankant med en skruvmejsel.

131
IMG-242967
 

  Gäller bilar med nödöppningshandtag i bagageutrymmet

 • Ta bort bagageluckans nödöppningshandtag genom att trycka ut sprinten vid öglan och kroka ur vajern.

132
IMG-221966
 

 • Ta bort de två skruvarna i tröskelskoningen.

133
IMG-221967
 

 • Ta bort tröskelskoningen genom att dra den uppåt tills clipsen släpper. Vik tröskelskoningen åt sidan.

134
IMG-221968
 

 • Ta bort mattan i bagageutrymmet.

135
IMG-221969
 

 • Ta bort gummistoppet på takets stoppbygel.

136
IMG-221972
 

 • Märk ut stoppbygel för taket i förhållande till skruven.

 • Ta bort skruven och takets stoppbygel.

137
IMG-242968
 

 • Ta bort låset för lastavdelaren genom att bända med ett falsben mellan matta och lås.

138
IMG-221974
 

 • Ta bort skruven och lastsäkringsöglan på höger sida.

139
IMG-242969
 

 • Ta bort kåpan för stoppbygeln.

140
IMG-221976
 

 • Lossa de fyra clipsen på sidopanelen.

141
IMG-262684
 

 • Vik ut sidopanelen för åtkomst av AEM.

142
IMG-262685
 

 • Lossa AEM-styrenheten.

143
IMG-262686
 

 • Gör rent den markerade ytan på insidan av bakrutan med isopropanol och torka torrt.

144
IMG-257987
 

 • Ta bort skyddsfilmen på antennens fastsättningstejp.

145
IMG-262687
 

 • Tryck fast antennen på den plana plåtytan strax under höger baklampa, enligt bild.

 • Fäst ledningen vid befintlig kabelmatta.

146
IMG-258619
 

 • Lossa det stora kontaktstycket (1) från AEM-styrenheten genom att trycka in spärren (A) och dra det svarta låshandtaget (B) i pilens riktning tills ett snäpp hörs.

 • Dra ut kontaktstycket ur AEM-styrenheten.

 • Lossa kontaktstycke (2) från AEM-styrenheten.

147
M3702530
 

  Ta bort:

 • det svarta spärrlocket (1) som håller den svarta kontakten på plats i kontaktstycket, genom att dra loss det i pilens riktning.

 • den svarta kontakten (2), genom att föra in ett spetsigt föremål i hålet i den andra gaveln och trycka ut den.

148
M3702955
 

 • Anslut den lilla gula ledningen från styrenheten till position 3 i AEM-styrenhetens kontaktstycke.


Obs!

Siffermarkeringarna finns på ovan- och undersidan av den svarta kontakten men är mycket små, så var noggrann vid ditsättningen av ledningen.


  Sätt tillbaka:

 • den svarta kontakten i kontaktstycket och lås fast den med spärrlocket.

 • kontaktstycket i AEM-styrenheten och lås fast den med det svarta låshandtaget.

149
IMG-258620
 

 • Anslut kontaktstycke (2) till AEM-styrenheten.

 • Anslut det kvarvarande kontaktstycket (3) på T-ledningen till kontaktstycket som lossades från AEM-styrenheten.

150
IMG-262688
 

 • Sätt tillbaka AEM-styrenheten.

151
IMG-222282
 

 • Ta kardborrebandet ur satsen och klipp av det på mitten.

152
IMG-222283
 

 • Tryck fast kardborrebanden mot varandra.

153
IMG-222284
 

 • Tvätta av den plana ytan på mottagarenheten med isopropanol och torka torrt.

154
IMG-222286
 

 • Tryck fast kardborrebanden på mottagarenheten.

155
IMG-225262
 

 • Lossa försiktigt sekundärlåsningen på det svarta sexpoliga kontaktstycket från satsen med en liten skruvmejsel.

156
IMG-258665
 

 • Anslut grön (GR) ledning från satsen till position 3 och svart (BK) till position 6 i det sexpoliga kontaktstycket.

 • Tryck ihop sekundärlåsningen på det svarta sexpoliga kontaktstycket.

157
IMG-262783
 

  Synkronisering av sändare-mottagare

 1. Anslut batteriets minusledning i bilen.

 2. Anslut antennledningen till mottagarenheten.

 3. Anslut kontaktstycket till mottagarenheten.

 4. Inom tidsintervallet 1.5 till 5 sekunder, tryck på "OFF"-knappen på sändaren tills lysdioden slocknar.

Synkroniseringen utförd.

 • Tryck fast mottagarenheten till kardborrebandet på karossplåten om denna lossats.


Obs!

Kabelöverlängd tejpas ihop och placeras bredvid styrenheten.


158
IMG-262784
 

 • Gör rent den markerade ytan på insidan av den plana plåtytan med isopropanol och torka torrt.

159
IMG-222287
 

 • Ta bort den sista skyddsfilmen på kardborrebanden.

160
IMG-262785
 

 • Tryck fast mottagarenheten ordentligt på den plana plåtytan på bakskärmen.

 • Klamma fast relähållare och säkringshållare vid befintliga ledningsmattor med bandklammor så de sitter fast och inte skramlar.

161
IMG-242268
 

  Sätt tillbaka:

 • sidopanelen.

 • stopp och fästbyglar.

 • bagagerumsmattan.

 • tröskelpanelen med belysning.

 • eventuell nödöppnare.

 • stoppet för bagageluckan.

 • lastankringsöglorna, momentdrag skruvarna med 24 Nm (17 lbf.ft.).

 • verktygslådan.

 • avdelaren.

 • Ladda ner mjukvara för tillbehörets information enligt serviceinformationen i VIDA.