Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
XC90 2005
XC90 (03-) 2005

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307767091.630790208, 31324389
Fjärrstart bränsledriven värmare
IMG-258811
 
Utrustning
A0000162
IMG-239667
IMG-242205

M8802509

M8802108

D8802049

R8802817

IMG-258812


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

  

Obs!

Detta tillbehör kräver bilunik programvara.


 

Punkterna 1-32 gäller S60/S80

1
M8503480
 

Punkterna 1-32 gäller S60/S80

  Gäller S60

 • Lossa bagagerumsmattan i bakkant genom att vrida de två vreden (1) 90°.

2
M8503481
 

  Gäller S60

 • Dra upp bagagerumsmattan i framkant och fäll främre halvan tillbaka över den bakre halvan av bagagerumsmattan.

3
M8503482
 

  Gäller S60

 • Skjut hela bagagerumsmattan framåt en bit och vrid den något för att kunna få ut den genom bagagerumsöppningen.

  Gäller S80

 • Fäll ihop bagagerumsmattan och vrid den något för att få ut den ur bagageutrymmet.

  Gäller S60/S80

 • Ta ur bagagerumsmattan.

4
M8503478
 

 • Tryck in centrum på clipsen i nederkant av fällbar sidopanel på höger sida tills ett snäpp hörs.

 • Ta bort clipsen.

5
M8503479
 

 • Vrid vredet (1) på höger sida 90°.

 • Fäll sidopanelen inåt och lyft ur den.

6
IMG-258823
 

  Gäller S60

 • Lossa tätningslisten vid C-stolpspanelen i bakkanten av bakdörrens öppning.

 • Ta bort täcklocket och skruven i panelens överkant.

 • Dra C-stolpspanelens överkant inåt i bilen (1). Vik panelen framåt (2) och lyft ur den.

7
IMG-258824
 

  Gäller S80

 • Lossa tätningslisten vid C-stolpspanelen i bakkanten av bakdörrens öppning.

 • Ta bort de två stålclipsen i framkant/överkant av panelen.

 • Dra C-stolpspanelens överkant inåt i bilen. Vik panelen framåt och lyft ur den.


  Obs!

  När C-stolpspanelen tas bort får ej grepp, med hand eller verktyg, ske i området kring luckan för IC (1). Ledfunktionen i luckan deformeras då och kan inte återställas


8
IMG-258825
 

  Gäller S80

 • Trä ur bältet ur bältesstyrningen.

 • För in handen på sidan av nedre delen av sidobolstret. Frigör spärren och lyft samtidigt i sidobolstret.

9
IMG-258826
 

  Gäller S80

 • Lyft först i dynans underkant på kortsidan och därefter i dynans framkant och dra loss den.


  Obs!

  Dynan kan sitta ordentligt fast.


 • Lyft ut dynan.

 • Kontrollera att dynans clips är hela. Om inte skall dessa bytas ut.

 

10
M3702528
 

  Gäller S60/S80

 • Lyft upp AEM-styrenheten ur sin konsol.

11
M3702529
 

 • Lossa det stora kontaktstycket från AEM-styrenheten genom att trycka in spärren (A) och dra det svarta låshandtaget (B) i pilens riktning till ett snäpp hörs.

 • Dra ut kontaktstycket ur AEM-styrenheten.

12
M3702530
 

  Ta bort:

 • det svarta spärrlocket (1) som håller den svarta kontakten på plats i kontaktstycket, genom att dra loss det i pilens riktning.

 • den svarta kontakten (2), genom att föra in ett spetsigt föremål i hålet i den andra gaveln och trycka ut den.

13
M3702955
 

 • Anslut den lilla gula ledningen från styrenheten till position 3 i AEM-styrenhetens kontakstycke.


  Obs!

  Siffermarkeringarna finns på ovan- och undersidan av den svarta kontakten men är mycket små, så var noggrann vid ditsättningen av ledningen.


  Sätt tillbaka:

 • den svarta kontakten i kontakstycket och lås fast den med spärrlocket.

 • kontaktstycket i AEM-styrenheten och lås fast det med den svarta låshandtaget.

14
M3702956
 

 • Ta bort kontakstycket (1) från AEM-styrenheten.

 • Anslut motsvarande kontaktstycke (2) på den grova ledningsmattans T-ledning, till AEM-styrenheten.

 • Anslut det kvarvarande kontaktstycket (3) på T-ledningen till kontakstycket som lossades från AEM-styrenheten.

 • Sätt tillbaka AEM-styrenheten i sin konsol.

15
IMG-258827
 

 • Gör rent den markerade ytan på insidan av bakrutan nedanför plåtkanten med isopropanol, art.nr. 1161721, och torka torrt.

16
IMG-258828
 

 • Tryck fast antennen på rutans insida, så nära plåtkanten som möjligt.

 • Tejpa fast ledningen.

17
IMG-258829
 

 • Dra ner antennledningen genom hålet för panelens styrning.

 • Tejpa fast kabelmattan vid plåten för att skydda den mot slitage från panelens styrning.

18
IMG-258831
 

 • Klamma fast antennledningen (1) enligt bilden.

19
M8703702
 

 • Ta reläet och det stora clipset ur satsen.

 • Tryck fast reläet i relähållaren.

 • Tryck fast clipset på relähållaren.

20
IMG-258832
 

 • Tryck fast clips med relähållare och relä, på plåtkanten i bakkant av hjulhuset.

21
IMG-222282
 

 • Ta kardborrebandet ur satsen och klipp av det på mitten.

22
IMG-222283
 

 • Tryck fast kardborrebanden mot varandra.

23
IMG-222284
 

 • Tvätta av den plana ytan på mottagarenheten med isopropanol, art.nr. 1161721, och torka torrt.

24
IMG-222286
 

 • Ta bort skyddsfilmen på ena sidan av kardborrebanden och tryck fast dem på mottagarenheten.

25
IMG-225262
 

 • Lossa försiktigt sekundärlåsningen på det svarta sexpoliga kontaktstycket från satsen med en liten skruvmejsel.

26
IMG-258843
 

 • Anslut grön ( GN ) ledning från satsen till position 3 och svart (BK) till position 6 i det sexpoliga kontaktstycket.

 • Tryck ihop sekundärlåsningen på det svarta sexpoliga kontaktstycket.

27
IMG-258663
 

  Synkronisering av sändare-mottagare

 1. Anslut batteriets minusledning i bilen.

 2. Anslut antennledningen till mottagarenheten.

 3. Anslut kontaktstycket till mottagarenheten.

 4. Inom tidsintervallet 1.5 till 5 sekunder, tryck på "OFF"-knappen på sändare tills lysdioden slocknar.

Synkroniseringen slutförd.

 • Tryck fast mottagarenheten till kardborrebandet på karossplåten om denna lossats.

 • Tryck fast mottagarenheten till kardborrebandet på karossplåten om denna lossats.


Obs!

Kabelöverlängd från timer-relä tejpas ihop och placeras bedvid styrenheten under isoleringsmattan.


28
IMG-258846
 

 • Gör rent den markerade ytan på insidan av den plana plåtytan med isopropanol, art.nr. 1161721, och torka torrt.

29
IMG-222287
 

 • Ta bort den sista skyddsfilmen på kardborrebanden.

30
IMG-258864
 

 • Tryck fast mottagarenheten ordentligt på den plana plåtytan.

31
 

 • Återställ paneler, mattor, lister och säten enligt föregående punkter i omvänd ordning.

32
IMG-242268
 

 • Programmera mjukvaran enligt serviceinformationen i VIDA.

 • Prova funktionen enligt tillbehörsmanualen.

 

Punkterna 33-54 gäller V70

33
M8502718
 

Punkterna 33-54 gäller V70

 • Ta bort de båda golvluckorna genom att lyfta upp dem något i bakkant och sedan dra dem bakåt ur sina fästen.

34
M8503069
 

 • Ta bort den högra fällbara panelen i bagageutrymmet.

35
M8503008
 

 • Ta bort den högra sidopanelen genom att först ta bort täcklock och skruv i framkant.

 • Dra panelen utåt i ovankant tills clipsen släpper.

 • Fäll panelen inåt och lyft ur den.

36
M8504252
 

 • Ta bort den lilla isolerpanelen framför höger baklampa genom att dra loss den framåt vid punkten (A).

37
M8504269
 

 • Ta bort högtalargallret på höger D-stolpspanel genom att först bända loss det i nederkant med ett falsben. Dra ut det något och sedan nedåt, tills hakarna i ovankant går fria.

38
M8504271
 

 • Bänd försiktigt loss den bakre takbelysningen med ett falsben.

 • Lossa kontaktstycket från takbelysningen och lägg bort den.

39
M8503005
 

 • Ta bort den bakre takpanelen genom att först ta bort skruven i utrymmet där takbelysningen satt. Dra loss takpanelen i framkant tills de fyra clipsen där har släppt, och dra sedan loss den i bakkant tills resterande clips har släppt.

40
M8503010
 


Viktigt!

Lossa panelen i följande ordning då det annars är risk att panelen skadas.


 • 1 - Ta tag i kanten och dra inåt så att clipsen släpper.

 • 2 - Lossa överkanten vid rutan så att panelen kan passera gasdämparen.

 • 3 - Dra inåt för att få clipsen i öppningen att släppa.

 • 4 - Lyft ur panelen uppåt.

41
M3702528
 

 • Lyft upp AEM-styrenheten ur sin konsol.

42
M3702530
 

  Ta bort:

 • det svarta spärrlocket (1), som håller den svarta kontakten på plats i kontaktstycket, genom att dra loss det i pilens riktning.

 • den svarta kontakten (2), genom att föra in ett spetsigt föremål i hålet i den andra gaveln och trycka ut den.

43
M3702955
 

 • Anslut den lilla gula ledningen från styrenheten till position 3 i AEM-styrenhetens kontakstycke.


  Obs!

  Siffermarkeringarna finns på ovan- och undersidan av den svarta kontakten men är mycket små, så var noggrann vid ditsättningen av ledningen.


  Sätt tillbaka:

 • den svarta kontakten i kontakstycket och lås fast den med spärrlocket.

 • kontaktstycket i AEM-styrenheten och lås fast det med den svarta låshandtaget.

44
M3702956
 

 • Ta bort kontakstycket (1) från AEM-styrenheten.

 • Anslut motsvarande kontaktstycke (2) på den grova ledningsmattans T-ledning, till AEM-styrenheten.

 • Anslut det kvarvarande kontaktstycket (3) på T-ledningen till kontakstycket som lossades från AEM-styrenheten.

 • Sätt tillbaka AEM-styrenheten i sin konsol.

45
IMG-259205
 

 • Gör rent den markerade ytan på insidan av bakre sidorutan med isopropanol, art.nr. 1161721, och torka torrt.

46
IMG-259206
 

 • Tryck fast antennen på rutans insida, så nära plåtkanten som möjligt.

 • Klamma fast ledningen vid befintlig kabelmatta.

47
M8703709
 

 • Ta reläet och det stora clipset ur satsen.

 • Tryck fast reläet i relähållaren.

 • Tryck fast clipset på relähållaren.

48
M8703710
 

 • Tryck fast clips med relähållare och relä, innanför plåten framför höger bakljus.

49
 

 • Utför punkterna 21-27.

50
IMG-259643
 

 • Rengör den markerade ytan på bakgaveln av höger luftutsläpp. Använd isopropanol, art.nr.1161721, och torka torrt.

51
IMG-222287
 

 • Ta bort den sista skyddsfilmen på kardborrebanden.

52
IMG-259227
 

 • Tryck fast mottagarenheten ordentligt på bakgaveln av höger luftutsläpp.

53
 

 • Återställ paneler, mattor och luckor enligt föregående punkter i omvänd ordning.

54
IMG-242268
 

 • Programmera mjukvaran enligt serviceinformationen i VIDA.

 • Prova funktionen enligt tillbehörsmanualen.

 

Punkterna 55- 62 gäller XC90

55
R8902691
 

Punkterna 55- 62 gäller XC90

 • Ta bort de två mittre golvluckorna genom att lyfta upp dem en bit och sedan dra loss dem från sina infästningar i framkanten. Om den bakre mittre golvluckan är försedd med bärkassehållare på undersidan är golvluckan fastsatt med en rem på vardera kortsidan av förvaringslådan. Dessa skall då lossas.

 • Ta bort förvaringslådan.

56
R8902931
 

  Gäller bilar med tre stolsrader och integrerad bärkassehållare på undersidan av mittre golvluckan

 • Fäll upp den mittre bakre golvluckan (1).

 • Lossa de två remmarna på panelen inunder. Lyft upp panelen i bakkant, fäll tillbaka golvluckan och lyft ur golvluckan med panel.

  Gäller bilar med tre stolsrader utan integrerad bärkassehållare

 • Lyft upp den mittre bakre golvluckan i bakkant och lyft ur den.

  Gäller alla

 • Ta bort höger sidogolvlucka (2).

57
R8504293
 

  Gäller bilar med två stolsrader

 • Ta bort den främre förvaringslådan.

58
R8504159
 

 • Ta bort den fällbara sidopanelen på höger sida i bagageutrymmet.

59
R8504086
 

 • Dra försiktigt loss den högra D-stolpspanelen med början i ovankant. Fortsätt sedan nedåt tills alla tre clips har släppt.

 • Ta bort panelen genom att dra den uppåt och haka av den från sidopanelen. På bilar med D-stolpshögtalare lossas även kontakstycket till denna.

60
R3702881
 

61
R3702909
 

62
 

 • Utför punkerna 42-54.