Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V70 2009
V70 (08-) 2009

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307561891.230756129
USB/Ipod Music Player, Interface, hållare
 
Utrustning
A0000162
IMG-239981

IMG-302043

IMG-213320


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Gäller S40, V50, C30 och C70

1
IMG-302044
 

Gäller S40, V50, C30 och C70

2
IMG-302045
 

Placering gäller vänsterstyrd bil

3
IMG-302046
 

Gäller vänsterstyrd bil

 • Placera hållaren mot bakre gaveln.

4
IMG-302083
 

Gäller vänsterstyrd bil

5
IMG-302084
 

Gäller högerstyrd bil

6
IMG-302085
 

Gäller högerstyrd bil

 • Placera hållaren i mitten på sidogaveln.

7
IMG-302087
 

Gäller högerstyrd bil

8
IMG-302088
 

Gäller alla

 • Markera och gör hål med ritsnål eller dylikt.


Viktigt!

Hålet får ej vara större än 2 mm.


 

Gäller XC90

9
IMG-302089
 

Gäller XC90

10
IMG-302090
 

 • Placera hållaren i tunnelfackets främre gavel.

11
IMG-302091
 

12
IMG-302092
 

Gäller bil med dvd-spelare (RSE)

 • Placera hållaren på bakre gaveln i tunnelfacket.

13
IMG-302093
 

Gäller bil med dvd-spelare (RSE)

14
IMG-302094
 

Gäller alla

 • Markera och gör hål med en ritsnål eller dylikt.


Viktigt!

Hålet får ej vara större än 2 mm.


 

Gäller V70, XC70 och S80

15
IMG-302403
 

Gäller V70, XC70 och S80

16
IMG-302404
 

Gäller vänsterstyrd bil

 • Placera hållaren på den högra långsidan mot den bakre gaveln.

17
IMG-302405
 

Gäller vänsterstyrd bil

18
IMG-302406
 

Gäller högerstyrd bil samt bil med dvd-spelare (RSE)

19
IMG-302407
 

Gäller högerstyrd bil samt bil med dvd-spelare (RSE)

20
IMG-302094
 

Gäller alla

 • Markera och gör hål med ritsnål eller dylikt.


Viktigt!

Hålet får ej vara större än 2 mm.


 

Gäller XC60

21
IMG-302408
 

Gäller XC60

22
IMG-302409
 

Gäller vänsterstyrd bil samt högerstyrd bil med telefon

 • Placera hållaren på den högra långsidan mot den bakre gaveln.

23
IMG-302410
 

Gäller vänsterstyrd bil samt högerstyrd bil med telefon

24
IMG-302423
 

Gäller högerstyrd bil

 • Placera hållaren på den vänstra långsisdan mot den främre gaveln.

25
IMG-302424
 

Gäller högerstyrd bil

26
IMG-302094
 

Gäller alla

 • Markera och gör hål med en ritsnål eller dylikt.


Viktigt!

Hålet får ej vara större än 2 mm.


 

Gäller alla

27
IMG-302443
 

Gäller alla

 • Lossa skruvarna.

28
IMG-302444
 

 • Ta bort bakstycke.

29
IMG-302445
 

 • Markering på kontakten ska vara vänd utåt.

30
IMG-302446
 

 • Tryck in spärrarna och sätt dit kontakten.

31
IMG-302447
 

 • Sätt dit bakstycket och skruvarna.

32
IMG-302448
 

 • Sätt dit kontakten med markeringen vänd utåt.

33
IMG-302449
 

 • Sätt dit skruven.

34
IMG-302450
 

 • Skruva fast hållaren i tunnelfacket.

 • Försök att mata in eventuell överlängd på ledningar.