Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC70 2015
XC70 (08-) 2015 L.H.D

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
313594411.431359437
Elektrisk motorvärmare, kupékontakt
IMG-265587
 
Utrustning
A0000162
IMG-239664

IMG-359902


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Obs!

Vissa moment i denna monteringsanvisning presenteras endast med bild.


1
IMG-245980
 

 • Vrid tändningsnyckeln till läge 0.


  Obs!

  Vänta minst tre minuter innan kontaktstycken tas isär, eller annan elutrustning tas bort.


2
IMG-217765
 

 • Ta bort tunnelkonsolens högra sidopanel genom att försiktigt dra loss den med början i framkant. Sidopanelen sitter fast med fem clips på insidan.

3
IMG-217766
 

 • Frilägg höger sida av tunnelkonsolens främre del och hålet för gummigenomföringen till motorrummet genom att vika undan kupémattan och isoleringsmattan under denna.

4
IMG-217767
 

 • Lossa den främre skruven i infästningen till mittkonsolen.

 • Ta konsolen till kupékontakten ur satsen och dra fast den med den tidigare lossade skruven.

 • Rikta konsolen så den sitter rakt och momentdrag skruven med 24 Nm (18 lbf.ft.).

5
IMG-217768
 

 • Vik tillbaka mattan mot konsolen.

 • Ta en ritsnål och stick hål i mattan mittför de två hålen i konsolen.

6
IMG-217769
 

 • Ta kupékontakten och två skruvar ur satsen och dra fast kupékontakten till konsolen.

7
IMG-217770
 

 • Ta en låshylsa ur satsen och tryck fast den på kupékontakten. Se till att låshylsan är framskjuten så långt som möjligt på anslutningen till kupékontakten.

 • Ta en mattkniv och skär ett snitt i mattan alldeles framför låshylsan. Skär snittet lika långt som diametern på låshylsan.


  Obs!

  Se till att eventuella ledningar och slangar under mattan ej skadas.


 • Ta bort kupékontakten från konsolen och vik undan mattan igen.

8
IMG-217771
 

 • Ta bort höger framhjul.

9
IMG-217772
 

 • Ta bort skruvarna i framkant av innerskärmen.

10
IMG-217773
 

 • Ta bort plastmuttern som håller fast innerskärmen i karossen.

11
IMG-231820
 

 • Vik undan innerskärmen.

12
IMG-231309
 

 • Lossa skruvarna och ta bort motorskyddsplåten.

13
IMG-231821
 

 • Ta bort gummitätningen i torpedväggen. Den skall inte användas igen.

14
IMG-330308
 

  Klamning för 4 cyl dieselmotor visas

 • Lossa ledningen till motorvärmaren från de tre bandklammorna och plåtclipset i konsol för elkylfläkt och hjälpram.

15
IMG-330309
 

 • Lossa låshylsan över ledningsskarven och dra isär kontakterna.

16
IMG-330310
 

 • Ta en ny clipsförsedd bandklamma för hål Ø 6.5 mm (1/4 ") ur satsen och sätt dit den i hjälpramen.

17
IMG-330311
 

 • Tryck fast två clips ur satsen på insidan av hjälpramens övre kant.

18
D3601932
 

 • Smörj in O-ringen på kontakten på ledningen från frontintaget, och O-ringarna på grenkontakten med lågtemperaturfett.


Obs!

Det får inte komma något fett på kontaktytorna.


19
IMG-330313
 

 • Anslut:

 • ledning (1) från frontintaget

  ledning (2) till kupékontakten

  ledning (3) till värmaren.

 • Ta tre låshylsor ur satsen och sätt dit dessa över skarvarna.

20
IMG-330314
 

  Klamning för 4 cyl dieselmotor D4164 visas

 • För in grenkontakten i utrymmet i hjälpramen. Dra fast grenkontakten med bandklamman i det bakre hålet i grenkontakten.

 • Sätt dit ny bandklamma i clipset i hjälpramens ovankant istället för den som klipptes av.

 • Sätt fast ledningen i konsolen till elkylfläkten med bandklamma.

 • Dra fast denna klamma så att ledningen vilar mot clipset och inte skaver mot hjälpramen.

 • Tryck fast ledningen i plåtclipset. Detta kan behöva flyttas på.


Obs!

På andra motortyper kan grenkontakten behöva klammas fast runt den bakre av kontakterna för att ledningen till motorvärmaren ska löpa riktigt.


21
IMG-330315
 

Gäller endast bilar med 4 cyl dieselmotor D4164

 • Trä på den avklippta korta delen av strålningsskyddet med längden 110 mm (4 5/16 ") på ledningen till kupékontakten.

22
IMG-330316
 

Gäller endast bilar med 4 cyl dieselmotor D4164

 • Trä på den avklippta korta delen av strålningsskyddet med längden 110 mm (4 5/16 ") på ledningen till kupékontakten.

23
IMG-330317
 

Gäller alla

 • Tryck fast ledningen till kupékontakten i de båda clipsen.

  Gäller endast 4 cyl dieselmotor D4164

 • Det vänstra clipset ska även hålla fast strålningsskyddet.

24A
IMG-330318
24B
IMG-330319
 

Gäller bilar med EHPAS

Bild A och B

 • Fortsätt dra upp ledningen runt hörnet på hjälpramens högra främre hörn och ned mot servoslangen på hjälpramens högra sida.

25
IMG-359903
 

26
IMG-359904
 

27A
IMG-359905
27B
IMG-359906
 

28
IMG-214133
 

Gäller bilar utan EHPAS

 • Ta två bandklammor med kantclips ur satsen och tryck fast dessa i hjälpramens högra främre hörn som bilden visar.

29A
IMG-332957
29B
IMG-332958
 

Bild A och B


Obs!

På vissa bilar är de två hålen i hjälpramens högra sida, som används för klamning av kupékontaktens ledning, försedda med nitmuttrar. För att clipsen i satsen ska passa måste dessa skäras av enligt bild.


 • Skär clipset på två sidor enligt bild A och B.

30A
IMG-332959
30B
IMG-214140
 

Bild A

  Gäller bilar med nitmuttrar i clipshålen

 • Skruva i clipsen i nitmuttrarna.

Bild B

  Gäller bilar utan nitmuttrar i clipshålen

 • Tryck fast clipsen i clipshålen.

31A
IMG-359905
31B
IMG-359906
 

Gäller alla

32A
IMG-214132
32B
IMG-277511
 

Bild A

 • Dra upp ledningen framför hjälpramens högra främre hörn. Placera den enligt bilden och dra åt de två bandklammorna.


Obs!

Klamma inte ledningen direkt vid bromsrör, bränslerör, rör till styrservo eller AC-rör.


Bild B

 • Fortsätt dra ned ledningen mot insidan av hjälpramen och klamma fast den med de två bandklammorna.

33
IMG-231839
 

 • Ta gummigenomföringen ur satsen och skär bort den yttersta toppen av den största gummitutan.

34
IMG-277513
 

 • Anpassa ledningens längd från platsen där gummigenomföringen ska sitta och ut i motorrummet så att den löper riktigt och inte kommer i kontakt med några rörliga delar i motorrummet. All ledningsöverlängd ska döljas under mattan i kupén.

 • Strålningsskyddet kan behöva klippas av för att passa ledningslängden mellan klamma och gummigenomföringen i torpedväggen.

 • Ta strålningsskyddet ur satsen och trä på det på ledningen till kupékontakten. Dra fram strålningsskyddet till ledningsklamman.

35
IMG-277514
 

 • Smörj in gummigenomföringen med lågtemperaturfett för att lättare få igenom ledningen och gummigenomföringen på plats i hålet i torpedväggen.


  Obs!

  Det får inte komma något fett på kontaktytorna.


 • Trä på gummigenomföringen på ledningen.

36
IMG-277515
 

 • För in ledningen till kupéutrymmet.

 • Tryck fast gummigenomföringen i torpedväggen.

37
IMG-277516
 

 • Ta den grå bandklamman ur satsen och dra fast strålningsskyddets övre ände till ledningen.

38
IMG-231335
 

39
IMG-217778
 

40
IMG-231842
 

41
IMG-231843
 

42
IMG-231844
 

 • Sätt tillbaka hjulet och momentdrag hjulskruvarna med 140 Nm (103 lbf.ft.).

43A
IMG-217776
43B
IMG-217777
 

Bild A

 • Dra fram ledningen till kupékontaktens konsol.

Bild B

 • Trä ledningen från motorrummet genom hålet i mattan.

 • Smörj in O-ringen med lågtemperaturfett.


  Obs!

  Se till att inget fett kommer på kontaktytorna.


 • Anslut ledningen till kupékontakten och tryck fast en låshylsa ur satsen över skarven.

 • Vik tillbaka mattan och sätt dit kupékontakten med de båda skruvarna.

44
IMG-234260