Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V70 2008
V70 (08-) 2008

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
312694841.631269498, 31269494, 31269496
Drag, delbart
IMG-225145
 
Utrustning
A0000162
IMG-256903
IMG-239660
IMG-239664
IMG-282923
IMG-282924
IMG-261824
IMG-240693

IMG-260406

IMG-260407


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

 

Gäller bilar med dubbla bakre ljuddämpare


Obs!

För bättre åtkomst vid fastdragning av dragkrokens balk skall avgassystemet kapas av vid markeing enligt punkterna 19 respektive 21.

Det är viktigt att använda denna metod, risken finns annars att avgassystemet tar skada om man exempelvis försöker tvinga ned ljuddämparna.


1
IMG-261524
 

 • Ta reda på vilken motorvariant bilen är försedd med.

  Gå in i VIDA under Motor med upphängning, Insugnings- och avgassystem, Ljuddämpare och avgasledning, Ljuddämpare bak.

 • Beställ avgasklamma för skarvning av avgassystem.

 

Förberedelser

2
IMG-259683
 

Förberedelser

Gäller V70

3
IMG-259684
 

4A
IMG-259685
4B
IMG-273303
 

Bild A

 • Ta bort de fyra skruvarna på båda sidor.

Bild B

 • Vik undan innerskärmen. Ta bort skruven vid höljets ovankant på båda sidor.

5
IMG-273304
 

 • Dra försiktigt loss stötfångarhöljets gavlar från karossen på båda sidor. De sitter med fästhakar i ovansidan av gavlarna och i nederkant av bakljusen.

 • Dra loss stötfångarhöljet bakåt från karossen, det sitter i sju styrningar i ovankant av långsidan.

  Är bilen försedd med parkeringsassistans bak, lossa kontaktstycket på höger sida till denna.


  Obs!

  För att undvika skador på stötfångarhöljet är det lämpligt att ta hjälp av en kollega i detta moment.


 • Placera stötfångarhöljet på ett lämpligt underlag.

 
6
IMG-259752
 

Gäller XC70

7
IMG-259753
 

8A
IMG-259754
8B
IMG-259755
 

9
IMG-259756
 

 • Dra försiktigt loss stötfångarhöljets gavlar från karossen på båda sidor. De sitter med fästhakar i ovansidan och framkant av gavlarna, samt i nederkant av bakljusen.

 • Dra loss stötfångarhöljet bakåt från karossen, det sitter i sju styrningar i ovankant av långsidan. Är bilen försedd med parkeringsassistans bak, lossa kontaktstycket på höger sida till denna.


Obs!

För att undvika skador på stötfångarhöljet är det lämpligt att ta hjälp av en kollega i detta moment.


 
10
IMG-261414
 

Gäller V70 och XC70

11
IMG-259759
 

12
IMG-259760
 

 • Dra försiktigt loss bakluckans tröskelpanel, den sitter med sex clips.

13
IMG-259761
 

 • Ta bort skruvarna i krockbalken på båda sidor.

14
IMG-259762
 

 • Ta bort panelen.

 • Lossa skruven till bogseröglans infästning insida bakstam på höger sida. Skruva ur den så mycket att krockbalken kan tas bort.


  Obs!

  Var rädd om ledningsmattan som finns där.


15
IMG-259763
 

 • Ta bort krockbalken.

 
16
IMG-260410
 

Ditsättning av hållare till dragkula, gäller bilar utan reservhjul


Obs!

Kontrollera att eventuella ledningsmattor på insidan inte är i vägen vid håltagningen.


 • Mät upp för håltagning till skruven för hållaren till dragkulan.

 • Förborra med ett litet borr, och borra upp hålet till Ø8 mm (5/16").

 • Grada av hålkanterna, rostskydda dem och ta bort borrspånorna.

17
IMG-226142
 

 • Sätt dit hållaren på insidan av bakstammen, och dra fast den med skruv och mutter ur satsen. Momentdrag med 10 Nm (7.5 lbf.ft.).

18
IMG-226143
 

 • Ta remmen och förvaringspåsen ur satsen.

 • Trä i remmen i hållaren.

 

Gäller bilar med dubbla bakre ljuddämpare


Obs!

Beroende på motorvariant är bilen utrustad med en eller två bakre ljuddämpare.

Punkt 19-36 gäller bilar med dubbla bakre ljuddämpare.


19
IMG-260845
 

  Punkt 19-20 gäller bilar med AWD

 • Kapa av avgasröret med röravskäraren enligt skiss. Kapstället är också markerat med en liten inbuktning på undersidan av röret.

20
IMG-260846
 

 • Lossa bakre gummiupphängningen vid bakväxeln.

 
21
IMG-260847
 

  Punkt 21 gäller bilar med 2WD

 • Kapa av avgasröret med röravskäraren enligt skiss. Kapstället är också markerat med en liten inbuktning på undersidan av röret.

22
IMG-259825
 

 • Ta bort skruvarna i ljuddämparnas bakre upphängningar.

 • Ta bort ljuddämparna från karossen.


Tips

Ta hjälp av en kollega vid detta moment.


23
IMG-260849
 

 • Ta bort de sex clipsen från strålningsskyddet.

24
IMG-260850
 

 • Vik ned strålningsskyddet för att komma åt insidan av sidobalkarna.

25
IMG-260851
 

 • Ta bort den sista delen av täckplattan på sidobalkarnas insidor. Mät från centrum av präglingen och bakåt. Skär av den där.

26
IMG-260852
 

 • Gör ren plåtytorna på sidobalkarnas insidor ordentligt från stänk av underredsmassa, kitt eller smuts där förstärkningsjärnen skall sitta.

27
IMG-260411
 

Ditsättning av dragbalk

 • Kontrollera att anläggningsytorna inuti sidobalkarna är rena. Om inte, gör rent dem mittför där dragbalkens sidoplåtar skall dras fast.

 • Ta dragbalken ur satsen och för in de två sidoplåtarna i hålen i bakkant av sidobalkarna.

28
IMG-260853
 

 • Ta skruvar och förstärkningsjärn ur satsen. Ta hjälp av en kollega för att hålla och justera läge på dragbalken då skruvarna äntras i dragbalkens svetsmuttrar.


  Obs!

  Se till att förstärkningsjärnen placeras rätt (se lilla bilden).


 • Dra åt skruvarna växelvis på båda sidorna.

29
IMG-261123
 

Åtdragning av skruvförband

 • Momentdrag skruvarna med 90 Nm (66.5 lbf.ft.) och vinkeldrag till 60°. Vid vinkeldragning av förband i trånga utrymmen kan inte gradskiva anbringad på momentnyckel användas. Istället utnyttjas sexkantskruvens skalle för att bestämma vridningsvinkeln.

 • Gör en markering på skruvskallens fläns (1).

  Gör den andra markeringen (2) i sidobalken eller förstärkningsjärnet.

  Dra nu åt skruven så att skruvskallens markering (1) sammanfaller med markeringen (2) i sidobalken/förstärkningsjärnet.

  Upprepa för samtliga skruvar.

30
IMG-260855
 

31
IMG-261083
 

32
IMG-282943
 

Distättning av avgasklamma

 • Grada av kanterna på avgasrören.

 • Ta en ny avgasklamma och trä den över avgasröret på bilen.

33
IMG-282946
 

 • Placera klamman så att skarven hamnar i mitten. Gör en markering i nederkant med en penna.

34
IMG-282963
 

 • Ta hjälp av en kollega, lyft upp och sätt tillbaka ljuddämparna med avgasrör i avgasklamman.

 • Sätt tillbaka ljuddämparnas upphängningar. Momentdrag skruvarna med 50 Nm (37 lbf.ft.).

 
35
IMG-260865
 

  Gäller bilar med AWD

 • Sätt tillbaka den bakre gummiupphängningen vid bakväxeln.

36
IMG-282964
 

 • Positionera avgasklamman som bilden visar med hjälp av markeringen som gjordes tidigare.


  Obs!

  Se till så att avgasklamman positioneras på sådant sätt att den ej slår i omgivande detaljer vid rörelser på avgassystemet.


 • Momentdrag muttrarna med 50 Nm (37 lbf.ft.).


Obs!

Kontrollera att inget läckage av avgaser förekommer.


 

Gäller bilar med enkel bakre ljuddämpare


Obs!

Beroende på motorvariant är bilen utrustad med en eller två bakre ljuddämpare.

Punkt 37-53 gäller bilar med enkel bakre ljuddämpare.


37
IMG-259824
 

Punkt 37-53 gäller bilar med AWD

 • Lossa avgassystemets gummiupphängningar.

38
IMG-259827
 

 • Ta bort skruven i ljuddämparens bakre upphängning, och sänk ned ljuddämparen mot stopp.

39
IMG-260867
 

 • Ta bort de fyra clipsen till strålningsskyddet.

40
IMG-260868
 

 • Ta bort muttrarna i skarven vid katalysatorn och dra isär skarven.


  Obs!

  Ny packning och nya muttrar skall användas vid ditsättning.


41
IMG-260869
 

 • Bind upp katalysatorn så att bälgen ej skadas.

 • Vrid ut avgasröret.

42
IMG-260870
 

 • Fäst ett spännband mellan ljuddämparen och hjulet. Spänn åt så att ljuddämparen vrids åt sidan, men inte för hårt så avgassystemet skadas.

 • Lirka ut strålningsskyddet genom att samtidigt rucka på ljuddämparen.

43
IMG-260871
 

 • Spänn bandet till bästa position för att komma åt hålen till dragkrokens infästning.

44
IMG-282965
 

 • Ta bort den bakre delen av täckplattan på sidobalkarnas insidor. Mät från plåtkanten och bakåt enligt bild. Skär av den där.

45
IMG-259841
 

 • Gör ren plåtytorna på sidobalkarnas insidor ordentligt från stänk av underredsmassa, kitt eller smuts där förstärkningsjärnen skall sitta.

46
IMG-260411
 

Ditsättning av dragbalk

 • Kontrollera att anläggningsytorna inuti sidobalkarna är rena. Om inte, gör rent dem mittför där dragbalkens sidoplåtar skall dras fast.

 • Ta dragbalken ur satsen och för in de två sidoplåtarna i hålen i bakkant av sidobalkarna.

47
IMG-259843
 

 • Ta skruvar och förstärkningsjärn ur satsen. Ta hjälp av en kollega för att hålla och justera läge på dragbalken då skruvarna äntras i dragbalkens svetsmuttrar.


  Obs!

  Se till att förstärkningsjärnen placeras rätt (se lilla bilden).


 • Dra åt skruvarna växelvis på båda sidorna.

48
IMG-260854
 

Åtdragning av skruvförband

 • Momentdrag skruvarna med 90 Nm (66.5 lbf.ft.) och vinkeldrag till 60°. Vid vinkeldragning av förband i trånga utrymmen kan inte gradskiva anbringad på momentnyckel användas. Istället utnyttjas sexkantskruvens skalle för att bestämma vridningsvinkeln.

 • Gör en markering på skruvskallens fläns (1).

  Gör den andra markeringen (2) i sidobalken eller förstärkningsjärnet.

  Dra nu åt skruven så att skruvskallens markering (1) sammanfaller med markeringen (2) i sidobalken/förstärkningsjärnet. Använd specialverktyg 9997338.

  Upprepa för samtliga skruvar.

49
IMG-260923
 

50
IMG-260867
 

51
IMG-260924
 

 • Kontrollera att anläggningsytorna i skarven mellan avgasrören är rena.

 • Ta ny packning och nya muttrar, dra fast avgasrören till varandra. Momentdrag muttrarna med 24 Nm (18 lbf.ft.).

52
IMG-259871
 

 • Sätt tillbaka ljuddämparen i den bakre upphängningen. Momentdrag skruven med 50 Nm (37 lbf.ft.).

53
IMG-259873
 

 
54
IMG-259823
 

Punkt 54-68 gäller bilar med 4-, 5-cyl motor och 2WD

 • Lossa avgassystemets gummiupphängningar ovanför hjälpramen och på vänster sida av bränsletanken.

55
IMG-259827
 

 • Ta bort skruven i ljuddämparens bakre upphängning, och sänk ned ljuddämparen mot stopp.

 
56A
IMG-259836
56B
IMG-259837
56C
IMG-259838
 

Bild A gäller bilar med 4-cyl dieselmotor

Bild B gäller bilar med 4-cyl bensinmotor

 • Ta bort muttrarna i skarven bakom/framför den främre ljuddämparen, och dra isär skarven.


  Obs!

  Ny packning och nya muttrar skall användas vid ditsättning.


Bild C gäller bilar med 5-cyl dieselmotor

 • Ta bort muttrarna i skarven bakom/framför den främre ljuddämparen, och dra isär skarven.


  Obs!

  Ny packning och nya muttrar skall användas vid ditsättning.


 • Fixera ljuddämparen så att inte bälgen vid katalysatorn skadas.

57
IMG-259829
 

 • Ta bort de fyra clipsen till ljuddämparens strålningsskydd.

58
IMG-260925
 

 • Vrid ner ljuddämparen så långt från sidobalken som möjligt. Se till att inte pressa för hårt på avgassystemet.

 • Ta bort strålningsskyddet.

59
IMG-282965
 

 • Ta bort den bakre delen av täckplattan på sidobalkarnas insidor. Mät från plåtkanten och bakåt enligt bild. Skär av den där.

60
IMG-259841
 

 • Gör ren plåtytorna på sidobalkarnas insidor ordentligt från stänk av underredsmassa, kitt eller smuts där förstärkningsjärnen skall sitta.

 
61
IMG-260411
 

Ditsättning av dragbalk

 • Kontrollera att anläggningsytorna inuti sidobalkarna är rena. Om inte, gör rent dem mittför där dragbalkens sidoplåtar skall dras fast.

 • Ta dragbalken ur satsen och för in de två sidoplåtarna i hålen i bakkant av sidobalkarna.

62
IMG-259843
 

 • Ta skruvar och förstärkningsjärn ur satsen. Ta hjälp av en kollega för att hålla och justera läge på dragbalken då skruvarna äntras i dragbalkens svetsmuttrar.


  Obs!

  Se till att förstärkningsjärnen placeras rätt (se lilla bilden).  Tips

  Ljuddämparen behöver tryckas nedåt för att skruvar och förstärkningsjärn skall kunna sättas på plats och momentdras.


 • Drag åt skruvarna växelvis på båda sidorna.

63
IMG-260854
 

Åtdragning av skruvförband

 • Momentdrag skruvarna med 90 Nm (66.5 lbf.ft.) och vinkeldra till 60°. Vid vinkeldragning av förband i trånga utrymmen kan inte gradskiva anbringad på momentnyckel användas. Istället utnyttjas sexkantskruvens skalle för att bestämma vridningsvinkeln.

 • Gör en markering på skruvskallens fläns (1).

  Gör den andra markeringen (2) i sidobalken eller förstärkningsjärnet.

  Dra nu åt skruven så att skruvskallens markering (1) sammanfaller med markeringen (2) i sidobalken/förstärkningsjärnet. Använd specialverktyg 9997338.

  Upprepa för samtliga skruvar.

 
64
IMG-260929
 

65
IMG-259865
 

 
66A
IMG-259866
66B
IMG-259867
66C
IMG-259868
 

Bild A gäller bilar med 4-cyl dieselmotor

Bild B gäller bilar med 4-cyl bensinmotor

Bild C gäller bilar med 5-cyl dieselmotor

 • Kontrollera att anläggningsytorna i skarven mellan avgasrören är rena.

 • Ta ny packning och nya muttrar ur satsen och dra fast avgasrören till varandra. Momentdrag muttrarna med 24 Nm (18 lbf.ft.).

67
IMG-259871
 

 • Sätt tillbaka ljuddämparen i den bakre upphängningen. Momentdrag skruven med 50 Nm (37 lbf.ft.).

68
IMG-259874
 

 

Gäller alla

69
IMG-259875
 

Gäller alla

 • Rostskyddsbehandla de markerade plåtrena ytorna på krockbalk, fästöron för konsol till bogserögla samt bakkant bakre sidobalkar på vänster och höger sida.

70A
IMG-259876
70B
IMG-282983
 

Bild A

 • Sätt tillbaka krockbalken med konsol till bogseröglan. Dra åt skruvarna på båda sidor (sju stycken) med 48 Nm ( 35.4 lbf.ft.).

Bild B

 • För momentdragning av bogseröglans inre skruv, använd 13 mm insticksverktyg för momentnyckel.


  Obs!

  Var rädd om ledningsmattan som finns vid bogseröglans inre skruv.


71
IMG-282984
 

72
IMG-260746
 

73
IMG-259881
 

 
74A
IMG-260443
74B
IMG-260444
 

Utskärning av stötfångarhölje

Bild A gäller V70

Bild B gäller XC70

 • Sätt tejp på stötfångarhöljets utsida, mitt för markeringarna på insidan. Detta görs för att skydda lacken från sågfoten när urtaget för dragkroken skall sågas upp.

 • Såga ur efter avsedd markering.


  Obs!

  Var rädd om stötfångarhöljets lackerade yta. Såga så att den upphöjda kanten på insidan som markerar urtaget blir kvar.


 • Ta bort tejpen.

 • Jämna till sågkanterna med en fintandad fil.

 • Sätt dit dragkrokens kontakt med ledningsmatta enligt gällande monteringsanvisning.

75
IMG-326103
 

Gäller V70 med R-design

 • Såga ur stötfångarhöljets nederdel enligt tillämplig markering. Den rasterade ytan ska bort.

 • Tejpa på utsidan för att undvika att sågfoten skadar lacken.


  Obs!

  Var rädd om stötfångarhöljets lackerade yta.


 • Jämna till sågkanterna med en fintandad fil.

76
IMG-260747
 

Gäller V70

 • Anslut kontaktstycke till parkeringsassistans bak om detta finns, och sätt tillbaka stötfångarhöljet. Se till att alla fästhakar och styrningar gripit in.


  Obs!

  För att undvika skador på stötfångarhöljet är det lämpligt att ta hjälp av en kollega i detta moment.


 • Dra fast skruven i framkanten av gavlarna.

77A
IMG-259886
77B
IMG-259887
 

78
IMG-260748
 

79
IMG-259889
 

 • Kontrollera att ljuddämparnas/ljuddämparens slutrör är riktigt centrerade i stötfångarhöljets urtag. Justera vid behov vid eventuellt kapställe, upphängningarna vid bakre ljuddämpare eller vid skarven mellan ljuddämpare om bilen är utrustad med detta.

 
80
IMG-260749
 

Gäller XC70

 • Anslut kontaktstycke till parkeringsassistans bak om detta finns, och sätt tillbaka stötfångarhöljet. Se till att alla fästhakar och styrningar gripit in.


  Obs!

  För att undvika skador på stötfångarhöljet är det lämpligt att ta hjälp av en kollega i detta moment.


81A
IMG-259891
81B
IMG-259892
 

82
IMG-260750
 

83
IMG-259894
 

 • Kontrollera att ljuddämparnas/ljuddämparens slutrör är riktigt centrerade i stötfångarhöljets urtag. Justera vid behov vid eventuellt kapställe, upphängningarna vid bakre ljuddämpare eller vid skarven mellan ljuddämpare om bilen är utrustad med detta.

 

Förvaring av dragkula

84A
IMG-226147
84B
IMG-226145
 

Förvaring av dragkula

Gäller bilar utan reservhjul

Bild A och B

 • Ta påsen ur satsen, lägg i dragkulan och knyt ihop påsen.


  Obs!

  Dragkroken skall placeras i hållaren som bilden B visar.


 • Vira det långa bandet två gånger runt påsen och dra åt ordentligt.

85A
IMG-226150
85B
IMG-226148
 

Gäller bilar med reservhjul

Bild A och B

 • Ta påsen ur satsen, lägg i dragkulan och knyt ihop påsen.


  Obs!

  Dragkroken skall placeras som bilden B visar.


 • Vira det långa bandet två gånger runt påsen och en gång runt hjulet och dra åt ordentligt.

86
IMG-260445
 

 • Ta etiketten ur satsen och klistra fast den på undersidan av förvaringsfacket enligt bilden.

 • Häfta även fast etiketten i de fyra hörnen med häftklamrar.

 
87
IMG-261415
 

 

Skyddskåpa

88
IMG-226909
 

Skyddskåpa

Ditsättning

 • Ta hållare för skyddskåpan ur satsen och tryck fast den i hålet för dragkroken. Se till att låshaken (1) snäppt igen och hållaren sitter fast.

89
IMG-227105
 

 • Tryck fast skyddskåpan i hållaren tills den ligger an mot stötfångarhöljet. Ett antal snäpp skall höras när skyddskåpan trycks fast. Kontrollera att skyddskåpan sitter fast.

90
IMG-260447
 

Borttagning

 • Dra först låsarmen uppåt tills spärren går fri. Dra sedan loss skyddskåpan bakåt.