Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC60 2009
XC60 (-17) 2009

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
312137401.430779760, 30779759
Stänkskydd
IMG-281763
 
Utrustning
IMG-268803
IMG-239660

IMG-281764

IMG-213320


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 
1
IMG-285504
 

Ditsättning av främre stänkskydd

2
IMG-285505
 

3
IMG-285507
 

4
IMG-285510
 

5
IMG-290443
 

 • Vik stänkskyddet bakåt och borra ett 3.5 mm (9/64") hål i markeringen på undersidan.

 • Borra upp hålet med ett 6.5 mm (1/4") borr.

 • Gör ren hålkanten.

6
IMG-290444
 

 • Ta ett clips ur satsen och tryck fast i hålet.

7
IMG-281783
 

Ditsättning av bakre stänkskydd

8
IMG-281766
 

9
IMG-281767
 

10
IMG-281768
 

11
IMG-290445
 

 • Vik stänkskyddet bakåt och borra ett 3.5 mm (9/64") hål i markeringen på undersidan.

 • Börra upp hålet med ett 6.5 mm (1/4") borr.

 • Gör ren hålkanten.

12
IMG-290446
 

 • Ta ett clips ur satsen och dra ur centrumpinnen.

13
IMG-290447
 

 • Tryck fast clipset i hålet.

14
IMG-290449
 

 • Tryck in centrumpinnen i clipset.