Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V70 2008
V70 (08-) 2008

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
306818581.231439132, 31439123, 30681835, 30721673
Övre fästpanel med krokar
IMG-257996
 
Utrustning
A0000162
IMG-239660
IMG-239681

IMG-257984

IMG-213320


 
  

INLEDNING

 • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

 • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

 • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

 • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

 • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

1
IMG-257664
 

 • Ta vänster rail (märkt LH och med hålen för fastsättning i överkant) och placera den bakre delen i hålet för den bakre lastförankringsöglan.

 • Passa in den noga och märk ut för de två bakre hålen med en ritspenna.

2
IMG-257666
 

 • Passa in den främre ändan av railen noga och märk ut för de två främre hålen med en ritspenna.

 • Ta bort railen.

3
IMG-257665
 


Obs!

Se till att inte borra genom konsolen som ligger direkt an mot sidopanelens baksida.


 • Tag ett Ø6 mm (15/64 ") borr och sätt dit ett borrstopp på 3 mm (1/8 ").

 • Borra fyra hål genom sidopanelen.

 • Ta bort borrspånorna.

4
IMG-257667
 

 • Gör rent de markerade ytorna med ett milt, inte etsande, tvättmedel och torka torrt.

5
IMG-257663
 

 • Ta bort de sju skyddsfilmerna från tejpen på railens baksida.

6
IMG-257668
 

 • Passa in railen, utan att tejpen fäster, så att de fyra skruvarna går att skruva i sidopanelen. Skruvarna är självgängande och det kan vara ett visst motstånd vid ditsättning.

 • När skruvarna tagit gängor, dra fast och tryck fast tejpen utmed hela railen.

 • Upprepa samtliga punkter för andra sidan.

7
IMG-257669
 

 • Sätt dit krokarna genom att föra in dem i ovankant (1) och sedan nedåt (2) tills de låser fast i railsen.