2018 L.H.D

Monteringsanvisning

Installation instructions, accessories
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden
V90 2018
V90 (17-) 2018

AnvisningsnrVersionArt. nr.Click to download PDF-version of this Installation Instruction
307217491.531403479, 30715737, 1281823, 30756965, 30790175
Glasögonhållare, instegshandtag
IMG-242360
Utrustning
A0000162
IMG-239664

IMG-242361

IMG-213320


 
  

INLEDNING

  • Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

  • Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

  • Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

  • Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

  • Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

  

Obs!

Vissa moment i denna monteringsanvisning presenteras endast med bild.


1
IMG-242362
 

  • Peta upp täcklocken på instegshandtaget ovanför dörren.

  • Ta bort skruvarna och dra försiktigt loss instegshantaget, tills låsblecken på insidan släpper, och lägg bort det. Skruvarna skall återanvändas.

2
IMG-242366
 

  • Ta glasögonhållaren ur satsen.

  • Sätt dit glasögonhållaren på instegshandtagets plats.

  • Se till att de fyra låsblecken (1) går på var sin sida om mutterplattorna där glasögonhållaren skall dras fast. Om blecken inte får plats kan dessa brytas av och slängas.

3
IMG-242367
 

4
IMG-242368
 

5
IMG-242369