Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC70 2016
XC70 (08-) 2016

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
312575291.730790197, 31414085, 31324390
Fjärrstart bränsledriven värmare
IMG-372259
 
Utrustning
IMG-242205
IMG-351621
IMG-345497
IMG-239664
IMG-240675

IMG-341692


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 
1
IMG-332193
 


Obs!

Kontrollera först att vindrutetorkarna befinner sig i parkeringsläget.


 • Sätt tändningsnyckeln i läge 0.

2
IMG-341413
 


Obs!

Kontrollera först att vindrutetorkarna befinner sig i parkeringsläget.


 • Ta bort kåporna.

3
IMG-341414
 

 • Ta bort muttrarna

4
IMG-341411
 

 • Lossa torkararmarna med hjälp av specialverktyg 9814088.

5
IMG-341418
 

 • Ta bort torkararmarna.

6
IMG-372146
 

 • Ta bort locket

7
IMG-372152
 

 • Ta bort clipsen.

8
IMG-372166
 

 • Lossa på styrningen.

 • Utföres på båda sidor

9
IMG-372164
 

 • Ta bort plenumtäckningen

10
IMG-332180
 

 • Sätt tändningsnyckeln i läge I.

 • Ta bort batteriets minusledning.


Obs!

Vänta minst en minut innan kontaktstycken tas isär, eller annan elutrustning tas bort.


11
 

Gäller bilar med extra batteri

12
IMG-359102
 

 • Lossa batteriledningar och avluftningsslang

13
IMG-359103
 

 • Ta bort låsbygeln

14
IMG-359104
 

 • Ta bort batteriet

 • 15
  IMG-359105
   

 • Ta bort dräneringsbaljan

 • 16
  IMG-359108
   

 • Ta bort muttrarna och konsolen

 • 17
   

  Gäller alla

  18
  IMG-354313
   

 • Ta bort instrumentbrädans högra gavelpanel.

 • 19
  IMG-354315
   

  • Lossa gummilisten i framkanten av dörröppningen.

  20
  IMG-354318
   


  Obs!

  Främre och övre tröskelpanel ska demonteras som en enhet.


  21
  IMG-354319
   

  • Haka loss panelen.

  22
  IMG-344930
   

  23
  IMG-354320
   

  24
  IMG-354294
   

  • Ta bort täcklocket.

  25
  IMG-354295
   

  • Ta bort skruven.

  26
  IMG-354296
   

  27
  IMG-355521
   

  • Ta bort skruvarna och lossa panelen.

  28
  IMG-355519
   

  • Lossa kontaktstycket till belysningen och lägg undan panelen.

  29
  IMG-357381
   

  • Ta bort skruvarna

  30
  IMG-357380
   

  • Ta bort skruvarna

  31
  IMG-357382
   

  • Haka loss clipset som håller ledningsmattan på höger sida.

  32
  IMG-356889
   

  • Dra ut handskfacket ett stycke.

  • Lossa kontaktstycket för belysningen.

  • Ta bort handskfacket.

  33
  IMG-225202
   


  Obs!

  Var försiktig vid borrning då många ledningar går genom gummigenomföringen.


  • Borra ett Ø 5,5 mm (7/32") hål på den stora gummigenomföringens högra sida enligt bild. Använd en vinkelborrmaskin och anordna borrstopp på 5 mm (13/64").

  34
  IMG-356796
   

  • Ta adapterledningen med två stora kontaktstycken ur satsen.

  • För in ledningsändarna i det nyss borrade hålet i den stora gummigenomföringen.

  35
  IMG-222277
   

  • Dra fram ledningarna från gummigenomföringen i torpeden.

  36
  IMG-284623
   

  • Rengör området på insidan av vindrutan, där bilden visar, med isopropanol. Torka torrt.

  37
  IMG-257987
   

  • Ta bort skyddsfilmen på antennens fastsättningstejp.

  38
  IMG-258363
   

  • Tryck fast antennen nära framkanten av innertaket och så långt åt A-stolpspanelen som möjligt.

  39
  IMG-258364
   


  Viktigt!

  Se till att inte krockgardinens funktion störs av antennledningens dragning.


  • Dra ned antennledningen längs befintlig ledning vid A-stolpen, in i instrumentbrädan och ner mot golvet.

  • Klamma fast antennledningen vid befintlig ledningsmatta med tre bandklammor ur satsen.

  40
  IMG-222282
   

  • Ta kardborrebandet ur satsen och klipp av det på mitten.

  41
  IMG-222283
   

  42
  IMG-222284
   

  • Tvätta av den plana ytan på mottagarenheten med isopropanol och torka torrt.

  43
  IMG-222285
   

  • Ta bort skyddsfilmen på det ena av kardborrebanden.

  44
  IMG-222286
   

  • Tryck fast kardborrebanden på mottagarenheten.

  45
  IMG-356651
   

 • Vik undan golv- och isolermatta.

 • 46
  IMG-222288
   

  • Skrapa bort all tätningsmasssa från den plana ytan i nederkant av A-stolpen där mottagarenheten till fjärrstarten skall sitta. Ovandelen på mottagarenheten skall vara 30 mm (1 3/16") från nederkanten på det undre hålet i karossen.

  • Tvätta av ytan med isopropanol och torka torrt.

  47
  IMG-222287
   

  • Ta bort den sista skyddsfilmen från kardborrebanden.

  48
  IMG-222289
   

  • Placera mottagarenheten med anslutningarna uppåt.

  • Tryck fast mottagarenheten ordentligt på plåtytan.

  49
  IMG-284624
   

  • Lossa försiktigt sekundärlåsningen på det svarta 6-poliga kontaktstycket med en liten skruvmejsel.

  50
  IMG-372106
   

  • Anslut de framdragna ledningarna till det 6-poliga kontaktstycket:

  • Position 2 Gul (Y)

   Position 6 Brun (BN)

  51
  IMG-372107
   

 • Ta bort tejpen

 • 52
  IMG-372108
   

 • Anslut den röda (R) ledningen till det 6-poliga kontaktstycket.

 • Tryck ihop sekundärlåsningen.

 • 53
  IMG-235860
   

  • Koppla isär kontaktstyckena till parkeringsvärmaren. Dessa är placerade på höger sida, ungefär vid den stora gummigenomföringen i torpedväggen.

  54
  IMG-235861
   

  • Anslut kontakterna på adapterledningen till motsvarande kontakter på ledningen till parkeringsvärmaren som lossades tidigare.

  • Klamma upp ledningarna och kontaktstyckena vid befintliga ledningar med bandklammor ur satsen för att undvika skrammel.

  55
  IMG-336901
   

  • Sätt tillbaka batteriets minusledning.

  56
  IMG-257992
   

  Synkronisering av sändare-mottagare

  1. Anslut antennledningen till mottagarenheten.

  2. Anslut kontaktstycket till mottagarenheten.

  3. Inom tidsintervallet 1,5 till 5 sekunder, tryck på "OFF"-knappen på sändaren tills lysdioden slocknar.

   Lysdioden på sändaren skall då lysa med rött fast sken i ca 2 sekunder och därefter slockna.


  Obs!

  blinkar däremot lysdioden i 2 sekunder och därefter slocknar har synkroniseringen misslyckats.


  • Tryck fast mottagarenheten till kardborrebandet på karossplåten om denna lossats.

  Kabelöverlängd och relä tejpas ihop och placeras bredvid styrenheten under isoleringsmattan.

  57
   

  Sätt dit losstagna detaljer i omvänd ordning. Momentdrag muttrarna för torkararmar med 30 ±3 Nm (22 ±2 lbf.ft.).

  58
  IMG-336904
   


  Varning!

  När tändningen ska slås på för första gången efter att batteriet har varit frånkopplat, ska detta utföras genom att stå utanför fordonet, sträcka in armen och undvika arbetsområdet för krockkuddarna.


  • Sätt tändningsnyckeln i läge II.

  59
  IMG-242268
   

  Ladda ner mjukvara (applikation) för tillbehörets funktion enligt serviceinformationen i VIDA.

  Se VIDA eller tillbehörskatalog för artikelnummer på mjukvara.

  60
   

  Systemkontroll

  61
  IMG-360922
   

 • Tryck på "ON" knappen på sändaren, dioden på sändaren skall då lysa grönt med fast sken i ca 2 sekunder. Signalen från fjärrstarten till bilen har därmed gått fram men det är styrenhet för värmaren i bilen som avgör om värmaren startas eller ej.

 • Tryck på "OFF" knappen på sändaren, dioden på sändaren skall då lysa rött med fast sken i ca 2 sekunder. Signalen från fjärrstarten till bilen har gått fram.


 • Obs!

  om dioden blinkar istället för att lysa med fast sken, se fjärrstartens ägarmanual för mer information om felet.  Obs!

  värmaren startar t.e.x. inte om:


 • Temperaturen överstiger 15 grader C.

 • Batteriet i bilen inte har fullgod laddning

 • Bränslenivåen i tanken är för låg.